No items found.

Naturen kan tilbyde os helt særlige oplevelser, måder at være til på og et tiltrængt afbræk. Men i tilrettelæggelsen er det vigtigt at overveje brugernes muligheder for deltagelse, så alle kan få del af de mange sanseoplevelser, naturen byder på.

Det er ikke ligetil at sige noget udtømmende om natur. For i den moderne verden findes den i flere former og variationer, end vi kan komme i tanke om. Ligesom vores opfattelse hver i sær af, hvad natur er, kan være meget forskellig; nogle får en naturoplevelse på Assistens Kirkegården midt på Nørrebro i København, mens den for andre først opstår midt i en urørt skov. Uanset hvilket naturbegreb, der gør sig gældende, har vi mennesker brug for naturen. Og det er derfor vigtigt at tænke over naturens særlige muligheder, når vi designer grønne områder som fx haver, parker og naturområder.  

Sanseindtryk, oplevelse og aktivitet

Natur kan stimuleres os til at bevæge kroppen på anderledes måder, end vi er vant til indendørs på trapper og plane gulve. Her kan man gå i kuperet terræn, gennem græs, nedfaldne blade og vandpytter. Buske og træer kan indbyde til at kravle i. Store sten kan man hoppe og sidde på. Alene det at gå på en grussti gennem en park, føles anderledes – måske bedre – end det vante fortov eller asfalt. 

I grønne områder kan vi møde forskellige rumligheder – den åbne eng, den omsluttende skov, det halvåbne buskads. Og de rum kan danne ramme for mange typer af aktivitet – enten sammen med andre eller alene. I byhaven mødes man og dyrker blomster, krydderurter og grøntsager. Lommeparken kan give en stille stund i eget selskab. Og i det vilde naturområde kan man komme helt væk fra hverdagen og mærke sig selv på nye måder.  

Når man planlægger og designer grønne områder for natur, er det vigtigt at tage højde for menneskers forskellige præferencer. Det gælder for udbuddet og dermed valgmuligheden af oplevelser og aktivitet samt graden af fysisk udfoldelse – fx i form af forskellige stisystemer, der enten er let tilgængelige eller mere krævende. Det kan også være godt at overveje mulighed for at vælge fællesskab til og fra. 

Tænk desuden på, om der er særlige behov, der gør sig gældende. For børn skal naturen tilrettelægges i en imødekommende højde, mens mennesker med demens har brug for aflukkede områder, der hjælper dem sikkert rundt og tilbage til udgangspunktet igen. 

Natur er afstresning og opladning

Vi mærker her, hvordan naturen ikke alene er en anderledes fysisk oplevelse. Det kan også være en anderledes mental oplevelse. Vi oplever en ændret opmærksomhed og mange vil føle sig mere afslappede i grønne områder – for nogle vil alene udsigten til noget grønt have en helende effekt, som erfaringer viser fra hospitaler og plejecentre. 

Særligt i byen, hvor pladsen er ofte er sparsom, er det vigtigt at huske på naturen. Både udsigt til og ophold i grønne områder kan nemlig give gode oplevelser og udfoldelsesmuligheder der kan være en vigtig modvægt i en travl hverdag. Her kan naturenden sænke vores stressniveau og give os energi til nye udfordringer. Selv midt i byen kan store som små elementer af natur som intet andet fortælle om tiden og årstidernes skiften. Den taler til sanserne på en helt særlig måde. Ofte stimuleres flere sanser på en gang til en samlet og harmonisk oplevelse. Tager man fx et blomstrende robinietræ mødes du både af duftindtryk fra blomsterne, lyden af susende blade i vinden og en ru følelse, når du stryger hænderne langs barken.


Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst


Det er ikke ligetil at sige noget udtømmende om natur. For i den moderne verden findes den i flere former og variationer, end vi kan komme i tanke om. Ligesom vores opfattelse hver i sær af, hvad natur er, kan være meget forskellig; nogle får en naturoplevelse på Assistens Kirkegården midt på Nørrebro i København, mens den for andre først opstår midt i en urørt skov. Uanset hvilket naturbegreb, der gør sig gældende, har vi mennesker brug for naturen. Og det er derfor vigtigt at tænke over naturens særlige muligheder, når vi designer grønne områder som fx haver, parker og naturområder.  

Sanseindtryk, oplevelse og aktivitet

Natur kan stimuleres os til at bevæge kroppen på anderledes måder, end vi er vant til indendørs på trapper og plane gulve. Her kan man gå i kuperet terræn, gennem græs, nedfaldne blade og vandpytter. Buske og træer kan indbyde til at kravle i. Store sten kan man hoppe og sidde på. Alene det at gå på en grussti gennem en park, føles anderledes – måske bedre – end det vante fortov eller asfalt. 

I grønne områder kan vi møde forskellige rumligheder – den åbne eng, den omsluttende skov, det halvåbne buskads. Og de rum kan danne ramme for mange typer af aktivitet – enten sammen med andre eller alene. I byhaven mødes man og dyrker blomster, krydderurter og grøntsager. Lommeparken kan give en stille stund i eget selskab. Og i det vilde naturområde kan man komme helt væk fra hverdagen og mærke sig selv på nye måder.  

Når man planlægger og designer grønne områder for natur, er det vigtigt at tage højde for menneskers forskellige præferencer. Det gælder for udbuddet og dermed valgmuligheden af oplevelser og aktivitet samt graden af fysisk udfoldelse – fx i form af forskellige stisystemer, der enten er let tilgængelige eller mere krævende. Det kan også være godt at overveje mulighed for at vælge fællesskab til og fra. 

Tænk desuden på, om der er særlige behov, der gør sig gældende. For børn skal naturen tilrettelægges i en imødekommende højde, mens mennesker med demens har brug for aflukkede områder, der hjælper dem sikkert rundt og tilbage til udgangspunktet igen. 

Natur er afstresning og opladning

Vi mærker her, hvordan naturen ikke alene er en anderledes fysisk oplevelse. Det kan også være en anderledes mental oplevelse. Vi oplever en ændret opmærksomhed og mange vil føle sig mere afslappede i grønne områder – for nogle vil alene udsigten til noget grønt have en helende effekt, som erfaringer viser fra hospitaler og plejecentre. 

Særligt i byen, hvor pladsen er ofte er sparsom, er det vigtigt at huske på naturen. Både udsigt til og ophold i grønne områder kan nemlig give gode oplevelser og udfoldelsesmuligheder der kan være en vigtig modvægt i en travl hverdag. Her kan naturenden sænke vores stressniveau og give os energi til nye udfordringer. Selv midt i byen kan store som små elementer af natur som intet andet fortælle om tiden og årstidernes skiften. Den taler til sanserne på en helt særlig måde. Ofte stimuleres flere sanser på en gang til en samlet og harmonisk oplevelse. Tager man fx et blomstrende robinietræ mødes du både af duftindtryk fra blomsterne, lyden af susende blade i vinden og en ru følelse, når du stryger hænderne langs barken.

No items found.

Naturen kan tilbyde os helt særlige oplevelser, måder at være til på og et tiltrængt afbræk. Men i tilrettelæggelsen er det vigtigt at overveje brugernes muligheder for deltagelse, så alle kan få del af de mange sanseoplevelser, naturen byder på.

Det er ikke ligetil at sige noget udtømmende om natur. For i den moderne verden findes den i flere former og variationer, end vi kan komme i tanke om. Ligesom vores opfattelse hver i sær af, hvad natur er, kan være meget forskellig; nogle får en naturoplevelse på Assistens Kirkegården midt på Nørrebro i København, mens den for andre først opstår midt i en urørt skov. Uanset hvilket naturbegreb, der gør sig gældende, har vi mennesker brug for naturen. Og det er derfor vigtigt at tænke over naturens særlige muligheder, når vi designer grønne områder som fx haver, parker og naturområder.  

Sanseindtryk, oplevelse og aktivitet

Natur kan stimuleres os til at bevæge kroppen på anderledes måder, end vi er vant til indendørs på trapper og plane gulve. Her kan man gå i kuperet terræn, gennem græs, nedfaldne blade og vandpytter. Buske og træer kan indbyde til at kravle i. Store sten kan man hoppe og sidde på. Alene det at gå på en grussti gennem en park, føles anderledes – måske bedre – end det vante fortov eller asfalt.

I grønne områder kan vi møde forskellige rumligheder – den åbne eng, den omsluttende skov, det halvåbne buskads. Og de rum kan danne ramme for mange typer af aktivitet – enten sammen med andre eller alene. I byhaven mødes man og dyrker blomster, krydderurter og grøntsager. Lommeparken kan give en stille stund i eget selskab. Og i det vilde naturområde kan man komme helt væk fra hverdagen og mærke sig selv på nye måder.  

Når man planlægger og designer grønne områder for natur, er det vigtigt at tage højde for menneskers forskellige præferencer. Det gælder for udbuddet og dermed valgmuligheden af oplevelser og aktivitet samt graden af fysisk udfoldelse – fx i form af forskellige stisystemer, der enten er let tilgængelige eller mere krævende. Det kan også være godt at overveje mulighed for at vælge fællesskab til og fra.

Tænk desuden på, om der er særlige behov, der gør sig gældende. For børn skal naturen tilrettelægges i en imødekommende højde, mens mennesker med demens har brug for aflukkede områder, der hjælper dem sikkert rundt og tilbage til udgangspunktet igen.

Sanseindtryk, oplevelse og aktivitet

Natur kan stimuleres os til at bevæge kroppen på anderledes måder, end vi er vant til indendørs på trapper og plane gulve. Her kan man gå i kuperet terræn, gennem græs, nedfaldne blade og vandpytter. Buske og træer kan indbyde til at kravle i. Store sten kan man hoppe og sidde på. Alene det at gå på en grussti gennem en park, føles anderledes – måske bedre – end det vante fortov eller asfalt.

I grønne områder kan vi møde forskellige rumligheder – den åbne eng, den omsluttende skov, det halvåbne buskads. Og de rum kan danne ramme for mange typer af aktivitet – enten sammen med andre eller alene. I byhaven mødes man og dyrker blomster, krydderurter og grøntsager. Lommeparken kan give en stille stund i eget selskab. Og i det vilde naturområde kan man komme helt væk fra hverdagen og mærke sig selv på nye måder.  

Når man planlægger og designer grønne områder for natur, er det vigtigt at tage højde for menneskers forskellige præferencer. Det gælder for udbuddet og dermed valgmuligheden af oplevelser og aktivitet samt graden af fysisk udfoldelse – fx i form af forskellige stisystemer, der enten er let tilgængelige eller mere krævende. Det kan også være godt at overveje mulighed for at vælge fællesskab til og fra.

Tænk desuden på, om der er særlige behov, der gør sig gældende. For børn skal naturen tilrettelægges i en imødekommende højde, mens mennesker med demens har brug for aflukkede områder, der hjælper dem sikkert rundt og tilbage til udgangspunktet igen.

Natur er afstresning og opladning

Vi mærker her, hvordan naturen ikke alene er en anderledes fysisk oplevelse. Det kan også være en anderledes mental oplevelse. Vi oplever en ændret opmærksomhed og mange vil føle sig mere afslappede i grønne områder – for nogle vil alene udsigten til noget grønt have en helende effekt, som erfaringer viser fra hospitaler og plejecentre.

Særligt i byen, hvor pladsen er ofte er sparsom, er det vigtigt at huske på naturen. Både udsigt til og ophold i grønne områder kan nemlig give gode oplevelser og udfoldelsesmuligheder der kan være en vigtig modvægt i en travl hverdag. Her kan naturenden sænke vores stressniveau og give os energi til nye udfordringer. Selv midt i byen kan store som små elementer af natur som intet andet fortælle om tiden og årstidernes skiften. Den taler til sanserne på en helt særlig måde. Ofte stimuleres flere sanser på en gang til en samlet og harmonisk oplevelse. Tager man fx et blomstrende robinietræ mødes du både af duftindtryk fra blomsterne, lyden af susende blade i vinden og en ru følelse, når du stryger hænderne langs barken.

Natur er afstresning og opladning

Vi mærker her, hvordan naturen ikke alene er en anderledes fysisk oplevelse. Det kan også være en anderledes mental oplevelse. Vi oplever en ændret opmærksomhed og mange vil føle sig mere afslappede i grønne områder – for nogle vil alene udsigten til noget grønt have en helende effekt, som erfaringer viser fra hospitaler og plejecentre.

