Terapihaven Nacadia®

Eksempel
Foto: Victoria Linn Lygum

I terapihaven Nacadia® skaber forskellige haverum støtte, valg- og udfordringsmuligheder som del af naturbaserede behandlingsforløb af blandt andre stressramte eller veteraner med posttraumatisk stress (PTSD).

Realiseret
2011
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt
Forskergruppen Natur, Sundhed og Design på Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Se alle
Læs op

Det er nok de færreste af os, der kan undsige os at kende følelsen af stress. Nogle endda i en sådan grad, at de har mærket hvordan stress påvirker en socialt, ens koncentrationsevne og ens fysiske velbefindende. Men forskere har fundet ud af, at menneskers generelle stressniveau sænkes, når vi går ud i naturen¹. For at undersøge fænomenet nærmere har forskere ved Københavns Universitet designet en terapihave i arboretet i Hørsholm. Haven er en del af Helseskoven Octovia

Terapihaven er evidensbaseret design og indrettet til at kunne rumme naturbaseret behandlingsforløb af bl.a. veteraner med PTSD², mennesker med stress³ eller spiseforstyrrelse⁴. Naturens sansestimuli og symbolik giver støtte, skaber velvære og tilbyder de rette udfordringer i relation til den individuelle udvikling i behandlingsforløbet.

Forskellige haverum med forskellige oplevelser

Ved første øjekast skiller Nacadia® sig ikke synderligt ud fra det omgivende arboret. Men kigger man nærmere, opdager man et væld af forskellige haverum, der hver især tilbyder særlige stemninger og aktiviteter. Man kan fx samles på den lyse eng, trække sig tilbage i den omkransende skov eller være fysisk aktiv i køkkenhaven. Haven rummer også et frodigt væksthus med brændeovn, skønne plantedufte samt et bassin med åkander og fisk.  

Sådan er der lagt op til, at hver enkelte person i et behandlingsforløb kan finde det rum, der skaber tryghed og en følelse af at sænke stressniveauet for dem selv. Det er ikke alle rum, der fungerer for alle, og derfor er der mange forskellige rum og aktiviteter – du kan sidde stille for dig selv, men også få beskidte fingre sammen med andre i haven. 

Terapihaven er ikke åben for offentligheden, men vi kan lade os inspirere af de tanker, forskerne og designerne bag har gjort sig om naturens påvirkning og de forskellige rum, der kan skabes i det grønne. 

Naturens positive effekter 

Nacadia® er baseret på forskningsresultater, der viser at ophold og aktiviteter i grønne omgivelser kan have en positiv effekt på vores sundhed¹. Naturbaseret terapi har vist sig at være mindst lige så effektivt som traditionel stressbehandling med en markant reduktion af symptomer på udbrændthed –  også på den lange bane³. 

For veteranerne har forløbet i Nacadia resulteret i, at de bedre kan håndtere en hverdag med PTSD. Behandlingen har bl.a. medført at de oplever færre flashbacks og har en bedre kontrol af aggressive følelser og angstanfald².

Terapeutisk design andre steder 

I praksis kan forskningsresultater fra Nacadia® fx bruges, når vi skal planlægge og designe naturområder i forbindelse med hospitaler og plejehjem, men også skoler og rekreative områder i byer. 

Udover at være et behandlingssted fungerer Nacadia® også som et forskningsmiljø og formidlingsprojekt for forskere og praktikere, der er interesserede i at bruge naturen som ramme for behandling. 

¹ Nature and Health. / Hartig, Terry; Mitchell, Richard; de Vries, Sjerp; Frumkin, Howard. I: The Annual Review of Public Health, Volume 35, 2014, s. 207-228.

² "Everything just seems much more right in nature": how veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based activities in a forest therapy garden. / Poulsen, Dorthe Varning; Stigsdotter, Ulrika K.; Djernis, Dorthe; Sidenius, Ulrik. I: Health Psychology Open, Vol. 3, 2016

³ Efficacy of nature-based therapy for individuals with stress-related illnesses: Randomised controlled trial. / Stigsdotter, Ulrika K.; Corazon, Sus Sola; Sidenius, Ulrik; Karlsson Nyed, Patrik; Larsen, Helmer Bøving; Fjorback, Lone Overby. I: British Journal of Psychiatry, Vol. 213, No. 1, 2018, s. 404-411.

The Tree Is My Anchor: A Pilot Study on the Treatment of BED through Nature-Based Therapy. / Corazon, Sus Sola; Sidenius, Ulrik; Schjødt Vammen, Katrine; Elm Klinker, Sabine; Stigsdotter, Ulrika K.; Poulsen, Dorthe Varning. I: International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15, No. 11, 2018.
Det er nok de færreste af os, der kan undsige os at kende følelsen af stress. Nogle endda i en sådan grad, at de har mærket hvordan stress påvirker en socialt, ens koncentrationsevne og ens fysiske velbefindende. Men forskere har fundet ud af, at menneskers generelle stressniveau sænkes, når vi går ud i naturen¹. For at undersøge fænomenet nærmere har forskere ved Københavns Universitet designet en terapihave i arboretet i Hørsholm. Haven er en del af Helseskoven Octovia

Terapihaven er evidensbaseret design og indrettet til at kunne rumme naturbaseret behandlingsforløb af bl.a. veteraner med PTSD², mennesker med stress³ eller spiseforstyrrelse⁴. Naturens sansestimuli og symbolik giver støtte, skaber velvære og tilbyder de rette udfordringer i relation til den individuelle udvikling i behandlingsforløbet.

Forskellige haverum med forskellige oplevelser

Ved første øjekast skiller Nacadia® sig ikke synderligt ud fra det omgivende arboret. Men kigger man nærmere, opdager man et væld af forskellige haverum, der hver især tilbyder særlige stemninger og aktiviteter. Man kan fx samles på den lyse eng, trække sig tilbage i den omkransende skov eller være fysisk aktiv i køkkenhaven. Haven rummer også et frodigt væksthus med brændeovn, skønne plantedufte samt et bassin med åkander og fisk.  

Sådan er der lagt op til, at hver enkelte person i et behandlingsforløb kan finde det rum, der skaber tryghed og en følelse af at sænke stressniveauet for dem selv. Det er ikke alle rum, der fungerer for alle, og derfor er der mange forskellige rum og aktiviteter – du kan sidde stille for dig selv, men også få beskidte fingre sammen med andre i haven. 

Terapihaven er ikke åben for offentligheden, men vi kan lade os inspirere af de tanker, forskerne og designerne bag har gjort sig om naturens påvirkning og de forskellige rum, der kan skabes i det grønne. 

Naturens positive effekter 

Nacadia® er baseret på forskningsresultater, der viser at ophold og aktiviteter i grønne omgivelser kan have en positiv effekt på vores sundhed¹. Naturbaseret terapi har vist sig at være mindst lige så effektivt som traditionel stressbehandling med en markant reduktion af symptomer på udbrændthed –  også på den lange bane³. 

For veteranerne har forløbet i Nacadia resulteret i, at de bedre kan håndtere en hverdag med PTSD. Behandlingen har bl.a. medført at de oplever færre flashbacks og har en bedre kontrol af aggressive følelser og angstanfald².

Terapeutisk design andre steder 

I praksis kan forskningsresultater fra Nacadia® fx bruges, når vi skal planlægge og designe naturområder i forbindelse med hospitaler og plejehjem, men også skoler og rekreative områder i byer. 

Udover at være et behandlingssted fungerer Nacadia® også som et forskningsmiljø og formidlingsprojekt for forskere og praktikere, der er interesserede i at bruge naturen som ramme for behandling. 

Valgmulighed

Her er der mulighed for at vælge lige netop det rum og den aktivitet, der passer til ens behov for mental, fysisk og social udfordring. 

Sanselige indtryk

Der er arbejdet aktivt med at lade sanseindtryk af forskellige karakter yde støtte og lindring – med fokus på, at alle ikke har den samme oplevelse af alting. Nogle foretrækker fx lyden af rislende vand, mens andre finder støtte omgivet af træer.

Terapihave 

Terapihaven skal forstås som et miljø, der er blevet designet aktivt til at støtte en behandlingsproces og menneskers sundhed. Nacadia er bygget op omkring fem elementer:

1) Nærvær

2) Aktiviteter

3) Egen tid i naturen

4) Individuelle samtale

5) Hjemmeøvelser

Læs mere om terapien og resultaterne her.

Film

No items found.
Plantebede der skaber sanselige oplevelser med dufte fra lavandel, timian og salvie. Plantebede der skaber sanselige oplevelser med dufte fra lavandel, timian og salvie.

Alle kan få en sanselig oplevelse ved de hævede plantebede, hvor duftene fra lavendel, timian og salvie blander sig med hinanden.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Et mørkt skovrum med en lille dam, som er omkranset af høje nåletræer.Et mørkt skovrum med en lille dam, som er omkranset af høje nåletræer.

I dette mørke skovrum, omkranset af høje nåletræer, spejles himlen i en lille dam. Her kan du opholde dig alene eller sammen med en ven godt tilbagetrukket fra havens mere sociale områder.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Et væksthus som er opdelt i flere grønne rum.Et væksthus som er opdelt i flere grønne rum.

Væksthuset er opdelt  i flere grønne rum – et stort til fællesaktiviteter og mange små til samtaler eller afslapning.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
En køkkenhave hvor man kan dyrke bær og grøntsager. En køkkenhave hvor man kan dyrke bær og grøntsager.

I køkkenhaven kan du dyrke bær og grøntsager. Her støtter planterne hinanden i overensstemmelse med principperne for permakultur. I dette ligger også en fin symbolik at tage videre med sig.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Billede af en sti, som leder gennem havens rum.Billede af en sti, som leder gennem havens rum.

Forskellige stityper leder dig gennem havens rum og giver mulighed for at gå på slået græs, gennem langt græs, på trædesten eller trædækket.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Et hævet trædæk som man kan sidde på.Et hævet trædæk som man kan sidde på.

På det hævede trædæk kan du sidde for dig selv, samtidig med at du får udsigt over  engen.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Billedet viser åbne engområder og afskærmede skovpartier.Billedet viser åbne engområder og afskærmede skovpartier.

Nacadia består både af åbne engområder og mere afskærmede skovpartier.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Nacadia består både af åbne engområder og mere afskærmede skovpartier.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

På det hævede trædæk kan du sidde for dig selv, samtidig med at du får udsigt over  engen.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Forskellige stityper leder dig gennem havens rum og giver mulighed for at gå på slået græs, gennem langt græs, på trædesten eller trædækket.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

I køkkenhaven kan du dyrke bær og grøntsager. Her støtter planterne hinanden i overensstemmelse med principperne for permakultur. I dette ligger også en fin symbolik at tage videre med sig.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Væksthuset er opdelt  i flere grønne rum – et stort til fællesaktiviteter og mange små til samtaler eller afslapning.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

I dette mørke skovrum, omkranset af høje nåletræer, spejles himlen i en lille dam. Her kan du opholde dig alene eller sammen med en ven godt tilbagetrukket fra havens mere sociale områder.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Alle kan få en sanselig oplevelse ved de hævede plantebede, hvor duftene fra lavendel, timian og salvie blander sig med hinanden.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Med støtte fra

Københavns Universitet, Realdania, Det Obelske Familiefond, G.B Hartmanns Familiefond, Trygfonden, Nordea Fonden Danmark

Litteratur

No items found.

Også værd at læse