Arkitektur

Konstruktion

No items found.

Måden en bygning med dens delelementer er konstrueret på er afgørende for brugernes oplevelse af muligheder og kvalitet. Og jo mere brugerne er tænkt ind i de tidlige stadier, desto færre vanskelige udbedringer er nødvendige, når bygningen står færdig.

Det er et gennemgående element i universelt design, at vi for at opnå de gode og elegante endelige løsninger, skal vi indtænke brugergruppens behov tidligt i processen. Det gør sig især gældende for konstruktionen, for mange af de gode løsninger findes under gulvet, er trukket i ledninger inde i væggene eller lignende. Og for at undgå overraskelser og dyre, og måske endda klodsede, ekstraløsninger, er det centralt at få disse aspekter ind i designet så tidligt som muligt. 

Konstruktionen har betydning for den oplevelse vi har med bygningen. Både i form af materialevalg, men også kapacitet, betjeningshøjde og den generelle brugervenlighed finder sit ophav i særlige konstruktioner. Vi har her samlet nogle særlige ting, du skal overveje i begyndelsen af designet, så alle kan få gavn af det, når bygningen står færdig. 

Ekstra styrke og kapacitet

De bygningsmæssige konstruktioner skal kunne klare den ekstra belastning, hvis bygningens brugergruppe er afhængige af ekstra tunge hjælpemidler, eller en stor andel er svært overvægtige. Det gælder både for gulvet, for eksempel i form af punktbelastning, men også lofter (ift. lifte) og elevatorer, hvis kapacitet bestemmes herefter. Styrke er også vigtigt at tænke ind, når sanitet og mere fast inventar udvælges og installeres.  

En god trappe for alle

For de fleste mennesker har det stor betydning, at trapper er gode og sikre at gå på. Trappens udformning er afgørende for, hvordan den opleves og dermed hvilken brugskvalitet, den skaber. Her spiller bredden på det enkelte trappetrin ind, men også trappens rytme, dens trinhøjde og udformningen af trinene bestemmer, om det er rart at gå der og passere andre. Håndlisternes placering spiller også en rolle, men også om de er rare at røre ved.

Akustik og lysforhold

Akustikken i det færdige rum kan på sin vis bestemmes allerede tidligt i konstruktionen, da spørgsmål som hvorvidt der skal være en teleslynge eller hvilket materiale vægge, gulve og lofte er lavet af, er af afgørende betydning. Det samme gør sig gældende for lysforholdene, der bl.a. udgøres af hvordan og hvor vinduerne er placeret. Gode lyd- og lysforhold har afgørendende indflydelse på brugervenligheden og -oplevelsen, og det er derfor vigtigt at tage stilling til disse spørgsmål tidligt frem for at forsøge at udbedre dem senere hen.

Tænk over højder

Den menneskelig diversitet skaber et behov for mangfoldighed i løsningerne. Tænk derfor så tidligt som muligt over betjenings- og udsynshøjden, så alle kan se ud og interagere med det fysiske miljø.


Ekstra styrke og kapacitet

Ekstra styrke i gulve, inventar og sanitet samt ekstra kapacitet ved elevatorer og lifte er nødvendig, når de skal kunne bære vægten af både et menneske, der er svært overvægtig og et hjælpemiddel.


Teleslynge erstatter ikke god akustik

Teleslynge skal betragtes som et supplement til den generelle gode akustik, men er nødvendig for mange mennesker, som bruger høreapparat.

Åben/luk læsetekst

Tænk over højder

Den menneskelig diversitet skaber et behov for mangfoldighed i løsningerne. Tænk derfor så tidligt som muligt over betjenings- og udsynshøjden, så alle kan se ud og interagere med det fysiske miljø.


Ekstra styrke og kapacitet

Ekstra styrke i gulve, inventar og sanitet samt ekstra kapacitet ved elevatorer og lifte er nødvendig, når de skal kunne bære vægten af både et menneske, der er svært overvægtig og et hjælpemiddel.


Teleslynge erstatter ikke god akustik

Teleslynge skal betragtes som et supplement til den generelle gode akustik, men er nødvendig for mange mennesker, som bruger høreapparat.

Det er et gennemgående element i universelt design, at vi for at opnå de gode og elegante endelige løsninger, skal vi indtænke brugergruppens behov tidligt i processen. Det gør sig især gældende for konstruktionen, for mange af de gode løsninger findes under gulvet, er trukket i ledninger inde i væggene eller lignende. Og for at undgå overraskelser og dyre, og måske endda klodsede, ekstraløsninger, er det centralt at få disse aspekter ind i designet så tidligt som muligt. 

Konstruktionen har betydning for den oplevelse vi har med bygningen. Både i form af materialevalg, men også kapacitet, betjeningshøjde og den generelle brugervenlighed finder sit ophav i særlige konstruktioner. Vi har her samlet nogle særlige ting, du skal overveje i begyndelsen af designet, så alle kan få gavn af det, når bygningen står færdig. 

