Mennesker

Overfølsomhed

Mennesker med en overfølsomhed, hvad enten der er tale om allergier eller intolerans, skal også kunne deltage i fælles aktiviteter og bruge inden- og udendørs arealer på lige fod med andre. Og med få og simple tiltag kan man skabe miljøer, der imødekommer sensitivitet og ikke fremkalder allergiske reaktioner.

Overfølsomhed (hyperreaktivitet) opstår, når kroppen reagerer negativt på eksponeringer, som normalt ikke er farlige. Hvis kroppens immunsystem involveres, er der tale om allergi. Man bruger betegnelsen ’intolerans’, når immunforsvaret ikke er involveret.

Når mennesker reagerer med overfølsomhed over for indeklimaet i det byggede miljø kan det skyldes en lav luftkvalitet med støv og partikler men også luftfugtighed. Følsomme luftveje kan blive generet af en for tør luft, mens husstøvmider og skimmelsvampe kan få gode levevilkår, hvis luften er for fugtig.  

Overfølsomhed (hyperreaktivitet) opstår, når kroppen reagerer negativt på eksponeringer, som normalt ikke er farlige. Hvis kroppens immunsystem involveres, er der tale om allergi. Man bruger betegnelsen ’intolerans’, når immunforsvaret ikke er involveret.

Når mennesker reagerer med overfølsomhed over for indeklimaet i det byggede miljø kan det skyldes en lav luftkvalitet med støv og partikler men også luftfugtighed. Følsomme luftveje kan blive generet af en for tør luft, mens husstøvmider og skimmelsvampe kan få gode levevilkår, hvis luften er for fugtig.  

Mennesker med overfølsomhed, som er miljømæssige følsomme, har som udgangspunkt behov for:

  • Godt termisk indeklima (temperatur og ventilation)
  • Allergivenlig beplantning i og omkring byggeri

+ Læs mere

Mennesker

Overfølsomhed

Mennesker med en overfølsomhed, hvad enten der er tale om allergier eller intolerans, skal også kunne deltage i fælles aktiviteter og bruge inden- og udendørs arealer på lige fod med andre. Og med få og simple tiltag kan man skabe miljøer, der imødekommer sensitivitet og ikke fremkalder allergiske reaktioner.

Overfølsomhed (hyperreaktivitet) opstår, når kroppen reagerer negativt på eksponeringer, som normalt ikke er farlige. Hvis kroppens immunsystem involveres, er der tale om allergi. Man bruger betegnelsen ’intolerans’, når immunforsvaret ikke er involveret.

Når mennesker reagerer med overfølsomhed over for indeklimaet i det byggede miljø kan det skyldes en lav luftkvalitet med støv og partikler men også luftfugtighed. Følsomme luftveje kan blive generet af en for tør luft, mens husstøvmider og skimmelsvampe kan få gode levevilkår, hvis luften er for fugtig.  

Særlige forhold

Mennesker med overfølsomhed, som er miljømæssige følsomme, har som udgangspunkt behov for:
  • Godt termisk indeklima (temperatur og ventilation)
  • Allergivenlig beplantning i og omkring byggeri

+ Læs mere