Vandhalla

Eksempel
Vandhalla set udefra i skumringstid. Lyset er tændt indenfor, så svømmehallen lyser op i mørket
Foto: CUBO

Med en ambition om at skabe en svømmehal, der ikke bare er tilgængelig, men også imødekommer og udfordrer brugerne og deres behov, er Vandhalla i dag et stærkt eksempel på inkluderende arkitektur. Egmont Højskolen har fået en svømmehal, der på en gang udfordrer, stimulerer og udvikler. Og det endelige resultat beviser, at tilgængelig arkitektur skaber værdi for langt flere end bare flere skolens elever.

Realiseret
2007-13
Bygherre
Egmont Højskolen
Arkitekt
CUBO Arkitekter, Force 4, GBL Gruppen for By- og Landskabsplanlægning
Se alle
Læs op

Vandhalla er et godt eksempel på universelt design i Danmark. Frem for at tænke på tilgængelige løsninger for personer med fysiske funktionsnedsættelser, har bygherren prioriteret tilbud, der giver alle mennesker følelsen af ligeværd i alle bygningens aktiviteter – lige fra omklædningen til forskellige måder at komme ned i vandet. 

Egmont Højskolen ligger i Hou syd for Aarhus og har siden 1956 eksisteret som et helt særligt udfoldelsesrum for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. Da højskolen er baseret på et inkluderende menneskesyn, dannede  høje ambitioner grundlaget for konkurrencen om udvidelsen af skolen med en svømmehal, der kunne imødekomme alle slags mennesker uanset behov. 

Forskellige muligheder skaber ligeværdighed

Til grund for det bemærkelsesværdige resultat ligger en ligeværdig designstrategi. Den gør op med tankegangen, at universelt design kun skaber én løsning, der imødekommer alle på én gang. Det har stået centralt for både bygherre, personale og arkitektholdet, at især nedstigningen til vandbassinet foregår på værdig og så vidt muligt selvhjulpen vis. 

Vandhalla er derfor skabt med et stort udvalg af tilbud og muligheder skabt af designet, som giver hver enkelt bruger mulighed for at bruge svømmehallen og idrætshallen på den måde, der passer til dem i situationen. Herigennem kan lærerne udfordre elevernes progression. I svømmehallen kan alle brugere udvikle sig eller få stigende selvtillid og fortrolighed med vand. Og i takt med det kan de fysiske rammer løbende justeres og understøtte brugernes behov.

I hovedgrebet bag byggeriet ligger et fokus på personer med fysiske funktionsnedsættelser knyttet til bevægeapparatet. I programmet stillede bygherren som krav, at svømmehallen skulle inkludere en vandrutsjebane, der er tilgængelig for alle. Den færdige svømmehal tilbyder en sådan sammen med forskellige omklædningsfaciliteter og måder at komme ned i vandet på.  Det gør svømmehallen til en særlig god oplevelse for personer, der har nedsat bevægelighed eller bruger kørestol.  

En forskel for omgivelserne 

Vi kan lade os inspirere af det særlige fokus på brugerforståelse og fortolkning af ligeværdighed i Vandhalla. Ikke blot pga. arkitekturen, men også det menneskesyn og den indsats som Egmont Højskolen lægger for dagen for at klæde eleverne på til det liv, der venter dem efter højskoleopholdet. Det er også målet, at eleverne efter endt højskoleophold går ud og efterspørger samme tilgængelighed bl.a. i det lokale træningscenter eller svømmehal, som de kender fra højskolen. 

Vandhalla er ikke bare blevet en arena for elevernes sportslige udfoldelser men også for lokalsamfundet og det østjyske område. Institutioner fra hele Østjylland lejer sig ind i dagtimerne i Vandhalla, men populariteten har gjort, at der er en venteliste. Tre gange om ugen er svømmehallen åben for offentligheden. Den drives i et samarbejde med Egmont Højskolen og lokale frivillige. Byen er stolt over at have fået sin egen svømmehal. Den har bidraget til at ændre højskolens image i lokalsamfundet og virker i dag afstigmatiserende. Vandhalla får også hvert år besøg af udenlandske turister, der ved at de her kan besøge en tilgængelig svømmehal. 

