Hospice Djursland

Eksempel
Bygning med vinduer, kobbertag og træfacade og grønne planter foran
Foto: C.F. Møller

Universelt design handler om at skabe de bedst mulige rammer for alle – det gælder også, når tilværelsen er ved at rinde ud og livets sidste dage nærmer sig. På Hospice Djursland er målet at skabe en værdig ramme om den sidste tid for patienterne og de pårørende. Her bidrager gode lys- og pladsforhold og den omkringliggende natur til at lette stemningen og give en følelse af livskvalitet i en svær tid.

Realiseret
2007 (tilbygning af orangeri 2011)
Bygherre
Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland
Arkitekt
C.F. Møller og C.F. Møller Landscape
Se alle
Læs op

En værdig afslutning på livet bør vi alle få. Måden døden indfinder sig på optræder dog i meget forskellige former. Hvis man i den afsluttende del af livet har en livstruende sygdom, er det muligt at blive visiteret til et af Danmarks 19 hospicer for voksne eller et af de to for børn og unge, hvoraf Strandbakkehuset tæller det ene. 

Hospice Djursland i Rønde er netop et af de 19 hospicer. Her gives lindrende behandling og omsorg med henblik på at gøre den sidste tid til en så god oplevelse som mulig og dermed skabe rammen om en værdig død. 

På åbningsdagen for hospicet var et imponerende fremmøde af i alt 5.000 besøgende. Iblandt de mange besøgende var der flere, der spurgte, om det var nødvendigt at bygge så fint, når folk kun skulle være der så kort tid. Ifølge hospiceleder Dorit Simonsen handler det om respekt for mennesker – hvorfor ikke have et godt sted for mennesker uanset om der er tale om få dage eller resten af livet?

Hospicetankegangen: Et eksempel på universelt design

Målet med et hospice er at omfavne, lette og fremme livskvaliteten hos de patienter og familier, som har en livstruende sygdom tæt inde på livet. Det er en tankegang, der godt i tråd med universelt design. Her handler det også om at skabe de bedst mulige rammer for alle mennesker – det gælder også dem, som snart skal dø, samt de pårørende og ikke mindst personalet. 

På Rumsans opererer vi med en række arkitektoniske aspekter eller karakteristika ved det fysiske rum. Aspekterne pladsforhold, lysforhold og lydforhold er alle aspekter, som også er i spil hos Hospice Djursland. 

Der gøres desuden brug af et andet anerkendt virkemiddel nemlig kunsten. Både inde og ude bliver man mødt af skulpturer og malerier. Hospicet råder over et kunstbibliotek, og refleksionsrummet er i 2017 blevet udsmykket af et kunstnerpar, som har skabt en hel anden verden, som man kan forsvinde ind i for en stund. Her opstår en helt unik stemning i kraft af lyste, lyden, farverne – et samspil med en sakral karakter.

Lys, rummelighed og natur...

Det er tre af nøgleordene i designet af Hospice Djursland. Især den store gennemstrømning af lys har vist sig at være noget, mange bliver overrasket over. Måske det skyldes, at man oftest forbinder et hospice med et mørkt og stille sted. En ældre patient spurgte sågar, hvornår han skulle flytte, for han følte, at han ikke var på et hospice, men derimod var kommet i himlen. 

Rummeligheden og de gode pladsforhold viser sig især i patientstuerne, der er udformet som en stor etværelseslejlighed indrettet med forskellige typer af møblering og med et stort badeværelse. Her er en sofa og lænestole, hvor man kan samles med sine pårørende som om, man var derhjemme. Det samme gør sig gældende ift. spisebord, hvor man kan vælge at spise inde på stuen enten ved at tage maden med derind eller hente takeaway. 

Patientstuerne gør det nemmere at være en familie, fordi størrelsen og indretningen  giver mulighed for samvær, der ikke ville være mulighed for på samme måde på et hospital, hvor man må man deles om en enkelt stol eller sidde på sengekanten. Rammerne inviterer til at mødes omkring måltidet med familien – noget der kan bidrage til et glimt af normalitet i en svær tid og som samtidig bidrager til en værdig oplevelse for alle - at fællesskabet med de pårørende understøttes. De gode pladsforhold gør det endvidere nemt at have mindre børn med for at besøge deres bedsteforældre. 

Den dag, hvor ens kære er død og ligger klar til at blive lagt over i en kiste, agerer patientstuen også en god ramme om familiens samvær og mødet med bedemanden.

“Et landskab med betydning for livet” 

Vi ved fra forskning, at natur har en positiv betydning for vores trivsel og helbred. På hospice Djursland er naturen i centrum og strækker sig som en forlængende del af bygningen. Som Lasse Vilstrup Palm skriver i artiklen “Et landskab med betydning for livet”, optræder naturen som meget nærværende på hospicet. For næsten uanset hvor man opholder sig i bygningen, er der udsigt ud over landskabet, vandet og et træ, som står midt på den nærliggende eng – nærmest som et symbol på livets træ. 

Bygningen er udformet som en del af et cirkelslag, og alle patientstuer og de fleste opholdsrum er placeret i buens ydre kant ud mod en smuk udsigt ud over Følle Bund og Kalø Vig. Når man bevæger sig gennem bygningen, får man  fra gangzonen netop et kig ud igennem de fælles opholdsrum, som ligger mellem sengestuerne - hvilket bidraget både til orienteringen og en fin atmosfære. Alle patientstuerne har ligeledes en terrasse i overgangen mellem bygning og det grønne rum. Her er det muligt at køre en seng ud, så en sengeliggende patient også kan få oplevelsen af at være ude i det fri. Udover den fine udsigt har alle patientstuerne et flot ovenlysvindue i den zone, som er tiltænkt placeringen af sengen.

Forskellige rum til aktiviteter for patienter og pårørende

Et hospice har den force, at det kan tilbyde en pleje, som er helt anderledes end på et hospital. Det handler både om tilgang, bemanding og faciliteter. På Hospice Djursland er der forskellige aktiviteter for patienterne og de pårørende og forskellige steder at opholde sig alt efter lyst og behov. Der er et rum til fysioterapi, et wellnessrum med boblebad, et bibliotek, et rum til unge og et legeområde til børn. Her er også mere praktiske rum eksempelvis et vaskerum, hvor de pårørende kan vaske patientens tøj.

Inde i bygningen er gårdrum med grønne planter, og udenfor er også forskellige steder at opholde sig bl.a. en fælles terrasse og en sansehave med stier, så også patienter i kørestol eller sengeliggende kan komme rundt. I 2011 blev hospicet udvidet med et orangeri, som bidrager til den store palette af opholdssteder. 

På hospicet finder man derudover gæsteværelser og mødefaciliteter. Det er ikke bare personalet, som benytter møderummene. Her kan pårørende også mødes. Man kan eksempelvis blive en del af en sorggruppe med andre, som har mistet sin ægtefælle på nogenlunde samme tidspunkt – måske har man allerede lært hinanden lidt at kende under opholdet. 

Man deles ikke kun om møderummene. Alle spiser også sammen i køkkenalrummet, og intentionen er at nedbryde barrierer mellem patienter og personale. Her udviskes den traditionelle grænse mellem backstage og frontstage. For nogen kan det være fint, at der er noget liv i alrummet, som minder om det liv, der er uden for hospicet.  

Gennem de mange aktiviteter understøtter hospicet på forskellige niveauer social deltagelse i et fællesskab – både inden for og uden for dets rammer – og der findes eksempler på grupper, som er begyndt at mødes andre steder, hvor de laver forskellige aktiviteter sammen som at gå i biografen, bowle og tage ud at spise.

En værdig afslutning på livet bør vi alle få. Måden døden indfinder sig på optræder dog i meget forskellige former. Hvis man i den afsluttende del af livet har en livstruende sygdom, er det muligt at blive visiteret til et af Danmarks 19 hospicer for voksne eller et af de to for børn og unge, hvoraf Strandbakkehuset tæller det ene. 

Hospice Djursland i Rønde er netop et af de 19 hospicer. Her gives lindrende behandling og omsorg med henblik på at gøre den sidste tid til en så god oplevelse som mulig og dermed skabe rammen om en værdig død. 

På åbningsdagen for hospicet var et imponerende fremmøde af i alt 5.000 besøgende. Iblandt de mange besøgende var der flere, der spurgte, om det var nødvendigt at bygge så fint, når folk kun skulle være der så kort tid. Ifølge hospiceleder Dorit Simonsen handler det om respekt for mennesker – hvorfor ikke have et godt sted for mennesker uanset om der er tale om få dage eller resten af livet?

Hospicetankegangen: Et eksempel på universelt design

Målet med et hospice er at omfavne, lette og fremme livskvaliteten hos de patienter og familier, som har en livstruende sygdom tæt inde på livet. Det er en tankegang, der godt i tråd med universelt design. Her handler det også om at skabe de bedst mulige rammer for alle mennesker – det gælder også dem, som snart skal dø, samt de pårørende og ikke mindst personalet. 

På Rumsans opererer vi med en række arkitektoniske aspekter eller karakteristika ved det fysiske rum. Aspekterne pladsforhold, lysforhold og lydforhold er alle aspekter, som også er i spil hos Hospice Djursland. 

Der gøres desuden brug af et andet anerkendt virkemiddel nemlig kunsten. Både inde og ude bliver man mødt af skulpturer og malerier. Hospicet råder over et kunstbibliotek, og refleksionsrummet er i 2017 blevet udsmykket af et kunstnerpar, som har skabt en hel anden verden, som man kan forsvinde ind i for en stund. Her opstår en helt unik stemning i kraft af lyste, lyden, farverne – et samspil med en sakral karakter.

Lys, rummelighed og natur...

Det er tre af nøgleordene i designet af Hospice Djursland. Især den store gennemstrømning af lys har vist sig at være noget, mange bliver overrasket over. Måske det skyldes, at man oftest forbinder et hospice med et mørkt og stille sted. En ældre patient spurgte sågar, hvornår han skulle flytte, for han følte, at han ikke var på et hospice, men derimod var kommet i himlen. 

Rummeligheden og de gode pladsforhold viser sig især i patientstuerne, der er udformet som en stor etværelseslejlighed indrettet med forskellige typer af møblering og med et stort badeværelse. Her er en sofa og lænestole, hvor man kan samles med sine pårørende som om, man var derhjemme. Det samme gør sig gældende ift. spisebord, hvor man kan vælge at spise inde på stuen enten ved at tage maden med derind eller hente takeaway. 

Patientstuerne gør det nemmere at være en familie, fordi størrelsen og indretningen  giver mulighed for samvær, der ikke ville være mulighed for på samme måde på et hospital, hvor man må man deles om en enkelt stol eller sidde på sengekanten. Rammerne inviterer til at mødes omkring måltidet med familien – noget der kan bidrage til et glimt af normalitet i en svær tid og som samtidig bidrager til en værdig oplevelse for alle - at fællesskabet med de pårørende understøttes. De gode pladsforhold gør det endvidere nemt at have mindre børn med for at besøge deres bedsteforældre. 

Den dag, hvor ens kære er død og ligger klar til at blive lagt over i en kiste, agerer patientstuen også en god ramme om familiens samvær og mødet med bedemanden.

“Et landskab med betydning for livet” 

Vi ved fra forskning, at natur har en positiv betydning for vores trivsel og helbred. På hospice Djursland er naturen i centrum og strækker sig som en forlængende del af bygningen. Som Lasse Vilstrup Palm skriver i artiklen “Et landskab med betydning for livet”, optræder naturen som meget nærværende på hospicet. For næsten uanset hvor man opholder sig i bygningen, er der udsigt ud over landskabet, vandet og et træ, som står midt på den nærliggende eng – nærmest som et symbol på livets træ. 

Bygningen er udformet som en del af et cirkelslag, og alle patientstuer og de fleste opholdsrum er placeret i buens ydre kant ud mod en smuk udsigt ud over Følle Bund og Kalø Vig. Når man bevæger sig gennem bygningen, får man  fra gangzonen netop et kig ud igennem de fælles opholdsrum, som ligger mellem sengestuerne - hvilket bidraget både til orienteringen og en fin atmosfære. Alle patientstuerne har ligeledes en terrasse i overgangen mellem bygning og det grønne rum. Her er det muligt at køre en seng ud, så en sengeliggende patient også kan få oplevelsen af at være ude i det fri. Udover den fine udsigt har alle patientstuerne et flot ovenlysvindue i den zone, som er tiltænkt placeringen af sengen.

Forskellige rum til aktiviteter for patienter og pårørende

Et hospice har den force, at det kan tilbyde en pleje, som er helt anderledes end på et hospital. Det handler både om tilgang, bemanding og faciliteter. På Hospice Djursland er der forskellige aktiviteter for patienterne og de pårørende og forskellige steder at opholde sig alt efter lyst og behov. Der er et rum til fysioterapi, et wellnessrum med boblebad, et bibliotek, et rum til unge og et legeområde til børn. Her er også mere praktiske rum eksempelvis et vaskerum, hvor de pårørende kan vaske patientens tøj.

Inde i bygningen er gårdrum med grønne planter, og udenfor er også forskellige steder at opholde sig bl.a. en fælles terrasse og en sansehave med stier, så også patienter i kørestol eller sengeliggende kan komme rundt. I 2011 blev hospicet udvidet med et orangeri, som bidrager til den store palette af opholdssteder. 

På hospicet finder man derudover gæsteværelser og mødefaciliteter. Det er ikke bare personalet, som benytter møderummene. Her kan pårørende også mødes. Man kan eksempelvis blive en del af en sorggruppe med andre, som har mistet sin ægtefælle på nogenlunde samme tidspunkt – måske har man allerede lært hinanden lidt at kende under opholdet. 

Man deles ikke kun om møderummene. Alle spiser også sammen i køkkenalrummet, og intentionen er at nedbryde barrierer mellem patienter og personale. Her udviskes den traditionelle grænse mellem backstage og frontstage. For nogen kan det være fint, at der er noget liv i alrummet, som minder om det liv, der er uden for hospicet.  

Gennem de mange aktiviteter understøtter hospicet på forskellige niveauer social deltagelse i et fællesskab – både inden for og uden for dets rammer – og der findes eksempler på grupper, som er begyndt at mødes andre steder, hvor de laver forskellige aktiviteter sammen som at gå i biografen, bowle og tage ud at spise.

Dagslyset

Lyset strømmer ind hos Hospice Djursland. Det gælder både dagslys fra glaspartierne, men også ovenlysvinduerne over patienternes senge. En designmæssig prioritering der ikke bare bogstaveligt, men også i overført betydning bidrager til lys i en ellers mørk tid. 


Udsigten

Udsigten fra hospicet gør det til noget ganske særligt. Næsten uanset hvor man opholder sig i bygningen, er der udsigt ud over det smukke landskab.

Pladsforhold

I patientstuerne indbyder de gode pladsforhold til, at patienten og familien kan hygge sig og være sammen. Her hersker en hjemlig stemning med sofa og lænestole og et spisebord.


Valgmuligheder

Hospicet giver patienterne og de pårørende forskellige valgmuligheder. De kan til- eller fravælge husets aktiviteter afhængigt af patientens energiniveau. Der er derudover forskellige steder at opholde sig.

Hospicefilosofien: Fokus på liv frem for død

Den moderne hospicebevægelse tager sit afsæt i 1950’ernes London, hvor sygeplejerske, læge og socialrådgiver Dame Cicely Saunders var den første til at oprette det moderne hospice, St. Christopher’s Hospice. Der er i dag tale om en verdensomspændende filisofi, som også de danske hospicer bygger på. 

Ved at yde en pallitative indsats gennem diagnosticering, vurdering og behandling af smerter og andre problemer – både fysisk og psykisk, psykosocial og åndelig art – er formålet med hospicefilosofien at fremme livskvalitet for patienter og familier, som oplever livsstruende sygdom på tæt hold. 

I 2006 igangsatte Realdania udviklingsprojektet Det Gode Hospice. Med et modelprogram udarbejdet af SIGNAL Arkitekter var ønsket at undersøge og vise, hvordan arkitektur og de fysiske rammer hos et hospice kan være med til at understøtte den menneskelige omsorg i en svær tid. Modelprogrammet blev opdateret efter de første byggerier, og den senest opdaterede version er fra 2009.

Film

No items found.
Tre mennesker, to i sofaen og en i kørestol, sidder sammen ved det store vinduesparti med en flot udsigt. Tre mennesker, to i sofaen og en i kørestol, sidder sammen ved det store vinduesparti med en flot udsigt.

Patientstuernes rummelighed gør dem oplagte som samlingssted. Her er plads til og mulighed for at være en familie – og til at patienten selv medbringer sin strikkekurv, et tæppe eller noget andet, som har betydning. Udsigten er også et aktiv for rummet.

Foto ©
C.F. Møller
I værelserne står en enkelt seng og en lille sofagruppe. I loftet er der hvide træpaneler.I værelserne står en enkelt seng og en lille sofagruppe. I loftet er der hvide træpaneler.

Lys er et gennemgående tema i huset. Her i form af et ovenlysvindue over patientsengen og store gulv-til-loft vinduer, hvor solens stråler strømmer ind. Her er også plads til at sætte en ekstra seng ind til en ægtefælle.

Foto ©
C.F. Møller
Terrasserne på en sommerdag, hvor to mennesker opholder sig, men afskærmet på grund af bygningens udformning.Terrasserne på en sommerdag, hvor to mennesker opholder sig, men afskærmet på grund af bygningens udformning.

På en fin sommerdag kan man rykke ud og stadig have sit eget lidt private rum foran patientstuen, fordi adskillelsen mellem rummene fortsætter et stykke uden for facaden. Udhænget skærmer også og bidrager til dette private rum.

Foto ©
C.F. Møller
En grå hjørnesofa og hvidt sofabord foran en væg med mange forskellige kunstværkerEn grå hjørnesofa og hvidt sofabord foran en væg med mange forskellige kunstværker

Kunst spiller en stor rolle i Hospice Djursland. Den store væg med de mange billeder giver dette mødested karakter.

Foto ©
Sidse Grangaard
I ankomstområdet hænger en stor lysinstallation i loftet, som leder videre ned mod de øvrige rum. I ankomstområdet hænger en stor lysinstallation i loftet, som leder videre ned mod de øvrige rum.

Lyset i loftet leder fra ankomstområdet og ind på hospicet. Her finder man også legeområdet for de mindre børn, som er meget centralt placeret og næsten symbolsk minder om, at der er altid er nye liv, som tager over.

Foto ©
Sidse Grangaard
To røde liggestole der vender mod hinanden foran et stor orange kunstværk, der hænger på væggen.To røde liggestole der vender mod hinanden foran et stor orange kunstværk, der hænger på væggen.

Refleksionsrummet er udsmykket af kunstnerduoen Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Her har de taget udgangspunkt i bygningens arkitektur. I rummet er der to nøje placerede vinduer, der giver udsigt til hhv. himlen og til et vandbassin på terrassen udenfor.

Foto ©
Sidse Grangaard
Den buede gang med vinduer på venstre side og vægge på højre. På den ene væg hænger store vægmalerier.Den buede gang med vinduer på venstre side og vægge på højre. På den ene væg hænger store vægmalerier.

Bygningens buede form gør hospicet nemt at finde rundt og orientere sig i. Her er en fin rytme med lukkede flader med kunst og flader med glas til fællesfaciliteter.

Foto ©
Sidse Grangaard
I det overdækkede gårdrum med masser af ovenlys står et lille, sort bord med matchende stole. Arrangementet er omkranset af store, grønne planter i høje krukker.I det overdækkede gårdrum med masser af ovenlys står et lille, sort bord med matchende stole. Arrangementet er omkranset af store, grønne planter i høje krukker.

Rundt omkring i bygningen er forskellige typer af rum, der giver forskellige oplevelser. I det overdækkede gårdrum er temperaturen lavere end i resten af huset. Her kan patienterne og deres pårørende iføre sig tæpper og få en følelse af at være halvt inde/halvt ude.

Foto ©
Sidse Grangaard
Den store fælles, udendørs terrasse. Her står mange borde og stoler og planter i krukker og højbede.Den store fælles, udendørs terrasse. Her står mange borde og stoler og planter i krukker og højbede.

De mange grønne planter i lerkrukker og magurithavemøblerne på den fælles terrasse giver en hyggelig og hjemlig stemning. Er det for koldt kan man opholde sig i orangeriet, her er både planter og lys.

Foto ©
Sidse Grangaard
Hospicet set udefra græsplænen, der fører op til de private terrasser. Hospicet set udefra græsplænen, der fører op til de private terrasser.

Hospicet er holdt i materialerne eg og kobber, som patinerer flot. Materialerne og det rå udtryk går godt i spænd med den omkringliggende natur.

Foto ©
Sidse Grangaard

Hospicet er holdt i materialerne eg og kobber, som patinerer flot. Materialerne og det rå udtryk går godt i spænd med den omkringliggende natur.

Foto ©
Sidse Grangaard

De mange grønne planter i lerkrukker og magurithavemøblerne på den fælles terrasse giver en hyggelig og hjemlig stemning. Er det for koldt kan man opholde sig i orangeriet, her er både planter og lys.

Foto ©
Sidse Grangaard

Rundt omkring i bygningen er forskellige typer af rum, der giver forskellige oplevelser. I det overdækkede gårdrum er temperaturen lavere end i resten af huset. Her kan patienterne og deres pårørende iføre sig tæpper og få en følelse af at være halvt inde/halvt ude.

Foto ©
Sidse Grangaard

Bygningens buede form gør hospicet nemt at finde rundt og orientere sig i. Her er en fin rytme med lukkede flader med kunst og flader med glas til fællesfaciliteter.

Foto ©
Sidse Grangaard

Refleksionsrummet er udsmykket af kunstnerduoen Hanne Nielsen & Birgit Johnsen. Her har de taget udgangspunkt i bygningens arkitektur. I rummet er der to nøje placerede vinduer, der giver udsigt til hhv. himlen og til et vandbassin på terrassen udenfor.

Foto ©
Sidse Grangaard

Lyset i loftet leder fra ankomstområdet og ind på hospicet. Her finder man også legeområdet for de mindre børn, som er meget centralt placeret og næsten symbolsk minder om, at der er altid er nye liv, som tager over.

Foto ©
Sidse Grangaard

Kunst spiller en stor rolle i Hospice Djursland. Den store væg med de mange billeder giver dette mødested karakter.

Foto ©
Sidse Grangaard

Lys er et gennemgående tema i huset. Her i form af et ovenlysvindue over patientsengen og store gulv-til-loft vinduer, hvor solens stråler strømmer ind. Her er også plads til at sætte en ekstra seng ind til en ægtefælle.

Foto ©
C.F. Møller

Patientstuernes rummelighed gør dem oplagte som samlingssted. Her er plads til og mulighed for at være en familie – og til at patienten selv medbringer sin strikkekurv, et tæppe eller noget andet, som har betydning. Udsigten er også et aktiv for rummet.

Foto ©
C.F. Møller

På en fin sommerdag kan man rykke ud og stadig have sit eget lidt private rum foran patientstuen, fordi adskillelsen mellem rummene fortsætter et stykke uden for facaden. Udhænget skærmer også og bidrager til dette private rum.

Foto ©
C.F. Møller

Ingeniør

COWI

Entreprenør

C.C. Contractor

Med støtte fra

Realdania, Augustinus Fonden, Nykredits Fond, Tryg Fonden, OAK Fonden, Knud Højgaards Fond, Nordea DK Fonden, M. og Johs. F. La Cours Fond, Støtteforeningen Hospice Djursland, Rotary klubberne på Djursland, Lions klubberne på Djursland, Sparekasserne på Djursland, Kvadrat, Juhl-Sørensen A/S

Litteratur

No items found.

Også værd at læse