Arkitektur

Lysforhold

Alle mennesker har behov for lys. Det har betydning for vores trivsel, sundhed og tryghed – uanset om vi taler om dagslys eller kunstlys inde eller ude. Med de helt rigtige lysforhold sørger du for, at alle mennesker har de bedste betingelser for at deltage og have det rart.

Lysforholdene bestemmes af den specifikke lyssituation, der såvel inde som ude er overodnet sammensat af tre elementer: lyskilden, som dækker over dagslys og kunstlys, materien, som er rummet og dets materialer, og så mennesket, der modtager lyset ¹. Når vi taler om dagslys er lyskilden både sollys og himmellys. Når solen ikke skinner, er det himmellyset, vi oplever. Det to vidt forskellige lyskilder, som giver meget forskellige skyggetegninger, de hårde, præcise og de bløde, diffuse. I andre situationer er det kunstlyset som er lyskilden og ofte i et samspil med dagslyset.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

¹ Mathiasen, N. Nordisk lys - og dets relation til dagslysåbninger i nordisk arkitektur, s. 48. 

² Sörensen S. & Brunnström G. Quality of light and quality of life: an intervention study among older people. Light. Res. Technol. 1995; 27/2.

Lys skaber ligeværdighed

Nogle mennesker har brug for mere lys end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Og vi vil alle opleve at vores behov for lys ændrer sig gennem livet.

Lys er orientering

Lys kan bruges som et virkemiddel ift. orientering. Variation i lysets styrke kan skærpe orienteringen i et rum, ved fx. at fremhæve et område eller en retning med et højere lysniveau.

Materialer og overflader

Lysforholdene påvirkes også af de omgivende materialer og farver i rummet. Overvej dette samspil for at mindske gener som blænding, skarpe kontraster eller spejlinger.

Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst

Lys skaber ligeværdighed

Nogle mennesker har brug for mere lys end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Og vi vil alle opleve at vores behov for lys ændrer sig gennem livet.

Lys er orientering

Lys kan bruges som et virkemiddel ift. orientering. Variation i lysets styrke kan skærpe orienteringen i et rum, ved fx. at fremhæve et område eller en retning med et højere lysniveau.

Materialer og overflader

Lysforholdene påvirkes også af de omgivende materialer og farver i rummet. Overvej dette samspil for at mindske gener som blænding, skarpe kontraster eller spejlinger.

Lysforholdene bestemmes af den specifikke lyssituation, der såvel inde som ude er overodnet sammensat af tre elementer: lyskilden, som dækker over dagslys og kunstlys, materien, som er rummet og dets materialer, og så mennesket, der modtager lyset ¹. Når vi taler om dagslys er lyskilden både sollys og himmellys. Når solen ikke skinner, er det himmellyset, vi oplever. Det to vidt forskellige lyskilder, som giver meget forskellige skyggetegninger, de hårde, præcise og de bløde, diffuse. I andre situationer er det kunstlyset som er lyskilden og ofte i et samspil med dagslyset.

Det rette lys til aktiviteten

Godt lys og nok lys er afgørende for at overhovedet at kunne deltage i en aktivitet. Forskellige aktiviteter kræver forskelligt lys, ligesom at de individuelle behov kan variere. Behovet for lys ændrer sig med alderen og bliver stigende. Det er ikke alle ældre, som bliver opmærksomme på, at de faktisk hen ad vejen får brug for mere lys i deres hjem. I stedet for at ændre på belysning, resignerer de og holder i stedet op med at udføre bestemte ting ². Den rette lyssætning bidrager til livskvalitet, fordi den gør det muligt at deltage i aktiviteter, som ellers ikke ville have været mulige.

Lys er orientering

Vi har det alle sammen bedst, når lyset er godt. Men for personer, der, enten på grund af deres alder eller en eller flere funktionsnedsættelser, har svært ved at orientere sig, kan det være altafgørende for tryghedsfølelsen. Godt lys gør det både lettere at finde rundt og finde frem. Det kan også udnyttes strategisk til at minimere sikkerhedsrisici, så de elementer, der skal være lette at betjene eller finde har meget lys, mens de, der eksempelvis udgør en sikkerhedsrisiko ikke er lige så nemme at finde.

Reflekteret lys

Det andet element i lyssituationen er materien. For lyset virker altid i samspil med omgivelserne og de materialeoverflader, man vælger. Her opstår det reflekterede lys. Gener som kontrast, blænding og spejlinger er ofte relateret til overfladernes karakter. Derfor er det hensigtsmæssigt at være bevidst om og afstemme, hvordan et materiale opleves samt dets farve og glans, så eventuelle gener mindskes.

Mere arkitektur