Vandhalla er et godt eksempel på universelt design i Danmark. Frem for at tænke på tilgængelige løsninger for personer med fysiske funktionsnedsættelser, har bygherren prioriteret tilbud, der giver alle mennesker følelsen af ligeværd i alle bygningens aktiviteter – lige fra omklædningen til forskellige måder at komme ned i vandet. 

Egmont Højskolen ligger i Hou syd for Aarhus og har siden 1956 eksisteret som et helt særligt udfoldelsesrum for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. Da højskolen er baseret på et inkluderende menneskesyn, dannede  høje ambitioner grundlaget for konkurrencen om udvidelsen af skolen med en svømmehal, der kunne imødekomme alle slags mennesker uanset behov. 

Forskellige muligheder skaber ligeværdighed

Til grund for det bemærkelsesværdige resultat ligger en ligeværdig designstrategi. Den gør op med tankegangen, at universelt design kun skaber én løsning, der imødekommer alle på én gang. Det har stået centralt for både bygherre, personale og arkitektholdet, at især nedstigningen til vandbassinet foregår på værdig og så vidt muligt selvhjulpen vis. 

Vandhalla er derfor skabt med et stort udvalg af tilbud og muligheder skabt af designet, som giver hver enkelt bruger mulighed for at bruge svømmehallen og idrætshallen på den måde, der passer til dem i situationen. Herigennem kan lærerne udfordre elevernes progression. I svømmehallen kan alle brugere udvikle sig eller få stigende selvtillid og fortrolighed med vand. Og i takt med det kan de fysiske rammer løbende justeres og understøtte brugernes behov.

I hovedgrebet bag byggeriet ligger et fokus på personer med fysiske funktionsnedsættelser knyttet til bevægeapparatet. I programmet stillede bygherren som krav, at svømmehallen skulle inkludere en vandrutsjebane, der er tilgængelig for alle. Den færdige svømmehal tilbyder en sådan sammen med forskellige omklædningsfaciliteter og måder at komme ned i vandet på.  Det gør svømmehallen til en særlig god oplevelse for personer, der har nedsat bevægelighed eller bruger kørestol.  

En forskel for omgivelserne 

Vi kan lade os inspirere af det særlige fokus på brugerforståelse og fortolkning af ligeværdighed i Vandhalla. Ikke blot pga. arkitekturen, men også det menneskesyn og den indsats som Egmont Højskolen lægger for dagen for at klæde eleverne på til det liv, der venter dem efter højskoleopholdet. Det er også målet, at eleverne efter endt højskoleophold går ud og efterspørger samme tilgængelighed bl.a. i det lokale træningscenter eller svømmehal, som de kender fra højskolen. 

Vandhalla er ikke bare blevet en arena for elevernes sportslige udfoldelser men også for lokalsamfundet og det østjyske område. Institutioner fra hele Østjylland lejer sig ind i dagtimerne i Vandhalla, men populariteten har gjort, at der er en venteliste. Tre gange om ugen er svømmehallen åben for offentligheden. Den drives i et samarbejde med Egmont Højskolen og lokale frivillige. Byen er stolt over at have fået sin egen svømmehal. Den har bidraget til at ændre højskolens image i lokalsamfundet og virker i dag afstigmatiserende. Vandhalla får også hvert år besøg af udenlandske turister, der ved at de her kan besøge en tilgængelig svømmehal. 

Et mindset om ligeværdighed fra start

Inden første streg i konkurrencen blev tegnet var holdet optaget af at gribe opgaven an med et fokus på ligeværdighed – både i udformningen og placeringen af bygningen.

Valgmulighed og udfordringsrum 

De forskellige designløsninger tilbyder valgmulighed samtidig med, at der opstår et udfordringsrum, hvor brugerne kan flytte deres grænser og udfordre sig selv og deres evner.

Vandhalla skaber værdi

Ikke blot oplever Egmont Højskolen en øget efterspørgsel men kan også i kraft af Vandhalla tilbyde langt flere idrætsfag. Fag der bidrager til elevernes både sundhedsmæssige og personlige udvikling. 

Markant og positiv position i lokalsamfundet 

Den lille by har med Vandhalla fået en svømmehal, som den lokale svømmeklub passer, når den flere gange om ugen er åben for offentligheden. Denne foreningsaktivitet styrker fællesskabet i byen – borgerne er stolte af Vandhalla. 

