Helseskoven Octovia®

Eksempel
Foto: Leif Tuxen, Realdania

Helseskoven Octovia® er et forskningsprojekt og rekreativt område med det formål at undersøge naturens påvirkning på menneskers mentale sundhed. Forskerne har identificeret otte oplevelsesværdier, som kan være et værdifuldt afsæt for universelt design af grønne områder.

Realiseret
2014
Bygherre
Københavns Universitet
Arkitekt
Forskergruppen Natur, Sundhed og Design på Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Se alle
Læs op

Helseskoven Octovia® er et projekt med fokus på sundhedsfremme og kvaliteter i grønne områder. Den er en del af Københavns Universitets Natur-, sundheds- og designlaboratorium og ligger i Arboretet i Hørsholm. Som del af Helseskoven Octovia finder vi også Terapihaven Nacadia, der har vist sig effektiv i behandlingen af bl.a. stressramte og veteraner.

Naturens otte oplevelsesværdier 

En tur ud i naturen kan være godt for både krop og sjæl, men det er ikke alle grønne områder, der nødvendigvis fremmer sundheden – for at kunne det,  skal området stemme overens med menneskers forventninger og behov¹. For at kortlægge dette er Octovia® blevet sat i verden som et forskningsprojekt og en konceptmodel, der bygger på otte forskellige oplevelsesværdier². Disse værdier fortæller os noget om, hvordan mennesker oplever og klassificerer naturoplevelser, og hvordan en sådan oplevelse kan have en positiv påvirkning af vores mentale sundhed.  

Oplevelsesværdierne har forskellige rumlig karakterer og tilbyder hver deres type af aktivitet. Forskningen tager afsæt i et behov for, at man som landskabsarkitekt og -planlægger kan arbejde målrettet med grønne områder som rammen for alsidigt udeliv og afstresning. Oplevelsesværdierne er kontekstafhængige hvilket betyder at de fx i en urban setting tager sig anderledes ud end de gør i et naturpræget område. 

Fredfyldte, sociale og legende grønne rum

Når oplevelsesværdierne tager højde for kontekst og brugerbehov, er der allerede antydet et slægtskab til tankegangen i universelt design, der netop sigter mod mangfoldighed, sanselighed og brugerbehov. Værdierne er en oplagt indgangsvinkel til at sikre, at der bliver taget højde for forskellige brugerbehov til oplevelser og aktiviteter i grønne områder. De kan fx indgå i analysen og optimeringen af et eksisterende grønt område eller i designet af et nyt.

Octovia® giver mulighed for at se et eksempel på hver af disse oplevelsesværdier på en gåtur gennem Arboretet. Følger man den anviste rute, starter man i det socialt prægede rum ”Underholdning og service”, bliver ført videre gennem det store åbne ”Fælled” til det frodige rum ”Artsrigt”. Derefter går ruten til det stille og rolige ”Fredfyldt” og videre til det menneskeprægede ”Kulturhistorisk”. Den sidste del af ruten fører gennem det stemningsfyldte ”Rumligt”, det naturprægede ”Vildt” og ender i ”Fristed”, der signalerer tryghed og leg. 

Grønne områder og stress  

Navnet helseskoven henviser til forskningen i grønne områders stressreducerende virkning³ samt studier, der viser, at mennesker med stress kan have en præference for kombinationen af ”Artsrigt”, ”Fristed” og ”Vildt” samt en lav eller ingen oplevelse af ”Underholdning og service”, når de har behov for at reducere deres egen stress. 

¹ Konceptmodel Helseskoven Octovia, Udarbejdet i 2014 af Institut for Geovidenskab, Københavns Universitet, for Realdania i samarbejde med Sveriges lantbruksuniversitet.

² The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration / Grahn, Patrik; Stigsdottter, Ulrika Karlsson. In Landscape and Urban Planning, volume 94, udg. 3-4, 2010, s. 264-275.

³ Nature and Health. / Hartig, Terry; Mitchell, Richard; de Vries, Sjerp; Frumkin, Howard. I: The Annual Review of Public Health, Volume 35, 2014, s. 207-228.Helseskoven Octovia® er et projekt med fokus på sundhedsfremme og kvaliteter i grønne områder. Den er en del af Københavns Universitets Natur-, sundheds- og designlaboratorium og ligger i Arboretet i Hørsholm. Som del af Helseskoven Octovia finder vi også Terapihaven Nacadia, der har vist sig effektiv i behandlingen af bl.a. stressramte og veteraner.

Naturens otte oplevelsesværdier 

En tur ud i naturen kan være godt for både krop og sjæl, men det er ikke alle grønne områder, der nødvendigvis fremmer sundheden – for at kunne det,  skal området stemme overens med menneskers forventninger og behov¹. For at kortlægge dette er Octovia® blevet sat i verden som et forskningsprojekt og en konceptmodel, der bygger på otte forskellige oplevelsesværdier². Disse værdier fortæller os noget om, hvordan mennesker oplever og klassificerer naturoplevelser, og hvordan en sådan oplevelse kan have en positiv påvirkning af vores mentale sundhed.  

Oplevelsesværdierne har forskellige rumlig karakterer og tilbyder hver deres type af aktivitet. Forskningen tager afsæt i et behov for, at man som landskabsarkitekt og -planlægger kan arbejde målrettet med grønne områder som rammen for alsidigt udeliv og afstresning. Oplevelsesværdierne er kontekstafhængige hvilket betyder at de fx i en urban setting tager sig anderledes ud end de gør i et naturpræget område. 

