Arkitektur

Lydforhold

No items found.

Gode lydforhold er afgørende for oplevelsen af rummet og dets brugskvaliteter – dårlig akustik påvirker alle mennesker. Her kigger vi nærmere på forhold, som har betydning for den oplevede kvalitet.

Mennesket er et sansende væsen, og selvom vi måske ikke tænker over det i hverdagen, bruger vi en fuld palette af de sanser, vi har til rådighed, når vi bevæger os rundt i verden, når vi møder venner og kolleger, eller når vi koncentrerer os om en opgave. At støj er generende, er åbenlyst, men at skabe gode lydforhold og en ordentlig akustik handler om at skabe en akustisk respons i et rum, der understøtter den eller de aktiviteter, der finder sted netop der. Og det gælder både udenfor og indenfor. 

Akustiske omgivelser skabes af volumen, lydens art og rummets akustiske respons. Her spiller både form og materialer en afgørende rolle. Jo mere akustisk dæmpning dvs. materialer, der kan absorbere lydene og dermed skabe en kortere efterklangstid, jo bedre - som en tommelfingerregel. 

Lyd er deltagelse

At kunne deltage i en samtale eller andre former for aktiviteter kræver, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det er ikke kun et spørgsmål om at understøtte visse personer ved hjælp af mulighed for at tilslutte en teleslynge, men at sikre gode akustiske forhold.

Lyd giver orientering

Du kan arbejde med lyd, så de understøtter orienteringen i en bygning og det bliver muligt at høre, hvor man befinder sig. Differentieret akustik vil hjælpe alle mennesker med at finde vej og samtidig åbne op for muligheden for, at forskellige rum understøtter forskellige aktiviteter. 

Lyd er koncentration 

Sørg for at tænke på, om visse områder i en bygning kræver ekstra lydisolering for at understøtte indlæring eller koncentration eller for at skabe rum for at kunne trække sig tilbage for at få lidt ro. 

Flere sanser på en gang 

Måden vi opfatter lyd og akustik på, påvirkes af vores andre sanser, som både kan forbedre og forværre oplevelsen af lyden i et rum. Det er forhold som bl.a. lys, orden, personer i bevægelse og det psykiske miljø, der har en betydning for den måde, hvorpå vi opfatter lyde.

Foto: Elbphilharmonie, Hamburg. Recital Hall. ©Michael Zapf


Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst


Mennesket er et sansende væsen, og selvom vi måske ikke tænker over det i hverdagen, bruger vi en fuld palette af de sanser, vi har til rådighed, når vi bevæger os rundt i verden, når vi møder venner og kolleger, eller når vi koncentrerer os om en opgave. At støj er generende, er åbenlyst, men at skabe gode lydforhold og en ordentlig akustik handler om at skabe en akustisk respons i et rum, der understøtter den eller de aktiviteter, der finder sted netop der. Og det gælder både udenfor og indenfor. 

Akustiske omgivelser skabes af volumen, lydens art og rummets akustiske respons. Her spiller både form og materialer en afgørende rolle. Jo mere akustisk dæmpning dvs. materialer, der kan absorbere lydene og dermed skabe en kortere efterklangstid, jo bedre - som en tommelfingerregel. 

Lyd er deltagelse

At kunne deltage i en samtale eller andre former for aktiviteter kræver, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det er ikke kun et spørgsmål om at understøtte visse personer ved hjælp af mulighed for at tilslutte en teleslynge, men at sikre gode akustiske forhold.

Lyd giver orientering

Du kan arbejde med lyd, så de understøtter orienteringen i en bygning og det bliver muligt at høre, hvor man befinder sig. Differentieret akustik vil hjælpe alle mennesker med at finde vej og samtidig åbne op for muligheden for, at forskellige rum understøtter forskellige aktiviteter. 

Lyd er koncentration 

Sørg for at tænke på, om visse områder i en bygning kræver ekstra lydisolering for at understøtte indlæring eller koncentration eller for at skabe rum for at kunne trække sig tilbage for at få lidt ro. 

Flere sanser på en gang 

Måden vi opfatter lyd og akustik på, påvirkes af vores andre sanser, som både kan forbedre og forværre oplevelsen af lyden i et rum. Det er forhold som bl.a. lys, orden, personer i bevægelse og det psykiske miljø, der har en betydning for den måde, hvorpå vi opfatter lyde.

