Eksempler,

Erhverv

Spottet,

Erhverv

Se gode eksempler på erhversbyggeri, som henvender sig til en mangfoldig brugergruppe, tilbyder valgmuligheder og sanselighed og lægger sig op ad principperne for universelt design.