Mønsted Kalkgruber

Eksempel
Billedet viser det smukke landskab omkring Mønsted Kalkgruber, og stierne der er naturlige ledelinjer for besøgende.

De smukke naturoplevelser omkring og i Mønsted Kalkgruber er blevet åbnet op med valgfrie og ligeværdighedsskabende løsninger. I dag er en tur gennem gruberne og i det omkringliggende landskab for alle. Og man vælger selv, hvordan turen skal foregå.

Realiseret
2015-17
Bygherre
Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber
Arkitekt
Schønherr
Se alle
Læs op

Selvom om verdens største kalkgruber befinder sig i et fredet natura 2000-område, har det været muligt at skabe ligeværdige oplevelser både på vejen gennem landskabet til kalkgruberne og i gruberne, hvor damflagermusen overvintrer. Tidligere førte en ujævn sti frem til gruberne og deres minegange samtidig som landskabet omkring med sine historiske spor og særlige naturtyper var utilgængeligt.

Med udgangspunkt i det eksisterende landskab har det været intentionen at regulere så lidt som muligt og undgå et opmærksomhedskrævende specialdesign samtidig med at alle skulle kunne bevæge sig gennem landskabet og komme frem til gruberne. Derfor har tegnestuen arbejdet med at lade det nye landskab træde frem som en naturlig udvikling af det eksisterende landskab med sine karakteristiske kalkrige skrænter, jordfaldshuller og spor af aktiviteter knyttet til århundreders kalkbrydning og forarbejdning af kalk.

Der er arbejdet med at skabe tryghed med bedre plads og udjævning af fald på udvalgte stier. I dag er gruberne for alle.

Ved at tilbyde valgmuligheder- og frihed er Mønsted Kalkgrube et godt eksempel på universelt design. For med valgmuligheder i stityper, længde og graden af udfordring kan alle besøgende selv vælge deres vej til gruberne og i gruberne, alt efter lyst, behov og fysiske evner. Der kører desuden et tog både hen til og gennem gruberne, hvis man ikke har lyst eller kræfter til at tage turen til fods.

Af de to kilometer oplyste minegange var 800 m i forvejen rettet mod mennesker med gangbesvær. Tegnestuens analyse viste, at nogle af stierne var for smalle, for ujævne, havde et for stejlt sidefald eller længefald. Derfor blev der arbejdet med at skabe tryghed med bedre plads og udjævning af fald på udvalgte stier. I dag er gruberne for alle.

Selvom om verdens største kalkgruber befinder sig i et fredet natura 2000-område, har det været muligt at skabe ligeværdige oplevelser både på vejen gennem landskabet til kalkgruberne og i gruberne, hvor damflagermusen overvintrer. Tidligere førte en ujævn sti frem til gruberne og deres minegange samtidig som landskabet omkring med sine historiske spor og særlige naturtyper var utilgængeligt.

Med udgangspunkt i det eksisterende landskab har det været intentionen at regulere så lidt som muligt og undgå et opmærksomhedskrævende specialdesign samtidig med at alle skulle kunne bevæge sig gennem landskabet og komme frem til gruberne. Derfor har tegnestuen arbejdet med at lade det nye landskab træde frem som en naturlig udvikling af det eksisterende landskab med sine karakteristiske kalkrige skrænter, jordfaldshuller og spor af aktiviteter knyttet til århundreders kalkbrydning og forarbejdning af kalk.

Der er arbejdet med at skabe tryghed med bedre plads og udjævning af fald på udvalgte stier. I dag er gruberne for alle.

Ved at tilbyde valgmuligheder- og frihed er Mønsted Kalkgrube et godt eksempel på universelt design. For med valgmuligheder i stityper, længde og graden af udfordring kan alle besøgende selv vælge deres vej til gruberne og i gruberne, alt efter lyst, behov og fysiske evner. Der kører desuden et tog både hen til og gennem gruberne, hvis man ikke har lyst eller kræfter til at tage turen til fods.

Af de to kilometer oplyste minegange var 800 m i forvejen rettet mod mennesker med gangbesvær. Tegnestuens analyse viste, at nogle af stierne var for smalle, for ujævne, havde et for stejlt sidefald eller længefald. Derfor blev der arbejdet med at skabe tryghed med bedre plads og udjævning af fald på udvalgte stier. I dag er gruberne for alle.

Ligeværd er selv at kunne vælge

Mange og forskelligartede muligheder gør, at flere kan besøge området på en ligeværdig måde

Mulighed for en pause

Med jævne mellemrum er der indrettet en hvileplads i skovkanten.

Stier som naturlige ledelinjer

Stiens kostede beton og broens trædække leder mod gruberne samtidig med, at de skaber en kontrast til naturen.

Film

No items found.
Et luftfoto af Mønsted Kalkgruber, hvor man kan se hvordan en bred sti leder fra parkeringspladsen op til bygninger og videre ud i skoven. Et luftfoto af Mønsted Kalkgruber, hvor man kan se hvordan en bred sti leder fra parkeringspladsen op til bygninger og videre ud i skoven.

Med sin naturlige og enkle måde at skabe ligeværdige oplevelser er Mønsted Kalkgruber i dag et godt eksempel på universelt design. Og det gælder både i det omkringliggende historiske landskab og inden i gruberne.

Foto ©
Schønherr
Projektplan fra Schønherr viser den nye plan over landskabet, og hvordan der er skabt forbindelse mellem de enkelte elementer.Projektplan fra Schønherr viser den nye plan over landskabet, og hvordan der er skabt forbindelse mellem de enkelte elementer.

Projektplan

Foto ©
Schønherr
På billedet ser vi, hvordan der overalt i landskabet er opsat bænke langs med den brede betonsti, hvor man kan få et hvil eller nyde naturen. På billedet ser vi, hvordan der overalt i landskabet er opsat bænke langs med den brede betonsti, hvor man kan få et hvil eller nyde naturen.

Den kostede beton på stier og flader skaber en smuk kontrast til den blødere natur.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr
Et billede af den gode og brede sti, der snor sig gennem landskabet på en naturlig og flydende måde. Et billede af den gode og brede sti, der snor sig gennem landskabet på en naturlig og flydende måde.

Stierne skaber en naturlig ledelinje, mens overfladernes stoflighed og karakter fremhæver hinanden – fx bliver græsset blødere og grønnere.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr
Et luftfoto, der viser hvordan stisystemet bliver en integreret del af skoven uden at forstyrre den oprindelige natur.Et luftfoto, der viser hvordan stisystemet bliver en integreret del af skoven uden at forstyrre den oprindelige natur.

Som helhed er der arbejdet med landskabet ud fra et ønske om at gøre så lidt som muligt og så stilfærdigt som muligt.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr
På billedet ses en nybygget træbro, der fører én sikkert gennem den smukke kulturarv i Mønsted KalkgruberPå billedet ses en nybygget træbro, der fører én sikkert gennem den smukke kulturarv i Mønsted Kalkgruber

En sti af kostet beton leder dig hen til gruberne. Undervejs skifter stigen karakter og bliver en træbro, når stien går henover vand inde i selve gruberne.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr
Man kan på billedet se en gruppe mennesker, der er samlet ved området i Mønsted Kalkgrube, hvor der er forskellige bord-bænkesæt.Man kan på billedet se en gruppe mennesker, der er samlet ved området i Mønsted Kalkgrube, hvor der er forskellige bord-bænkesæt.

Overalt i landskabet tilbydes mange og forskelligartede siddemuligheder.

Foto ©
Sidse Grangaard
På billedet ses det lille tog, der fører både passagerer, barnevogne og kørestole både hen til og gennem gruberne. På billedet ses det lille tog, der fører både passagerer, barnevogne og kørestole både hen til og gennem gruberne.

Foruden de mange, brede stier kan du også lade dig køre rundt gennem landskabet og gruberne med et lille tog. Togbanen blev ved transformationen forlænget, så den nu også kører mellem gruberne og det gamle teglværk. I toget er der plads til barnevogne og kørestole.

Foto ©
Sidse Grangaard
Billede af de specialdesignede bord-bænkesæt, hvor der er siddemulighed for alle. Også for kørestolsbrugere. Billede af de specialdesignede bord-bænkesæt, hvor der er siddemulighed for alle. Også for kørestolsbrugere.

Mange siddemuligheder i landskabet skaber samvær. Og med specialdesignede bord-bænkesæt er det muligt for alle at sidde sammen omkring det samme bord.

Foto ©
Sidse Grangaard
Billedet viser, hvordan tilgængeligheden begynder helt fra billetsalget, hvor gode ramper skaber deltagelse og siddemuligheder på én gang. Billedet viser, hvordan tilgængeligheden begynder helt fra billetsalget, hvor gode ramper skaber deltagelse og siddemuligheder på én gang.

Allerede ved billetsalget bliver du mødt af tilgængelige omgivelser og mange siddemuligheder.

Foto ©
Sidse Grangaard
Dette er en skitse af, hvordan Schønherr har arbejdet med de oprindelige niveausforskelle i gruberne, så alle kan være med i dag. Dette er en skitse af, hvordan Schønherr har arbejdet med de oprindelige niveausforskelle i gruberne, så alle kan være med i dag.

Skitser fra tegnestuens arbejde med at gøre stien i gruberne mere tilgængelighed og tryg.

Foto ©
Schønherr

Projektplan

Foto ©
Schønherr

Skitser fra tegnestuens arbejde med at gøre stien i gruberne mere tilgængelighed og tryg.

Foto ©
Schønherr

Allerede ved billetsalget bliver du mødt af tilgængelige omgivelser og mange siddemuligheder.

Foto ©
Sidse Grangaard

Foruden de mange, brede stier kan du også lade dig køre rundt gennem landskabet og gruberne med et lille tog. Togbanen blev ved transformationen forlænget, så den nu også kører mellem gruberne og det gamle teglværk. I toget er der plads til barnevogne og kørestole.

Foto ©
Sidse Grangaard

Mange siddemuligheder i landskabet skaber samvær. Og med specialdesignede bord-bænkesæt er det muligt for alle at sidde sammen omkring det samme bord.

Foto ©
Sidse Grangaard

Overalt i landskabet tilbydes mange og forskelligartede siddemuligheder.

Foto ©
Sidse Grangaard

En sti af kostet beton leder dig hen til gruberne. Undervejs skifter stigen karakter og bliver en træbro, når stien går henover vand inde i selve gruberne.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr

Som helhed er der arbejdet med landskabet ud fra et ønske om at gøre så lidt som muligt og så stilfærdigt som muligt.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr

Stierne skaber en naturlig ledelinje, mens overfladernes stoflighed og karakter fremhæver hinanden – fx bliver græsset blødere og grønnere.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr

Den kostede beton på stier og flader skaber en smuk kontrast til den blødere natur.

Foto ©
Carsten Ingemann & Schønherr

Med sin naturlige og enkle måde at skabe ligeværdige oplevelser er Mønsted Kalkgruber i dag et godt eksempel på universelt design. Og det gælder både i det omkringliggende historiske landskab og inden i gruberne.

Foto ©
Schønherr

Med støtte fra

Realdania, Bevica Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Vanførefonden, Færch Fonden, Naturstyrelsen og Viborg Kommune

Litteratur

No items found.

Også værd at læse