Foto: Elbphilharmonie, Hamburg. Recital Hall. ©Michael Zapf

No items found.

Gode lydforhold er afgørende for oplevelsen af rummet og dets brugskvaliteter – dårlig akustik påvirker alle mennesker. Her kigger vi nærmere på forhold, som har betydning for den oplevede kvalitet.

Lyd er deltagelse

At kunne deltage i en samtale eller andre former for aktiviteter kræver, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det er ikke kun et spørgsmål om at understøtte visse personer ved hjælp af mulighed for at tilslutte en teleslynge, men at sikre gode akustiske forhold.

Lyd er deltagelse

At kunne deltage i en samtale eller andre former for aktiviteter kræver, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det er ikke kun et spørgsmål om at understøtte visse personer ved hjælp af mulighed for at tilslutte en teleslynge, men at sikre gode akustiske forhold.

Lyd giver orientering

Du kan arbejde med lyd, så de understøtter orienteringen i en bygning og det bliver muligt at høre, hvor man befinder sig. Differentieret akustik vil hjælpe alle mennesker med at finde vej og samtidig åbne op for muligheden for, at forskellige rum understøtter forskellige aktiviteter.


Lyd giver orientering

Du kan arbejde med lyd, så de understøtter orienteringen i en bygning og det bliver muligt at høre, hvor man befinder sig. Differentieret akustik vil hjælpe alle mennesker med at finde vej og samtidig åbne op for muligheden for, at forskellige rum understøtter forskellige aktiviteter.


Lyd er koncentration

Sørg for at tænke på, om visse områder i en bygning kræver ekstra lydisolering for at understøtte indlæring eller koncentration eller for at skabe rum for at kunne trække sig tilbage for at få lidt ro.


Lyd er koncentration

Sørg for at tænke på, om visse områder i en bygning kræver ekstra lydisolering for at understøtte indlæring eller koncentration eller for at skabe rum for at kunne trække sig tilbage for at få lidt ro.


Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst


Mennesket er et sansende væsen, og selvom vi måske ikke tænker over det i hverdagen, bruger vi en fuld palette af de sanser, vi har til rådighed, når vi bevæger os rundt i verden, når vi møder venner og kolleger, eller når vi koncentrerer os om en opgave. At støj er generende, er åbenlyst, men at skabe gode lydforhold og en ordentlig akustik handler om at skabe en akustisk respons i et rum, der understøtter den eller de aktiviteter, der finder sted netop der. Og det gælder både udenfor og indenfor. 

Akustiske omgivelser skabes af volumen, lydens art og rummets akustiske respons. Her spiller både form og materialer en afgørende rolle. Jo mere akustisk dæmpning dvs. materialer, der kan absorbere lydene og dermed skabe en kortere efterklangstid, jo bedre - som en tommelfingerregel. 

Lyd er deltagelse

At kunne deltage i en samtale eller andre former for aktiviteter kræver, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. Det er ikke kun et spørgsmål om at understøtte visse personer ved hjælp af mulighed for at tilslutte en teleslynge, men at sikre gode akustiske forhold.

Lyd giver orientering

Du kan arbejde med lyd, så de understøtter orienteringen i en bygning og det bliver muligt at høre, hvor man befinder sig. Differentieret akustik vil hjælpe alle mennesker med at finde vej og samtidig åbne op for muligheden for, at forskellige rum understøtter forskellige aktiviteter. 

Lyd er koncentration 

Sørg for at tænke på, om visse områder i en bygning kræver ekstra lydisolering for at understøtte indlæring eller koncentration eller for at skabe rum for at kunne trække sig tilbage for at få lidt ro. 

Flere sanser på en gang 

Måden vi opfatter lyd og akustik på, påvirkes af vores andre sanser, som både kan forbedre og forværre oplevelsen af lyden i et rum. Det er forhold som bl.a. lys, orden, personer i bevægelse og det psykiske miljø, der har en betydning for den måde, hvorpå vi opfatter lyde.

Foto: Elbphilharmonie, Hamburg. Recital Hall. ©Michael Zapf

Mere arkitektur