Mennesker

Kommunikation

Der er mange forskellige måder at kommunikere samt forstå et budskab på. Især tydelig skiltning og enkelte, letforståelige tekster er med til at skabe god kommunikation alle kan forstå uanset hæmninger og behov.

God kommunikation er den alle kan forstå. Også dem, som har svært ved at læse, høre eller forstå komplicerede budskaber. Den gode kommunikation afhænger af både modtager og afsenders evne til at viderebringe og forstå budskabet, og er derfor også noget, der udvikles, styrkes og svækkes med alderen i takt med at vores mentale forhold udvikler sig. I byggede miljøer vil det have betydning for skiltning, sproget (både på skilte, men også over eventuelle højttalere).

Der er flere diagnoser, der kan komplicere kommunikationen med andre. Det kan fx være: dyslexi (ordblindhed), dysfasi (hæmmet sproglig udvikling), verbal dyspraksi (udviklingsforstyrrelse, som gør det vanskelig at tale og skrive), afasi (tab af sprog) og dysartri (talevanskelighed).

God kommunikation er den alle kan forstå. Også dem, som har svært ved at læse, høre eller forstå komplicerede budskaber. Den gode kommunikation afhænger af både modtager og afsenders evne til at viderebringe og forstå budskabet, og er derfor også noget, der udvikles, styrkes og svækkes med alderen i takt med at vores mentale forhold udvikler sig. I byggede miljøer vil det have betydning for skiltning, sproget (både på skilte, men også over eventuelle højttalere).

Der er flere diagnoser, der kan komplicere kommunikationen med andre. Det kan fx være: dyslexi (ordblindhed), dysfasi (hæmmet sproglig udvikling), verbal dyspraksi (udviklingsforstyrrelse, som gør det vanskelig at tale og skrive), afasi (tab af sprog) og dysartri (talevanskelighed).

Nogle behov ift. det fysiske miljø:

+ Læs mere


Mennesker

Kommunikation

Der er mange forskellige måder at kommunikere samt forstå et budskab på. Især tydelig skiltning og enkelte, letforståelige tekster er med til at skabe god kommunikation alle kan forstå uanset hæmninger og behov.

God kommunikation er den alle kan forstå. Også dem, som har svært ved at læse, høre eller forstå komplicerede budskaber. Den gode kommunikation afhænger af både modtager og afsenders evne til at viderebringe og forstå budskabet, og er derfor også noget, der udvikles, styrkes og svækkes med alderen i takt med at vores mentale forhold udvikler sig. I byggede miljøer vil det have betydning for skiltning, sproget (både på skilte, men også over eventuelle højttalere).

Der er flere diagnoser, der kan komplicere kommunikationen med andre. Det kan fx være: dyslexi (ordblindhed), dysfasi (hæmmet sproglig udvikling), verbal dyspraksi (udviklingsforstyrrelse, som gør det vanskelig at tale og skrive), afasi (tab af sprog) og dysartri (talevanskelighed).

Særlige forhold

+ Læs mere


Vores forudsætning

Alt det vi ikke kan løbe fra, kommer fra og er ud af. Umiddelbare forudsætninger

Alder

Køn

Kultur

Religion

+ Plus

Vores krop

Det vedvarende vi befinder os i, er en del af, eller har som karakteristika.

+ Plus

En given situation

Forhold, der påvirker vores sanser og evner lige nu, men ikke konstant.

Efter operation

I voldsomt vejr

Blændet af lys

Med barn på armen

Udmattet eller glad

Med hænderne fulde

I larmende miljø

Med sportsskade

Under strømafbrydelse

Med sygdom

– og alle mulige andre tænkelige situationer vi alle befinder os i

Alle disse udgør ét behov for én person i én specifik situation

En opmærksomhed på de varierende behov bringer vores arkitektur tættere på løsninger, hvor alle kan være med så meget muligt.

Læs om de arkitektoniske aspekter, der gør det lettere at arbejde med de forskellige behov:

= Ét behov for
én person i
én specifik situation

En opmærksomhed på de varierende behov bringer vores arkitektur tættere på løsninger, hvor alle kan være med så meget muligt.

Læs om de arkitektoniske aspekter, der gør det lettere at arbejde med de forskellige behov: