Mennesker

Kognitive færdigheder

Forskelle i de kognitive færdigheder stiller forskellige krav til de fysiske rammer vi færdes i, hvad enten det drejer sig om evnen til at huske, koncentrere sig eller finde rundt. For at alle mennesker kan fungere og trives, er det derfor essentielt at tage højde for de mange forskellige behov, der optræder i dagligdagen for mennesker med udfodringer ift. de kognitive færdigheder.

De kognitive (mentale) færdigheder eller funktioner handler om at aflæse, tolke og forstå omgivelser, sammenhænge og de mennesker, som findes omkring os. Her spiller de fysiske rammer en rolle, uanset om det drejer sig om evnen til at huske, koncentrere sig eller de rumlige færdigheder. At have svært ved at finde rundt steder, hvor man plejer at komme er en sådan færdighed ligesom evnen til at kunne bedømme afstande.

Rumsans ønsker ikke at placere mennesker i kasser, men det er tydeligt, at der kan opstilles fire overordnede grupper af mennesker, der har særlige behov i forhold til de fysiske rammer. Mennesker med opmærksomhedsforstyrrelse, for eksempel ADHD. Mennesker med erhvervet hjerneskade eller med udviklingshæmning. Og mennesker med demenssygdomme. Behovene vil variere.

Når det gælder de kognitive færdigheder, er der mange forskellige behov, men nogle går igen på tværs af de fire grupper:  

 • Gode lysforhold (dagslys og kunstlys)
 • Gode lydforhold og differentieret akustik (høre, hvad der bliver sagt og høre, hvor man er) samt lydisolering mod omgivelser

Derudover tegner der sig et billede af andre behov. Oversigten nedenunder skal betragtes som ledende råd, ikke en udførlig liste.

De kognitive (mentale) færdigheder eller funktioner handler om at aflæse, tolke og forstå omgivelser, sammenhænge og de mennesker, som findes omkring os. Her spiller de fysiske rammer en rolle, uanset om det drejer sig om evnen til at huske, koncentrere sig eller de rumlige færdigheder. At have svært ved at finde rundt steder, hvor man plejer at komme er en sådan færdighed ligesom evnen til at kunne bedømme afstande.

Rumsans ønsker ikke at placere mennesker i kasser, men det er tydeligt, at der kan opstilles fire overordnede grupper af mennesker, der har særlige behov i forhold til de fysiske rammer. Mennesker med opmærksomhedsforstyrrelse, for eksempel ADHD. Mennesker med erhvervet hjerneskade eller med udviklingshæmning. Og mennesker med demenssygdomme. Behovene vil variere.

Når det gælder de kognitive færdigheder, er der mange forskellige behov, men nogle går igen på tværs af de fire grupper:  

 • Gode lysforhold (dagslys og kunstlys)
 • Gode lydforhold og differentieret akustik (høre, hvad der bliver sagt og høre, hvor man er) samt lydisolering mod omgivelser

Derudover tegner der sig et billede af andre behov. Oversigten nedenunder skal betragtes som ledende råd, ikke en udførlig liste.

Særligt relateret til hjerneskade:

 • plads til passage, bevægelse, hjælpemidler samt evt. ledsagere
 • intuitiv, overskuelig indretning med selvforklarende og intuitive miljøer
 • adgang uden barrierer (eks. trin, belægning, betjening af døre)
 • intuitiv betjening; også en-håndsbetjening (højre og venstre), lille kraft, som ikke kræver anvendelse af finmotoriske evner
 • støttemuligheder til begge sider

Særligt relateret til udviklingshæmning:

 • tilpassede sansestimuli
 • differentierede miljøer eller indretning
 • tekstinformation suppleret med symboler

Særligt relateret til demens:

 • selvforklarende og intuitive miljøer – også steder til bevægelse
 • plads til passage, bevægelse, hjælpemidler samt evt. ledsagere
 • tilpassede sansestimuli i natur
 • skiltning med symboler og farver

Særlig relateret til opmærksomhedsforstyrrelse:

 • tilpassede sansestimuli
 • differentierede miljøer og indretning (rumstørrelse tilpasset antal brugere)
 • godt termisk indeklima
 • adgang til det fri

+ Læs mere

Mennesker

Kognitive færdigheder

Forskelle i de kognitive færdigheder stiller forskellige krav til de fysiske rammer vi færdes i, hvad enten det drejer sig om evnen til at huske, koncentrere sig eller finde rundt. For at alle mennesker kan fungere og trives, er det derfor essentielt at tage højde for de mange forskellige behov, der optræder i dagligdagen for mennesker med udfodringer ift. de kognitive færdigheder.

De kognitive (mentale) færdigheder eller funktioner handler om at aflæse, tolke og forstå omgivelser, sammenhænge og de mennesker, som findes omkring os. Her spiller de fysiske rammer en rolle, uanset om det drejer sig om evnen til at huske, koncentrere sig eller de rumlige færdigheder. At have svært ved at finde rundt steder, hvor man plejer at komme er en sådan færdighed ligesom evnen til at kunne bedømme afstande.

Rumsans ønsker ikke at placere mennesker i kasser, men det er tydeligt, at der kan opstilles fire overordnede grupper af mennesker, der har særlige behov i forhold til de fysiske rammer. Mennesker med opmærksomhedsforstyrrelse, for eksempel ADHD. Mennesker med erhvervet hjerneskade eller med udviklingshæmning. Og mennesker med demenssygdomme. Behovene vil variere.

Når det gælder de kognitive færdigheder, er der mange forskellige behov, men nogle går igen på tværs af de fire grupper:  

 • Gode lysforhold (dagslys og kunstlys)
 • Gode lydforhold og differentieret akustik (høre, hvad der bliver sagt og høre, hvor man er) samt lydisolering mod omgivelser

Derudover tegner der sig et billede af andre behov. Oversigten nedenunder skal betragtes som ledende råd, ikke en udførlig liste.

Særlige forhold

Til hjerneskade:
 • plads til passage, bevægelse, hjælpemidler samt evt. ledsagere
 • intuitiv, overskuelig indretning med selvforklarende og intuitive miljøer
 • adgang uden barrierer (eks. trin, belægning, betjening af døre)
 • intuitiv betjening; også en-håndsbetjening (højre og venstre), lille kraft, som ikke kræver anvendelse af finmotoriske evner
 • støttemuligheder til begge sider
Til udviklingshæmning:
 • tilpassede sansestimuli
 • differentierede miljøer eller indretning
 • tekstinformation suppleret med symboler
Til demens:
 • selvforklarende og intuitive miljøer – også steder til bevægelse
 • plads til passage, bevægelse, hjælpemidler samt evt. ledsagere
 • tilpassede sansestimuli i natur
 • skiltning med symboler og farver
Til opmærksomhedsforstyrrelse:
 • tilpassede sansestimuli
 • differentierede miljøer og indretning (rumstørrelse tilpasset antal brugere)
 • godt termisk indeklima
 • adgang til det fri

+ Læs mere