Fredfyldte, sociale og legende grønne rum

Når oplevelsesværdierne tager højde for kontekst og brugerbehov, er der allerede antydet et slægtskab til tankegangen i universelt design, der netop sigter mod mangfoldighed, sanselighed og brugerbehov. Værdierne er en oplagt indgangsvinkel til at sikre, at der bliver taget højde for forskellige brugerbehov til oplevelser og aktiviteter i grønne områder. De kan fx indgå i analysen og optimeringen af et eksisterende grønt område eller i designet af et nyt.

Octovia® giver mulighed for at se et eksempel på hver af disse oplevelsesværdier på en gåtur gennem Arboretet. Følger man den anviste rute, starter man i det socialt prægede rum ”Underholdning og service”, bliver ført videre gennem det store åbne ”Fælled” til det frodige rum ”Artsrigt”. Derefter går ruten til det stille og rolige ”Fredfyldt” og videre til det menneskeprægede ”Kulturhistorisk”. Den sidste del af ruten fører gennem det stemningsfyldte ”Rumligt”, det naturprægede ”Vildt” og ender i ”Fristed”, der signalerer tryghed og leg. 

Grønne områder og stress  

Navnet helseskoven henviser til forskningen i grønne områders stressreducerende virkning³ samt studier, der viser, at mennesker med stress kan have en præference for kombinationen af ”Artsrigt”, ”Fristed” og ”Vildt” samt en lav eller ingen oplevelse af ”Underholdning og service”, når de har behov for at reducere deres egen stress. 

Grønne områder påvirker vores sundhed

Helsekoven bygger på forskning, der peger på, at natur kan fremme den mentale sundhed hos mennesker og blandt kan hjælpe til at reducere stress.

Valgmuligheder til forskellige behov 

De forskellige oplevelsesværdier i Octovia bygger på et princip om, at tilbyde noget til alle mennesker i forskellige situationer.

Alene og sammen 

De forskellige rum er designet på en sådan måde, at man både kan finde ro og fællesskab i helseskoven.

Oplevelsesværdierne er et værktøj

De otte oplevelsesværdier kan bruges som et værktøj – både i forhold til landskabsanalyse og senere i designprocessen. Værktøjet kan bruges alle steder til at skabe varierede uderum.

Om Aboretet

Octovia er en del af Arboretet, som ligger uden for Hørsholm og består af 2000 arter træer og buske og ser ud som en park med slyngede stier, dybe søer og store skovpartier. Det er åbent fra 7.30 til solnedgang, hvor det også er muligt at besøge Octovia. Ud over den rekreative brug, anvendes arboretet også af Københavns Universitet til forskning og undervisning.  


Film

No items found.
En bænk midt i skoven, hvor der er mange forskellige planter.En bænk midt i skoven, hvor der er mange forskellige planter.

I rummet Artsrigt er der mange forskellige planter og dyr og gode muligheder for at komme helt tæt på naturen.

Foto ©
Inger Ulrich
Siddemuligheder til dem, der gerne vil hvile sig.Siddemuligheder til dem, der gerne vil hvile sig.

Flere steder er der siddemuligheder, så man kan tage et hvil og tage naturen ind.

Foto ©
Leif Tuxen & Realdania
Bænk med udsigt over en skovsø. Bænk med udsigt over en skovsø.

Her kan man sidde uforstyrret med udsigt over en skovsø. Rummet Fredfyldt er placeret et stille sted i Arboretet – et godt stykke væk fra gangstierne.

Foto ©
Inger Ulrich
En rumlig skov med mange træer. En rumlig skov med mange træer.

Dette karakterfulde rum omslutter dig. Rummet kaldes meget passende Rumligt.

Foto ©
Inger Ulrich
Skovrum hvor man kan sidde rundt om et bål. Skovrum hvor man kan sidde rundt om et bål.

Underholdning & Service er det første rum man kommer til. Her er det oplagt at mødes med andre fx omkring et bålfad, der kan sprede hygge og mulighed for madlavning over åben ild.

Foto ©
Inger Ulrich
Grønt område med godt udsyn og plads til boldspil.Grønt område med godt udsyn og plads til boldspil.

Rummet Fælled er en stor åben flade med mulighed for godt udsyn og boldspil.

Foto ©
Inger Ulrich

Rummet Fælled er en stor åben flade med mulighed for godt udsyn og boldspil.

Foto ©
Inger Ulrich

Underholdning & Service er det første rum man kommer til. Her er det oplagt at mødes med andre fx omkring et bålfad, der kan sprede hygge og mulighed for madlavning over åben ild.

Foto ©
Inger Ulrich

Flere steder er der siddemuligheder, så man kan tage et hvil og tage naturen ind.

Foto ©
Leif Tuxen & Realdania

Dette karakterfulde rum omslutter dig. Rummet kaldes meget passende Rumligt.

Foto ©
Inger Ulrich

Her kan man sidde uforstyrret med udsigt over en skovsø. Rummet Fredfyldt er placeret et stille sted i Arboretet – et godt stykke væk fra gangstierne.

Foto ©
Inger Ulrich

I rummet Artsrigt er der mange forskellige planter og dyr og gode muligheder for at komme helt tæt på naturen.

Foto ©
Inger Ulrich

Med støtte fra

Realdania, Den Obelske Familiefond, G.B. Hartmanns Familiefond og Friluftsrådet

Litteratur

No items found.

Også værd at læse