Mennesker

Kommunikation

Der er mange forskellige måder at kommunikere samt forstå et budskab på. Især tydelig skiltning og enkelte, letforståelige tekster er med til at skabe god kommunikation alle kan forstå uanset hæmninger og behov.

God kommunikation er den alle kan forstå. Også dem, som har svært ved at læse, høre eller forstå komplicerede budskaber. Den gode kommunikation afhænger af både modtager og afsenders evne til at viderebringe og forstå budskabet, og er derfor også noget, der udvikles, styrkes og svækkes med alderen i takt med at vores mentale forhold udvikler sig. I byggede miljøer vil det have betydning for skiltning, sproget (både på skilte, men også over eventuelle højttalere).

Der er flere diagnoser, der kan komplicere kommunikationen med andre. Det kan fx være: dyslexi (ordblindhed), dysfasi (hæmmet sproglig udvikling), verbal dyspraksi (udviklingsforstyrrelse, som gør det vanskelig at tale og skrive), afasi (tab af sprog) og dysartri (talevanskelighed).

God kommunikation er den alle kan forstå. Også dem, som har svært ved at læse, høre eller forstå komplicerede budskaber. Den gode kommunikation afhænger af både modtager og afsenders evne til at viderebringe og forstå budskabet, og er derfor også noget, der udvikles, styrkes og svækkes med alderen i takt med at vores mentale forhold udvikler sig. I byggede miljøer vil det have betydning for skiltning, sproget (både på skilte, men også over eventuelle højttalere).

Der er flere diagnoser, der kan komplicere kommunikationen med andre. Det kan fx være: dyslexi (ordblindhed), dysfasi (hæmmet sproglig udvikling), verbal dyspraksi (udviklingsforstyrrelse, som gør det vanskelig at tale og skrive), afasi (tab af sprog) og dysartri (talevanskelighed).

Nogle behov ift. det fysiske miljø:

+ Læs mere


Mennesker

Kommunikation

Der er mange forskellige måder at kommunikere samt forstå et budskab på. Især tydelig skiltning og enkelte, letforståelige tekster er med til at skabe god kommunikation alle kan forstå uanset hæmninger og behov.

God kommunikation er den alle kan forstå. Også dem, som har svært ved at læse, høre eller forstå komplicerede budskaber. Den gode kommunikation afhænger af både modtager og afsenders evne til at viderebringe og forstå budskabet, og er derfor også noget, der udvikles, styrkes og svækkes med alderen i takt med at vores mentale forhold udvikler sig. I byggede miljøer vil det have betydning for skiltning, sproget (både på skilte, men også over eventuelle højttalere).

Der er flere diagnoser, der kan komplicere kommunikationen med andre. Det kan fx være: dyslexi (ordblindhed), dysfasi (hæmmet sproglig udvikling), verbal dyspraksi (udviklingsforstyrrelse, som gør det vanskelig at tale og skrive), afasi (tab af sprog) og dysartri (talevanskelighed).

Særlige forhold

+ Læs mere