Mennesker

Vi har alle behov, der varierer, og som påvirkes af forskellige faktorer: vores alder, størrelse og fysik. Samtidig spiller vores kulturelle og sociale baggrund en rolle i for hold til vores evne til at sanse og forstå. Og ikke mindst situationen vi er i: noget kan være midlertidigt som en høj lyd, mens andet er langvarigt eller kronisk. Her skitserer vi, hvordan vores individuelle og kontekstafhængige behov relaterer sig til det byggede miljø.