Vejledning: Demensvenlige nabolag og byer

Spottet
Billedet viser en ældre mand, der går i en park.
No items found.
Foto: Jose Antonio Gallego Vázquez

Vores nabolag har en betydning for vores velbefindende - og det gælder også for mennesker med demens, som er i stor risiko for at isolere sig. En canadisk forskningsbaseret vejledning tilbyder nu 20 strategier til at skabe nabolag og byrum, som er inkluderende for mennesker med demens. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem forskningsprojektet DemSCAPE og virksomheden Happy Cities.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Et stigende antal mennesker lever i dag med demens i hverdagen. På det globale plan er der tale om mindst 50 millioner mennesker – et tal, der forventes tredoblet inden 2050.

Hvis mennesker med demens bor i et område, som ikke er demensvenligt, kan det reelt betyde, at de stopper med at bruge og opholde sig i deres lokalområde. At isolere sig hjemme kan på sigt forværre deres kognitive, mentale og fysiske helbred - og så bliver det endnu sværere at komme ud. Men her kan de fysiske rammer understøtte deres deltagelse og brug af nærområdet, bl.a. fordi det bidrager til følelsen af at høre til og muligheden for forskellige aktivitetsmuligheder og sociale møder. 

Nu har forskere fra DemSCAPE fra Simon Fraser University sammen med konsulenter fra Happy Cities udgivet en forskningsbaseret vejledning: Dementia-inclusive planning and design guidelines. Den er tiltænkt alle, som er involveret i planlægning og udformning af nabolag og byrum, fra byplanlægger og developer til bygherrer og rådgivere. 

20 strategier i tre niveauer

Vejledningen er struktureret ift. tre niveauer: nabolagets skala, gadens skala samt indretning og design. Til hver af dem følger en række konkrete strategier, i alt 20, som bidrager til, at et område kan blive mere demensvenligt. Det gælder alt lige fra nærhed til det lokale bibliotek, korte afstand til et grønt område, wayfinding til belysning, offentlige toiletter og rigeligt med siddepladser ved busstoppesteder. 

Guiden bygger på seks principper for demensvenligt design: 

 • Genkendelig - omgivelserne skal være genkendelige.
 • Aflæselig - omgivelser skal være let aflæselige.
 • Særegen - steder og områder skal kunne skelnes fra hinanden. 
 • Tilgængelig - omgivelserne skal være tilgængelige.
 • Komfortabel - områderne skal være imødekommende og bekvemmelige.
 • Tryg - det offentlige rum skal være trygt at tilbringe tid i.

Inkluderende for alle

Vejledningen påpeger, at et demensvenligt nabolag og byrum også er inkluderede for andre grupper fx ældre mennesker, mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, børn og mennesker der ikke taler eller læser sproget. Derfor vil vejledningen forbedre bymiljøer og skabe velvære for alle mennesker ved at øge komfort, sikkerhed, inklusion og understøtte stedsans.

Universelt design er ikke nævnt i vejledningen, selvom den på flere måder er i tråd med de otte mål for universelt design. Særlig mål 2 om komfort, mål 4 om forståelse og mål 5 om velvære, sundhed og tryghed adresserer temaer, som også er med i vejledningen. 

Du finder den fulde guide og alle 20 strategier her.

Udarbejdelsen af vejledningen er støttet af the Public Health Agency of Canada (PHAC), Alzheimer Society of Canada og Alzheimer Society of B.C. (ASBC).

Vejledningen er baseret på faglitteratur, interviews med kommunale byplanlæggere, samtaler med mennesker med demens og deres pårørende samt frontpersoner fra forskellige organisationer.

Et stigende antal mennesker lever i dag med demens i hverdagen. På det globale plan er der tale om mindst 50 millioner mennesker – et tal, der forventes tredoblet inden 2050.

Hvis mennesker med demens bor i et område, som ikke er demensvenligt, kan det reelt betyde, at de stopper med at bruge og opholde sig i deres lokalområde. At isolere sig hjemme kan på sigt forværre deres kognitive, mentale og fysiske helbred - og så bliver det endnu sværere at komme ud. Men her kan de fysiske rammer understøtte deres deltagelse og brug af nærområdet, bl.a. fordi det bidrager til følelsen af at høre til og muligheden for forskellige aktivitetsmuligheder og sociale møder. 

Nu har forskere fra DemSCAPE fra Simon Fraser University sammen med konsulenter fra Happy Cities udgivet en forskningsbaseret vejledning: Dementia-inclusive planning and design guidelines. Den er tiltænkt alle, som er involveret i planlægning og udformning af nabolag og byrum, fra byplanlægger og developer til bygherrer og rådgivere. 

20 strategier i tre niveauer

Vejledningen er struktureret ift. tre niveauer: nabolagets skala, gadens skala samt indretning og design. Til hver af dem følger en række konkrete strategier, i alt 20, som bidrager til, at et område kan blive mere demensvenligt. Det gælder alt lige fra nærhed til det lokale bibliotek, korte afstand til et grønt område, wayfinding til belysning, offentlige toiletter og rigeligt med siddepladser ved busstoppesteder. 

Guiden bygger på seks principper for demensvenligt design: 

 • Genkendelig - omgivelserne skal være genkendelige.
 • Aflæselig - omgivelser skal være let aflæselige.
 • Særegen - steder og områder skal kunne skelnes fra hinanden. 
 • Tilgængelig - omgivelserne skal være tilgængelige.
 • Komfortabel - områderne skal være imødekommende og bekvemmelige.
 • Tryg - det offentlige rum skal være trygt at tilbringe tid i.

Inkluderende for alle

Vejledningen påpeger, at et demensvenligt nabolag og byrum også er inkluderede for andre grupper fx ældre mennesker, mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, børn og mennesker der ikke taler eller læser sproget. Derfor vil vejledningen forbedre bymiljøer og skabe velvære for alle mennesker ved at øge komfort, sikkerhed, inklusion og understøtte stedsans.

Universelt design er ikke nævnt i vejledningen, selvom den på flere måder er i tråd med de otte mål for universelt design. Særlig mål 2 om komfort, mål 4 om forståelse og mål 5 om velvære, sundhed og tryghed adresserer temaer, som også er med i vejledningen. 

Du finder den fulde guide og alle 20 strategier her.

Udarbejdelsen af vejledningen er støttet af the Public Health Agency of Canada (PHAC), Alzheimer Society of Canada og Alzheimer Society of B.C. (ASBC).

Vejledningen er baseret på faglitteratur, interviews med kommunale byplanlæggere, samtaler med mennesker med demens og deres pårørende samt frontpersoner fra forskellige organisationer.

Udfordringer for mennesker med demens

Mennesker med demens kan opleve flere udfordringer, når de opholder sig og gør brug af deres nabolag på grund af kognitiv svækkelse og sansetab. Der vil være tale om:

 • Besvær med at orientere sig og finde vej.
 • Besvær med at gå, stå og sidde.
 • Vanskeligheder ved at forstå omgivelserne.

De fysiske rammer spiller en rolle, men som vejledningen påpeger, så er der tale om et samspil med den øvrige støtte og de services, som mennesker med demens tilbydes. Her er også viden om mennesker med demens vigtig for at kunne tilrettelægge for gode oplevelser. 

Mere viden om litteraturen bag vejledningen, finder man i vejledningens appendix.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Litteratur

No items found.

Også værd at læse