Film

No items found.
På billedet ses en bred gang der for kørestolsbrugere er behjælpelig men som samtidig ikke forstyrrer andre brugere På billedet ses en bred gang der for kørestolsbrugere er behjælpelig men som samtidig ikke forstyrrer andre brugere

Svømmehallen kan bruges af alle – man kan komme ned i vandet på forskellige måder. Gennem valgmuligheder kan man blive udfordret i svømmehallen og hele tiden udvikle sig, som man har lyst og mod til.

Foto ©
CUBO arkitekter
Feriegæster, institutioner og den lokale svømmeklub bruger Vandhalla. Der er også åbent for offentligheden. Feriegæster, institutioner og den lokale svømmeklub bruger Vandhalla. Der er også åbent for offentligheden.

Vandhalla bruges både af feriegæster, institutioner og den lokale svømmeklub, men har også åbent for offentligheden. Det er tydeligt, at den nye svømmehal har skabt værdi for Egmont Højskolens elever, men også for hele lokalsamfundet.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen
Der er masser af plads i det store bassin, hvor alle kan være medDer er masser af plads i det store bassin, hvor alle kan være med

Vandrutsjebanen slynger sig omkring elevatortårnet - og her kan alle være med.

Foto ©
Lars S. Pedersen
På Egmont Højskole finder du en stor klatrevæg, der kan udfordre de fleste. På Egmont Højskole finder du en stor klatrevæg, der kan udfordre de fleste.

På Egmont Højskolen udfordres alle. Hvis ikke en elev ikke kan klatre på klatrevæggen, skal højskolelærerne nok finde alternative aktiviteter, som udfordrer og giver uforglemmelige oplevelser.

Foto ©
Lars S. Pedersen
Børn leger i Vandhallas rutsjebane. Du kan både komme op til toppen af trappe eller elevator. Børn leger i Vandhallas rutsjebane. Du kan både komme op til toppen af trappe eller elevator.

Vandhalla har fået den første rutsjebane, som alle kan bruge alene eller sammen. Der er flere måder at komme op til toppen - trappe eller elevator.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen
Rampen ned i bassinet fungerer som træningsredsskab i undervisningen. Rampen ned i bassinet fungerer som træningsredsskab i undervisningen.

Rampen ned i bassinet kan anvendes på utallige måder og fungerer derfor også som et træningsredskab i undervisningen.

Foto ©
Lars S. Pedersen
Idrætshallen byder på også sportsaktiviteter for kørestolsbrugereIdrætshallen byder på også sportsaktiviteter for kørestolsbrugere

I Vandhalla er alle aktiviteter tilrettelagt sådan, at alle kan være med og få en oplelvelse. Her ser vi, hvordan idrætshallen byder på sportsaktiviteter for alle.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen
Her ses en trappe, som bl.a. bruges til, når man skal ned i vandet og som træningsredskab. Her ses en trappe, som bl.a. bruges til, når man skal ned i vandet og som træningsredskab.

At gå ned ad trappen er én af flere valgmuligheder, når man skal i vandet. Trappen fungerer også som træningsredskab.

Foto ©
Lars S. Pedersen
Billedet viser bassinkanten. Kanten er bred og en støtte til at komme ned i vandetBilledet viser bassinkanten. Kanten er bred og en støtte til at komme ned i vandet

Det er karakteristisk for Vandhalla, at der tilbydes valgmuligheder. Også når man skal ned i vandet. Denne kant er én af dem. Her kan man sætte sig på kanten og derefter bevæge kroppen 180 grader og så videre ned i vandet.

Foto ©
Lars S. Pedersen
I brusebadet er der håndtag i forskellig højde, så flere nemt kan få støtteI brusebadet er der håndtag i forskellig højde, så flere nemt kan få støtte

Uanset hvor man tager brusebad, er det nemt at holde fast, hvis man har brug for det - og uanset højde.

Foto ©
Lars S. Pedersen
På billedet ses Vandhallas træningsområde der med god plads omkring de mange varierende maskiner kan benyttes af allePå billedet ses Vandhallas træningsområde der med god plads omkring de mange varierende maskiner kan benyttes af alle

I forbindelse med Vandhalla finder man også et fitnesscentre med forskellige maskiner, der alle kan bruges af alle.