Særligt i byen, hvor pladsen er ofte er sparsom, er det vigtigt at huske på naturen. Både udsigt til og ophold i grønne områder kan nemlig give gode oplevelser og udfoldelsesmuligheder der kan være en vigtig modvægt i en travl hverdag. Her kan naturenden sænke vores stressniveau og give os energi til nye udfordringer. Selv midt i byen kan store som små elementer af natur som intet andet fortælle om tiden og årstidernes skiften. Den taler til sanserne på en helt særlig måde. Ofte stimuleres flere sanser på en gang til en samlet og harmonisk oplevelse. Tager man fx et blomstrende robinietræ mødes du både af duftindtryk fra blomsterne, lyden af susende blade i vinden og en ru følelse, når du stryger hænderne langs barken.

Litteratur

No items found.
Åben/luk læsetekst


Det er ikke ligetil at sige noget udtømmende om natur. For i den moderne verden findes den i flere former og variationer, end vi kan komme i tanke om. Ligesom vores opfattelse hver i sær af, hvad natur er, kan være meget forskellig; nogle får en naturoplevelse på Assistens Kirkegården midt på Nørrebro i København, mens den for andre først opstår midt i en urørt skov. Uanset hvilket naturbegreb, der gør sig gældende, har vi mennesker brug for naturen. Og det er derfor vigtigt at tænke over naturens særlige muligheder, når vi designer grønne områder som fx haver, parker og naturområder.  

Sanseindtryk, oplevelse og aktivitet

Natur kan stimuleres os til at bevæge kroppen på anderledes måder, end vi er vant til indendørs på trapper og plane gulve. Her kan man gå i kuperet terræn, gennem græs, nedfaldne blade og vandpytter. Buske og træer kan indbyde til at kravle i. Store sten kan man hoppe og sidde på. Alene det at gå på en grussti gennem en park, føles anderledes – måske bedre – end det vante fortov eller asfalt. 

I grønne områder kan vi møde forskellige rumligheder – den åbne eng, den omsluttende skov, det halvåbne buskads. Og de rum kan danne ramme for mange typer af aktivitet – enten sammen med andre eller alene. I byhaven mødes man og dyrker blomster, krydderurter og grøntsager. Lommeparken kan give en stille stund i eget selskab. Og i det vilde naturområde kan man komme helt væk fra hverdagen og mærke sig selv på nye måder.  

Når man planlægger og designer grønne områder for natur, er det vigtigt at tage højde for menneskers forskellige præferencer. Det gælder for udbuddet og dermed valgmuligheden af oplevelser og aktivitet samt graden af fysisk udfoldelse – fx i form af forskellige stisystemer, der enten er let tilgængelige eller mere krævende. Det kan også være godt at overveje mulighed for at vælge fællesskab til og fra. 

Tænk desuden på, om der er særlige behov, der gør sig gældende. For børn skal naturen tilrettelægges i en imødekommende højde, mens mennesker med demens har brug for aflukkede områder, der hjælper dem sikkert rundt og tilbage til udgangspunktet igen. 

Natur er afstresning og opladning

Vi mærker her, hvordan naturen ikke alene er en anderledes fysisk oplevelse. Det kan også være en anderledes mental oplevelse. Vi oplever en ændret opmærksomhed og mange vil føle sig mere afslappede i grønne områder – for nogle vil alene udsigten til noget grønt have en helende effekt, som erfaringer viser fra hospitaler og plejecentre. 

Særligt i byen, hvor pladsen er ofte er sparsom, er det vigtigt at huske på naturen. Både udsigt til og ophold i grønne områder kan nemlig give gode oplevelser og udfoldelsesmuligheder der kan være en vigtig modvægt i en travl hverdag. Her kan naturenden sænke vores stressniveau og give os energi til nye udfordringer. Selv midt i byen kan store som små elementer af natur som intet andet fortælle om tiden og årstidernes skiften. Den taler til sanserne på en helt særlig måde. Ofte stimuleres flere sanser på en gang til en samlet og harmonisk oplevelse. Tager man fx et blomstrende robinietræ mødes du både af duftindtryk fra blomsterne, lyden af susende blade i vinden og en ru følelse, når du stryger hænderne langs barken.

Mere arkitektur