Arkitektur

Lysforhold

Alle mennesker har behov for lys. Det har betydning for vores trivsel, sundhed og tryghed – uanset om vi taler om dagslys eller kunstlys inde eller ude. Med de helt rigtige lysforhold sørger du for, at alle mennesker har de bedste betingelser for at deltage og have det rart - for lys skaber ligeværdighed.

Lysforholdene bestemmes af den specifikke lyssituation, der såvel inde som ude er overordnet sammensat af tre elementer: lyskilden, som dækker over dagslys og kunstlys, materien, som er rummet og dets materialer, og så mennesket, der modtager lyset ¹. Når vi taler om dagslys er lyskilden både sollys og himmellys. Når solen ikke skinner, er det himmellyset, vi oplever. Det to vidt forskellige lyskilder, som giver meget forskellige skyggetegninger, de hårde, præcise og de bløde, diffuse. I andre situationer er det kunstlyset som er lyskilden og ofte i et samspil med dagslyset.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Nogle mennesker har derfor brug for mere lys end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige. Lys skalber ligeværdighed.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde. Lys kan derfor bruges som et virkemiddel ift. orientering.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

¹ Mathiasen, N. Nordisk lys - og dets relation til dagslysåbninger i nordisk arkitektur, s. 48. 

² Sörensen S. & Brunnström G. Quality of light and quality of life: an intervention study among older people. Light. Res. Technol. 1995; 27/2.

Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst

Lysforholdene bestemmes af den specifikke lyssituation, der såvel inde som ude er overordnet sammensat af tre elementer: lyskilden, som dækker over dagslys og kunstlys, materien, som er rummet og dets materialer, og så mennesket, der modtager lyset ¹. Når vi taler om dagslys er lyskilden både sollys og himmellys. Når solen ikke skinner, er det himmellyset, vi oplever. Det to vidt forskellige lyskilder, som giver meget forskellige skyggetegninger, de hårde, præcise og de bløde, diffuse. I andre situationer er det kunstlyset som er lyskilden og ofte i et samspil med dagslyset.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Nogle mennesker har derfor brug for mere lys end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige. Lys skalber ligeværdighed.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde. Lys kan derfor bruges som et virkemiddel ift. orientering.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

Alle mennesker har behov for lys. Det har betydning for vores trivsel, sundhed og tryghed – uanset om vi taler om dagslys eller kunstlys inde eller ude. Med de helt rigtige lysforhold sørger du for, at alle mennesker har de bedste betingelser for at deltage og have det rart - for lys skaber ligeværdighed.

Lysforholdene bestemmes af den specifikke lyssituation, der såvel inde som ude er overordnet sammensat af tre elementer: lyskilden, som dækker over dagslys og kunstlys, materien, som er rummet og dets materialer, og så mennesket, der modtager lyset ¹. Når vi taler om dagslys er lyskilden både sollys og himmellys. Når solen ikke skinner, er det himmellyset, vi oplever. Det to vidt forskellige lyskilder, som giver meget forskellige skyggetegninger, de hårde, præcise og de bløde, diffuse. I andre situationer er det kunstlyset som er lyskilden og ofte i et samspil med dagslyset.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Nogle mennesker har derfor brug for mere lys en andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige. Lys skaber ligeværdighed.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Nogle mennesker har derfor brug for mere lys en andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige. Lys skaber ligeværdighed.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde. Lys kan derfor bruges som et virkemiddel ift. orientering.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde. Lys kan derfor bruges som et virkemiddel ift. orientering.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

Litteratur

No items found.

¹ Mathiasen, N. Nordisk lys - og dets relation til dagslysåbninger i nordisk arkitektur, s. 48. 

² Sörensen S. & Brunnström G. Quality of light and quality of life: an intervention study among older people. Light. Res. Technol. 1995; 27/2.

Åben/luk læsetekst

Lysforholdene bestemmes af den specifikke lyssituation, der såvel inde som ude er overordnet sammensat af tre elementer: lyskilden, som dækker over dagslys og kunstlys, materien, som er rummet og dets materialer, og så mennesket, der modtager lyset ¹. Når vi taler om dagslys er lyskilden både sollys og himmellys. Når solen ikke skinner, er det himmellyset, vi oplever. Det to vidt forskellige lyskilder, som giver meget forskellige skyggetegninger, de hårde, præcise og de bløde, diffuse. I andre situationer er det kunstlyset som er lyskilden og ofte i et samspil med dagslyset.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Nogle mennesker har derfor brug for mere lys end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige. Lys skalber ligeværdighed.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde. Lys kan derfor bruges som et virkemiddel ift. orientering.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

Mere arkitektur