Foto ©
CUBO arkitekter
Her ses en individuel omklædningsfacilitet med forskellige hjælpefunktioner. Her ses en individuel omklædningsfacilitet med forskellige hjælpefunktioner.

Over alt er der valgmulighed. I tillæg til de mere traditionelle omklædningsrum findes der individuelle omklædningsfaciliteter i Vandhalla med forskellig indretning. For nogen er det meget grænseoverskridende at skulle klæde om sammen med andre eks. hvis man bruger stomi eller har en hjælper.

Foto ©
Lars S. Pedersen
I foyeren kan du se ind til svømmehallen.I foyeren kan du se ind til svømmehallen.

Fra foyeren er der et kig ind til svømmehallen. For nogle elever er det første trin på vej mod en badeoplevelser at stå her og kigge ind.

Foto ©
Lars S. Pedersen
Der er adgang til varmtvandsbassinet via en rampe, trappe eller direkte fra kanten. Bunden kan også hæves og sænkes. Der er adgang til varmtvandsbassinet via en rampe, trappe eller direkte fra kanten. Bunden kan også hæves og sænkes.

Alle kan komme ned i varmtvandsbassinet enten via en rampe, en trappe eller direkte fra kanten. Bunden kan hæves og sænkes alt efter typen af aktivitet.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen

På Egmont Højskolen udfordres alle. Hvis ikke en elev ikke kan klatre på klatrevæggen, skal højskolelærerne nok finde alternative aktiviteter, som udfordrer og giver uforglemmelige oplevelser.

Foto ©
Lars S. Pedersen

Uanset hvor man tager brusebad, er det nemt at holde fast, hvis man har brug for det - og uanset højde.

Foto ©
Lars S. Pedersen

Det er karakteristisk for Vandhalla, at der tilbydes valgmuligheder. Også når man skal ned i vandet. Denne kant er én af dem. Her kan man sætte sig på kanten og derefter bevæge kroppen 180 grader og så videre ned i vandet.

Foto ©
Lars S. Pedersen

At gå ned ad trappen er én af flere valgmuligheder, når man skal i vandet. Trappen fungerer også som træningsredskab.

Foto ©
Lars S. Pedersen

I Vandhalla er alle aktiviteter tilrettelagt sådan, at alle kan være med og få en oplelvelse. Her ser vi, hvordan idrætshallen byder på sportsaktiviteter for alle.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen

Rampen ned i bassinet kan anvendes på utallige måder og fungerer derfor også som et træningsredskab i undervisningen.

Foto ©
Lars S. Pedersen

Vandhalla har fået den første rutsjebane, som alle kan bruge alene eller sammen. Der er flere måder at komme op til toppen - trappe eller elevator.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen

Vandrutsjebanen slynger sig omkring elevatortårnet - og her kan alle være med.

Foto ©
Lars S. Pedersen

Vandhalla bruges både af feriegæster, institutioner og den lokale svømmeklub, men har også åbent for offentligheden. Det er tydeligt, at den nye svømmehal har skabt værdi for Egmont Højskolens elever, men også for hele lokalsamfundet.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen

Alle kan komme ned i varmtvandsbassinet enten via en rampe, en trappe eller direkte fra kanten. Bunden kan hæves og sænkes alt efter typen af aktivitet.

Foto ©
Realdania, Leif Tuxen

Fra foyeren er der et kig ind til svømmehallen. For nogle elever er det første trin på vej mod en badeoplevelser at stå her og kigge ind.

Foto ©
Lars S. Pedersen

Over alt er der valgmulighed. I tillæg til de mere traditionelle omklædningsrum findes der individuelle omklædningsfaciliteter i Vandhalla med forskellig indretning. For nogen er det meget grænseoverskridende at skulle klæde om sammen med andre eks. hvis man bruger stomi eller har en hjælper.

Foto ©
Lars S. Pedersen

I forbindelse med Vandhalla finder man også et fitnesscentre med forskellige maskiner, der alle kan bruges af alle.

Foto ©
CUBO arkitekter

Svømmehallen kan bruges af alle – man kan komme ned i vandet på forskellige måder. Gennem valgmuligheder kan man blive udfordret i svømmehallen og hele tiden udvikle sig, som man har lyst og mod til.

Foto ©
CUBO arkitekter

Også værd at læse