Ekstra styrke og kapacitet

De bygningsmæssige konstruktioner skal kunne klare den ekstra belastning, hvis bygningens brugergruppe er afhængige af ekstra tunge hjælpemidler, eller en stor andel er svært overvægtige. Det gælder både for gulvet, for eksempel i form af punktbelastning, men også lofter (ift. lifte) og elevatorer, hvis kapacitet bestemmes herefter. Styrke er også vigtigt at tænke ind, når sanitet og mere fast inventar udvælges og installeres.  

En god trappe for alle

For de fleste mennesker har det stor betydning, at trapper er gode og sikre at gå på. Trappens udformning er afgørende for, hvordan den opleves og dermed hvilken brugskvalitet, den skaber. Her spiller bredden på det enkelte trappetrin ind, men også trappens rytme, dens trinhøjde og udformningen af trinene bestemmer, om det er rart at gå der og passere andre. Håndlisternes placering spiller også en rolle, men også om de er rare at røre ved.

Akustik og lysforhold

Akustikken i det færdige rum kan på sin vis bestemmes allerede tidligt i konstruktionen, da spørgsmål som hvorvidt der skal være en teleslynge eller hvilket materiale vægge, gulve og lofte er lavet af, er af afgørende betydning. Det samme gør sig gældende for lysforholdene, der bl.a. udgøres af hvordan og hvor vinduerne er placeret. Gode lyd- og lysforhold har afgørendende indflydelse på brugervenligheden og -oplevelsen, og det er derfor vigtigt at tage stilling til disse spørgsmål tidligt frem for at forsøge at udbedre dem senere hen.

No items found.

Måden en bygning med dens delelementer er konstrueret på er afgørende for brugernes oplevelse af muligheder og kvalitet. Og jo mere brugerne er tænkt ind i de tidlige stadier, desto færre vanskelige udbedringer er nødvendige, når bygningen står færdig.

No items found.
Åben/luk læsetekst

Tænk over højder

Den menneskelig diversitet skaber et behov for mangfoldighed i løsningerne. Tænk derfor så tidligt som muligt over betjenings- og udsynshøjden, så alle kan se ud og interagere med det fysiske miljø.


Ekstra styrke og kapacitet

Ekstra styrke i gulve, inventar og sanitet samt ekstra kapacitet ved elevatorer og lifte er nødvendig, når de skal kunne bære vægten af både et menneske, der er svært overvægtig og et hjælpemiddel.


Teleslynge erstatter ikke god akustik

Teleslynge skal betragtes som et supplement til den generelle gode akustik, men er nødvendig for mange mennesker, som bruger høreapparat.

Det er et gennemgående element i universelt design, at vi for at opnå de gode og elegante endelige løsninger, skal vi indtænke brugergruppens behov tidligt i processen. Det gør sig især gældende for konstruktionen, for mange af de gode løsninger findes under gulvet, er trukket i ledninger inde i væggene eller lignende. Og for at undgå overraskelser og dyre, og måske endda klodsede, ekstraløsninger, er det centralt at få disse aspekter ind i designet så tidligt som muligt. 

Konstruktionen har betydning for den oplevelse vi har med bygningen. Både i form af materialevalg, men også kapacitet, betjeningshøjde og den generelle brugervenlighed finder sit ophav i særlige konstruktioner. Vi har her samlet nogle særlige ting, du skal overveje i begyndelsen af designet, så alle kan få gavn af det, når bygningen står færdig. 

Ekstra styrke og kapacitet

De bygningsmæssige konstruktioner skal kunne klare den ekstra belastning, hvis bygningens brugergruppe er afhængige af ekstra tunge hjælpemidler, eller en stor andel er svært overvægtige. Det gælder både for gulvet, for eksempel i form af punktbelastning, men også lofter (ift. lifte) og elevatorer, hvis kapacitet bestemmes herefter. Styrke er også vigtigt at tænke ind, når sanitet og mere fast inventar udvælges og installeres.  

En god trappe for alle

For de fleste mennesker har det stor betydning, at trapper er gode og sikre at gå på. Trappens udformning er afgørende for, hvordan den opleves og dermed hvilken brugskvalitet, den skaber. Her spiller bredden på det enkelte trappetrin ind, men også trappens rytme, dens trinhøjde og udformningen af trinene bestemmer, om det er rart at gå der og passere andre. Håndlisternes placering spiller også en rolle, men også om de er rare at røre ved.

Akustik og lysforhold

Akustikken i det færdige rum kan på sin vis bestemmes allerede tidligt i konstruktionen, da spørgsmål som hvorvidt der skal være en teleslynge eller hvilket materiale vægge, gulve og lofte er lavet af, er af afgørende betydning. Det samme gør sig gældende for lysforholdene, der bl.a. udgøres af hvordan og hvor vinduerne er placeret. Gode lyd- og lysforhold har afgørendende indflydelse på brugervenligheden og -oplevelsen, og det er derfor vigtigt at tage stilling til disse spørgsmål tidligt frem for at forsøge at udbedre dem senere hen.

Mere arkitektur