Publikation og værktøjskasse: Safe Urban Spaces

Spottet
Gul illustration af bymiljø med veje, natur og mennesker
No items found.
Illustration: Nordic Safe Cities / SLA

Hvordan får vi skabt trygge og sikre byrum? SLA og Nordic Safe Cities har udviklet en værktøjskasse, der giver et svar på spørgsmålet. Et af værktøjerne handler om at inkludere frem for at ekskludere for at imødekomme flere forskellige brugerbehov i det offentlige rum.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Terror, klimaforandringer og social ulighed. Det er bare nogle af de udfordringer, der truer vores fremtidige byrum, og som kan være med til at skabe utryghed i bybilledet.

Den nye publikation Safe Urban Spaces – A Nordic Approach and Toolbox, udgivet i et samarbejde mellem Nordic Safe Cities og SLA Architects sætter fokus på nogle af de største udfordringer i Norden, når det omhandler sikkerhed. Målet med publikationen er at favne bredt og inspirere alle involverede parter, der arbejder med byrum, til at gentænke, hvordan de i fremtiden kan udvikle mere sikre byer gennem en tværfaglig og holistisk tilgang. Publikationen taler til planlæggere, beslutningstagere og alle øvrige involverede parter. 

En vigtig pointe i publikationen er, at man skal lytte til eksperter og folket. Publikationen er derfor blevet til ved indspark fra bl.a. sociologer, antropologer og byplanlæggere. Derudover viser konkrete eksempler i publikationen behovet for at inkludere de mennesker, som bor i og bruger byen.

Inkludere frem for at ekskludere

Publikationen er opbygget om fem principper (et kapitel til hver), som følges op af værktøjer. Principperne fokuserer på organisatoriske, fysiske og social aspekter af at arbejde med sikkerhed i byerne. Fælles for alle værktøjskasserne er formuleringen af tre brændende spørgsmål, det anbefales at stille. 

Et af principperne handler om at inkludere frem for at ekskludere. I kapitlet “Include rather than exclude” beskrives det, hvordan byerne skal lytte til og engagere diverse brugergruppe – og især de grupper, der betragtes som problematiske. Byrummet skal nemlig tale til forskellige mennesker med forskellige behov og udfordringer. Der er tale om et konkret værktøj, der kan sikre tryggere byrum i fremtiden: “En inkluderende tilgang er ikke bare et centralt demokratisk ideal, men også et essentielt strategisk værktøj til at lave tryggere byrum.” 

Rumsans bifalder, at publikationen anbefaler, at der ikke blot er fokus på udformningen af steder, men også på at arrangere arrangementer, hvor man kan mødes – og har noget at mødes om. Det fysiske kan nemlig ikke stå alene. 

Læs mere og find publikationen her.

Terror, klimaforandringer og social ulighed. Det er bare nogle af de udfordringer, der truer vores fremtidige byrum, og som kan være med til at skabe utryghed i bybilledet.

Den nye publikation Safe Urban Spaces – A Nordic Approach and Toolbox, udgivet i et samarbejde mellem Nordic Safe Cities og SLA Architects sætter fokus på nogle af de største udfordringer i Norden, når det omhandler sikkerhed. Målet med publikationen er at favne bredt og inspirere alle involverede parter, der arbejder med byrum, til at gentænke, hvordan de i fremtiden kan udvikle mere sikre byer gennem en tværfaglig og holistisk tilgang. Publikationen taler til planlæggere, beslutningstagere og alle øvrige involverede parter. 

En vigtig pointe i publikationen er, at man skal lytte til eksperter og folket. Publikationen er derfor blevet til ved indspark fra bl.a. sociologer, antropologer og byplanlæggere. Derudover viser konkrete eksempler i publikationen behovet for at inkludere de mennesker, som bor i og bruger byen.

Inkludere frem for at ekskludere

Publikationen er opbygget om fem principper (et kapitel til hver), som følges op af værktøjer. Principperne fokuserer på organisatoriske, fysiske og social aspekter af at arbejde med sikkerhed i byerne. Fælles for alle værktøjskasserne er formuleringen af tre brændende spørgsmål, det anbefales at stille. 

Et af principperne handler om at inkludere frem for at ekskludere. I kapitlet “Include rather than exclude” beskrives det, hvordan byerne skal lytte til og engagere diverse brugergruppe – og især de grupper, der betragtes som problematiske. Byrummet skal nemlig tale til forskellige mennesker med forskellige behov og udfordringer. Der er tale om et konkret værktøj, der kan sikre tryggere byrum i fremtiden: “En inkluderende tilgang er ikke bare et centralt demokratisk ideal, men også et essentielt strategisk værktøj til at lave tryggere byrum.” 

Rumsans bifalder, at publikationen anbefaler, at der ikke blot er fokus på udformningen af steder, men også på at arrangere arrangementer, hvor man kan mødes – og har noget at mødes om. Det fysiske kan nemlig ikke stå alene. 

Læs mere og find publikationen her.

De fem principper: 

1. Create local alliances – To ensure ownership and support from all partners

2. Start with the people – To understand social dynamics and peoples’ perception of safety

3. Include rather than exclude – To support social cohesion and creat einclusive cities for all 

4. Work site-specific – To avoid ‘one size fits all’ thinking 

5. Design for positive behavior –To create attractive, well-functioning urban spaces

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse