I et andet univers

Eksempel
Lille dreng i tunnel kigger undrende frem. Bag ham kommer mennesker gående.
Still fra video: Fredrik Auster

Lugte og lyde påvirker menneskers måde at opleve et sted på. Og netop det satte Rumsans fokus på, da vi forvandlede en gangtunnel til et duft- og lydevent under Copenhagen Architecture Festival, hvor du kunne blive væk i storbyen for en stund. Kom med ind i universet i denne film fra dagen.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Man siger, at der er lys for enden af tunnelen, men sommetider kan der også være dufte og lyde undervejs, der fører én et andet sted hen. Det var tilfældet en lørdag i oktober i en gangtunnel mellem Otto Busses Vej og Enghavevej. Tunnelen var anderledes, end den plejede at være, for der var lyde og dufte af skov, eng og hav, fordi Rumsans havde arrangeret et duft- og lydevent. Årets tema for festivalen var stedsans.

Med dette event satte Rumsans fokus på, at vi sanser verden med mere end synet – f.eks. spiller både høresansen og lugtesansen en rolle. Skønt den vestlige kultur historisk set har været fokuseret på synssansen, når det gælder arkitektur og design.

At vi er fokuseret på synssansen ses bl.a. i arkitektens og landskabsarkitektens måde at arbejde på, hvor dét at tænke i billeder og visualisering af ideer er en stor del af den kreative proces. Lugte og lyde har præg af at være uden egentlig substans, og deres uhåndgribelighed og flygtighed gør dem udfordrende at inddrage i designprocessen. Dette kan i værste fald medføre, at de bliver glemt og overladt til tilfældighederne; sanseindtryk, der ellers er fundamentale i vores oplevelse og bedømmelse af arkitekturen.

Når vi designer til vores fysiske omgivelser kan det derfor være en fordel at spille på alle sansestimuli, hvis vi gerne vil have, at alle får formidlet den samme klare arkitektoniske idé - herunder også de usynlige stimuli såsom lugte og lyde.

Lugt og lyd kan nemlig have en enorm effekt på den måde, vi oplever et sted. Vores sanseindtryk er basis for vores tanker, følelser, læring og erindring, og derfor har vi som arkitekter og landskabsarkitekter et stort ansvar for hvordan folk oplever og reagerer på verden.

I filmen her kan du få et indtryk af vores event og se forskellige forbipasserende fortælle om deres møde med duftene og lydene i en tunnel midt i en storby. Eventet er udviklet i et samarbejde med lyddesigner Joëlle Serret, lydkonsulent Peter Albrechtsen og duftmarketingkonsulent Karsten Solaas.

Man siger, at der er lys for enden af tunnelen, men sommetider kan der også være dufte og lyde undervejs, der fører én et andet sted hen. Det var tilfældet en lørdag i oktober i en gangtunnel mellem Otto Busses Vej og Enghavevej. Tunnelen var anderledes, end den plejede at være, for der var lyde og dufte af skov, eng og hav, fordi Rumsans havde arrangeret et duft- og lydevent. Årets tema for festivalen var stedsans.

Med dette event satte Rumsans fokus på, at vi sanser verden med mere end synet – f.eks. spiller både høresansen og lugtesansen en rolle. Skønt den vestlige kultur historisk set har været fokuseret på synssansen, når det gælder arkitektur og design.

At vi er fokuseret på synssansen ses bl.a. i arkitektens og landskabsarkitektens måde at arbejde på, hvor dét at tænke i billeder og visualisering af ideer er en stor del af den kreative proces. Lugte og lyde har præg af at være uden egentlig substans, og deres uhåndgribelighed og flygtighed gør dem udfordrende at inddrage i designprocessen. Dette kan i værste fald medføre, at de bliver glemt og overladt til tilfældighederne; sanseindtryk, der ellers er fundamentale i vores oplevelse og bedømmelse af arkitekturen.

Når vi designer til vores fysiske omgivelser kan det derfor være en fordel at spille på alle sansestimuli, hvis vi gerne vil have, at alle får formidlet den samme klare arkitektoniske idé - herunder også de usynlige stimuli såsom lugte og lyde.

Lugt og lyd kan nemlig have en enorm effekt på den måde, vi oplever et sted. Vores sanseindtryk er basis for vores tanker, følelser, læring og erindring, og derfor har vi som arkitekter og landskabsarkitekter et stort ansvar for hvordan folk oplever og reagerer på verden.

I filmen her kan du få et indtryk af vores event og se forskellige forbipasserende fortælle om deres møde med duftene og lydene i en tunnel midt i en storby. Eventet er udviklet i et samarbejde med lyddesigner Joëlle Serret, lydkonsulent Peter Albrechtsen og duftmarketingkonsulent Karsten Solaas.

Film

Video udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
Video af Fredrik Auster.
To mennesker, en ung mand og kvinde foran en tunnel.To mennesker, en ung mand og kvinde foran en tunnel.

Foto ©
Video af Fredrik Auster.

Foto ©
Video af Fredrik Auster.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse