Arkitektur

Pladsforhold

Alt vores aktivitet foregår i rum – som kan være meget forskellige. Men uanset hvor, så kræver det noget plads. Karakteren af denne plads er afgørende for brugeroplevelsen.

Pladsforholdene har afgørende betydning for at skabe rum og steder, der muliggør og skaber gode rammer for aktiviteterne i en mangfoldig befolkning. Gode pladsforhold samt disponeringen og indretningen af rum er praktisk for alle brugere, men er særlig vigtig for dem, der har brug for ekstra plads til hjælpemidler og/eller personlige hjælpere.

Plads til forskelligartede aktiviteter

Når vi deltager i aktiviteter, har vi ikke alle samme forudsætninger for at indgå i dem. Derfor er det vigtigt, at der er rum til, at alle hver især kan tage del i en aktivitet i et rum på forskelligartede måder – og med forskellige krav til plads og udfoldelse. Derfor er det vigtigt at overveje, om der i udformningen af rummet eksempelvis er plads til, at brugere kan ledsages af personlige hjælpere, eller af en tolk (til tegnsprog såvel som fremmedsprog) kan tolke et større arrangement eller en samtale mellem enkelte parter. ‍

Plads til passage er deltagelse

Tilstrækkelig plads i gangarealer og andre steder, der er tiltænkt bevægelse og passage, er essentielt for at alle kan deltage i forskellige typer af aktiviteter – og det gælder både i skolen, på arbejdet og i sin fritid. På den måde vil man lettere kunne bevæge sig gennem lokaler eller gange samtidig med, at øvrige aktiviteter kan foregå uden afbrydelse. Det er også rarest, hvis en samtale kan fortsætte uhindret, selvom man har bevæget sig ind i en nye bygning eller ud på en anden sti.

Forskellige detaljeringsgrader

Vores oplevelse af plads og god disponering afgør, vores oplevelse af at være i et rum. Det er forhold, som påvirker både den funktionelle anvendelighed og rumlige oplevelser, men også den måde, vi sanseligt oplever et rum, udeareal eller en bygning på. Derfor er der en række forhold, som er essentielle at tænke ind helt fra starten af designet, hvor løsninger der befinder sig på et andet detaljeringsniveau først tegnes senere, når den endelige disponering og indretning af de enkelte rum allerede er blevet besluttet.

Plads skaber ligeværd

Nogle mennesker har brug for mere plads end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Og vi vil alle opleve at vores behov for mere eller mindre plads ændrer sig gennem livet.


Plads til passage skaber deltagelse 

Plads til passage gør det muligt at deltage i en aktivitet, fordi man kan komme frem til et sted men også bevæge sig rundt på stedet. 


Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst

Plads skaber ligeværd

Nogle mennesker har brug for mere plads end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Og vi vil alle opleve at vores behov for mere eller mindre plads ændrer sig gennem livet.


Plads til passage skaber deltagelse 

Plads til passage gør det muligt at deltage i en aktivitet, fordi man kan komme frem til et sted men også bevæge sig rundt på stedet. 


Pladsforholdene har afgørende betydning for at skabe rum og steder, der muliggør og skaber gode rammer for aktiviteterne i en mangfoldig befolkning. Gode pladsforhold samt disponeringen og indretningen af rum er praktisk for alle brugere, men er særlig vigtig for dem, der har brug for ekstra plads til hjælpemidler og/eller personlige hjælpere.

Plads til forskelligartede aktiviteter

Når vi deltager i aktiviteter, har vi ikke alle samme forudsætninger for at indgå i dem. Derfor er det vigtigt, at der er rum til, at alle hver især kan tage del i en aktivitet i et rum på forskelligartede måder – og med forskellige krav til plads og udfoldelse. Derfor er det vigtigt at overveje, om der i udformningen af rummet eksempelvis er plads til, at brugere kan ledsages af personlige hjælpere, eller af en tolk (til tegnsprog såvel som fremmedsprog) kan tolke et større arrangement eller en samtale mellem enkelte parter. ‍

Plads til passage er deltagelse

Tilstrækkelig plads i gangarealer og andre steder, der er tiltænkt bevægelse og passage, er essentielt for at alle kan deltage i forskellige typer af aktiviteter – og det gælder både i skolen, på arbejdet og i sin fritid. På den måde vil man lettere kunne bevæge sig gennem lokaler eller gange samtidig med, at øvrige aktiviteter kan foregå uden afbrydelse. Det er også rarest, hvis en samtale kan fortsætte uhindret, selvom man har bevæget sig ind i en nye bygning eller ud på en anden sti.

Forskellige detaljeringsgrader

Vores oplevelse af plads og god disponering afgør, vores oplevelse af at være i et rum. Det er forhold, som påvirker både den funktionelle anvendelighed og rumlige oplevelser, men også den måde, vi sanseligt oplever et rum, udeareal eller en bygning på. Derfor er der en række forhold, som er essentielle at tænke ind helt fra starten af designet, hvor løsninger der befinder sig på et andet detaljeringsniveau først tegnes senere, når den endelige disponering og indretning af de enkelte rum allerede er blevet besluttet.

Alt vores aktivitet foregår i rum – som kan være meget forskellige. Men uanset hvor, så kræver det noget plads. Karakteren af denne plads er afgørende for brugeroplevelsen.

No items found.

Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst

Plads skaber ligeværd

Nogle mennesker har brug for mere plads end andre for at kunne deltage ligeværdigt i en aktivitet. Og vi vil alle opleve at vores behov for mere eller mindre plads ændrer sig gennem livet.


Plads til passage skaber deltagelse 

Plads til passage gør det muligt at deltage i en aktivitet, fordi man kan komme frem til et sted men også bevæge sig rundt på stedet. 


Pladsforholdene har afgørende betydning for at skabe rum og steder, der muliggør og skaber gode rammer for aktiviteterne i en mangfoldig befolkning. Gode pladsforhold samt disponeringen og indretningen af rum er praktisk for alle brugere, men er særlig vigtig for dem, der har brug for ekstra plads til hjælpemidler og/eller personlige hjælpere.

Plads til forskelligartede aktiviteter

Når vi deltager i aktiviteter, har vi ikke alle samme forudsætninger for at indgå i dem. Derfor er det vigtigt, at der er rum til, at alle hver især kan tage del i en aktivitet i et rum på forskelligartede måder – og med forskellige krav til plads og udfoldelse. Derfor er det vigtigt at overveje, om der i udformningen af rummet eksempelvis er plads til, at brugere kan ledsages af personlige hjælpere, eller af en tolk (til tegnsprog såvel som fremmedsprog) kan tolke et større arrangement eller en samtale mellem enkelte parter. ‍

Plads til passage er deltagelse

Tilstrækkelig plads i gangarealer og andre steder, der er tiltænkt bevægelse og passage, er essentielt for at alle kan deltage i forskellige typer af aktiviteter – og det gælder både i skolen, på arbejdet og i sin fritid. På den måde vil man lettere kunne bevæge sig gennem lokaler eller gange samtidig med, at øvrige aktiviteter kan foregå uden afbrydelse. Det er også rarest, hvis en samtale kan fortsætte uhindret, selvom man har bevæget sig ind i en nye bygning eller ud på en anden sti.

Forskellige detaljeringsgrader

Vores oplevelse af plads og god disponering afgør, vores oplevelse af at være i et rum. Det er forhold, som påvirker både den funktionelle anvendelighed og rumlige oplevelser, men også den måde, vi sanseligt oplever et rum, udeareal eller en bygning på. Derfor er der en række forhold, som er essentielle at tænke ind helt fra starten af designet, hvor løsninger der befinder sig på et andet detaljeringsniveau først tegnes senere, når den endelige disponering og indretning af de enkelte rum allerede er blevet besluttet.

Mere arkitektur