Betty Nansens Bykvarter

Eksempel
Område med træningsredskaber hvor to mænd træner. Den ene strækker armene og holder ved to ringe, som køres rundt på en skinne, den anden sidder og styrer to pedaler med hænderne.

Det nyanlagte Betty Nansens Bykvarter på Frederiksberg skal bidrage til sundhed og trivsel hos beboere og besøgende samt give liv til lokalmiljøet. Det rekreative område indbyder til fysisk aktivitet i det fri med udendørs lege- og træningsredskaber, der kan bruges af alle – uanset evner og fysisk formåen. Her kan man træne på egen hånd eller sammen med andre.

Under covid19 pandemien har mange benyttet sig af muligheden for at lave udendørs aktiviteter sammen. Det har bl.a. vist sig i form af træning. Der er blevet sat en streg under vigtigheden og de mange fordele ved at opholde sig i det fri. 

Men hvor kan man så træne sammen udendørs uanset evner? Et bud på det finder vi i det nye rekreative område Betty Nansens Bykvarter på Frederiksberg. Her har målet været at bidrage til sundhed og trivsel for beboere og besøgende i området. Det er helt i tråd med FN’s Verdensmål nr. 11.7 om “adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap”.

Oprindeligt klimatilpasning og revitalisering

Betty Nansens Bykvarter befinder sig mellem Danmarks pt. højeste beboelsesejendom Domus Vista og boligområdet med blokkene Betty I og Betty II på Betty Nansens Allé. I renoveringen af de to blokke var det oplagt at gentænke området, da det var nedslidt og trængte til en revitalisering. 

Projektet var på tegnebrættet lang tid inden, at nogen kendte til Covid19. Udgangspunktet var behovet for klimatilpasning og håndtering af regnvandet ifm. de store skybrud, som har bidraget til mange renoveringer af eksisterende byrum og rekreative arealer. I begyndelsen gik projektet under navnet Generationernes Rum. Siden har det skiftet navn, men intentionen efter navneskiftet er stadig den samme: At skabe et attraktivt uderum, der inviterer alle i området uanset evner til at være fysisk aktive.  

Valgmulighed og fællesskab

Kombinationen af legeredskaber og træningsredskaber gør kvarteret til noget for alle, store som små og uanset formåen. Der er hermed tale om et godt eksempel på et inkluderende projekt. Området tilbyder forskellige zoner med varierende indretning til leg og forskellige bevægelsesaktiviteter. I hovedstrøget Domus Vista er der et træningsområde samt en række forskellige mere traditionelle legeredskaber bl.a. en svævebane. De forskelligartede redskaber bidrager med forskellige valgmuligheder og giver brugerne et udfordringsrum. Her kan man flytte sine grænser og løbende udfordre sig selv og sine evner. 

Der er gjort plads til, at man kan man træne sammen – hvis ikke ved siden af hinanden så i samme område. Børn kan lege, mens forældre træner. Både voksne og børn, som er fysisk udfordret, kan træne sammen med sin familie. Dermed har projektet stort fokus på at være sundhedsfremmende ikke bare for nogle få, men for alle. 

Liv i lokalmiljøet

Mellem Betty I og Betty II finder man en zone, hvor der i særlig grad er tænkt på forskellige funktionsevner. Her kan man træne balance, øve sig i at gå på en trappe, ligesom der også er træningsredskaber, der også kan bruges af kørestolsbrugere. De fleste zoner i kvarteret har niveaufri adgang, så det er nemt at deltage, uanset om man har en klapvogn med eller bruger rollator. 

Kvarteret bidrager også til mere liv i lokalmiljøet. Især det grønne er prioriteret højt og er medvirkende til at gøre det til et inviterende sted at opholde sig, også hvis man ikke træner. De mange aktiviteter i byrummet indrammes af træer, og også de eksisterende træer er bevaret. Her er det let at finde en skyggefuld plads eller gå en tur igennem det grønne. Hermed kan de mange mennesker, der har deres daglige gang i kvarteret, enten fordi de bor her, går i skole, besøger biblioteket eller arbejder i området, også nyde godt at de mange sundhedsfremmende kvaliteter, som grønne uderum bidrager med.

Under covid19 pandemien har mange benyttet sig af muligheden for at lave udendørs aktiviteter sammen. Det har bl.a. vist sig i form af træning. Der er blevet sat en streg under vigtigheden og de mange fordele ved at opholde sig i det fri. 

Men hvor kan man så træne sammen udendørs uanset evner? Et bud på det finder vi i det nye rekreative område Betty Nansens Bykvarter på Frederiksberg. Her har målet været at bidrage til sundhed og trivsel for beboere og besøgende i området. Det er helt i tråd med FN’s Verdensmål nr. 11.7 om “adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap”.

Oprindeligt klimatilpasning og revitalisering

Betty Nansens Bykvarter befinder sig mellem Danmarks pt. højeste beboelsesejendom Domus Vista og boligområdet med blokkene Betty I og Betty II på Betty Nansens Allé. I renoveringen af de to blokke var det oplagt at gentænke området, da det var nedslidt og trængte til en revitalisering. 

Projektet var på tegnebrættet lang tid inden, at nogen kendte til Covid19. Udgangspunktet var behovet for klimatilpasning og håndtering af regnvandet ifm. de store skybrud, som har bidraget til mange renoveringer af eksisterende byrum og rekreative arealer. I begyndelsen gik projektet under navnet Generationernes Rum. Siden har det skiftet navn, men intentionen efter navneskiftet er stadig den samme: At skabe et attraktivt uderum, der inviterer alle i området uanset evner til at være fysisk aktive.  

Valgmulighed og fællesskab

Kombinationen af legeredskaber og træningsredskaber gør kvarteret til noget for alle, store som små og uanset formåen. Der er hermed tale om et godt eksempel på et inkluderende projekt. Området tilbyder forskellige zoner med varierende indretning til leg og forskellige bevægelsesaktiviteter. I hovedstrøget Domus Vista er der et træningsområde samt en række forskellige mere traditionelle legeredskaber bl.a. en svævebane. De forskelligartede redskaber bidrager med forskellige valgmuligheder og giver brugerne et udfordringsrum. Her kan man flytte sine grænser og løbende udfordre sig selv og sine evner. 

Der er gjort plads til, at man kan man træne sammen – hvis ikke ved siden af hinanden så i samme område. Børn kan lege, mens forældre træner. Både voksne og børn, som er fysisk udfordret, kan træne sammen med sin familie. Dermed har projektet stort fokus på at være sundhedsfremmende ikke bare for nogle få, men for alle. 

Liv i lokalmiljøet

Mellem Betty I og Betty II finder man en zone, hvor der i særlig grad er tænkt på forskellige funktionsevner. Her kan man træne balance, øve sig i at gå på en trappe, ligesom der også er træningsredskaber, der også kan bruges af kørestolsbrugere. De fleste zoner i kvarteret har niveaufri adgang, så det er nemt at deltage, uanset om man har en klapvogn med eller bruger rollator. 

Kvarteret bidrager også til mere liv i lokalmiljøet. Især det grønne er prioriteret højt og er medvirkende til at gøre det til et inviterende sted at opholde sig, også hvis man ikke træner. De mange aktiviteter i byrummet indrammes af træer, og også de eksisterende træer er bevaret. Her er det let at finde en skyggefuld plads eller gå en tur igennem det grønne. Hermed kan de mange mennesker, der har deres daglige gang i kvarteret, enten fordi de bor her, går i skole, besøger biblioteket eller arbejder i området, også nyde godt at de mange sundhedsfremmende kvaliteter, som grønne uderum bidrager med.

Valgmulighed og udfordringsrum

Træningsområderne i Betty Nansens Bykvarter byder på redskaber, der inviterer til forskellige former for bevægelsesaktiviteter og leg. Her kan alle være fysisk aktive uanset evner og behov for udfordring.


Fællesskab og sundhed

Bykvarteret bidrager til både sundhed og en følelses af fællesskab. Her kan man nemlig træne eller lege sammen.


Betty Nansens Bykvarter

Betty I består af 46 tilgængelighedsboliger, mens Betty II er et botilbud med 76 boliger.

Plejecentret Akaciegården ligger i området og her opføres også Betty III, som skal være et plejecenter med 125 boliger og lokaler til børneterapi.

Video

No items found.

Galleri

I zonen mellem Betty I og Betty II er der træningsredskaber, der passer til forskellige funktionsevner.

Foto ©
Jesper Blæsild/KAB

Her bla. et redskab til træning af balanceevne og det at gå på en trappe.

Foto ©
Sidse Grangaard

Der er mange siddemuligheder i området, hvor man kan tage sig et lille hvil og nyde de grønne omgivelser.

Foto ©
Sidse Grangaard

Også i denne træningszone, er der et varieret udbud af redskaber i forskellig sværhedsgrader. De bidrager dermed til et udfordringsrum, hvor brugerne kan udfordre grænser og teste evner.

Foto ©
Rambøll

Ved at downloade en app til sin smartphone kan man justere intensiteten på træningscyklerne.

Foto ©
Susanne Kinnerup Andersen

Ved siden af det ene af de to træningsområder ligger svævebanen og balancebommene. Praktisk , hvis man som familie skal træne og samtidig vil have et øje på de små.

Foto ©
Jesper Blæsild/KAB

Her er det nemt at have en klapvogn med eller være forældre/bedsteforældre med rollator eller en kørestol og så samtidig kunne komme tæt på barnets aktivitet og være en del af den.

Foto ©
Sidse Grangaard

Her er det nemt at have en klapvogn med eller være forældre/bedsteforældre med rollator eller en kørestol og så samtidig kunne komme tæt på barnets aktivitet og være en del af den.

Foto ©
Sidse Grangaard

Ved siden af det ene af de to træningsområder ligger svævebanen og balancebommene. Praktisk , hvis man som familie skal træne og samtidig vil have et øje på de små.

Foto ©
Jesper Blæsild/KAB

Også i denne træningszone, er der et varieret udbud af redskaber i forskellig sværhedsgrader. De bidrager dermed til et udfordringsrum, hvor brugerne kan udfordre grænser og teste evner.

Foto ©
Rambøll

Der er mange siddemuligheder i området, hvor man kan tage sig et lille hvil og nyde de grønne omgivelser.

Foto ©
Sidse Grangaard

Her bla. et redskab til træning af balanceevne og det at gå på en trappe.

Foto ©
Sidse Grangaard

Ved at downloade en app til sin smartphone kan man justere intensiteten på træningscyklerne.

Foto ©
Susanne Kinnerup Andersen

De orange motionscykler kan også bruges af kørestolsbrugere.

Foto ©
Sidse Grangaard

I zonen mellem Betty I og Betty II er der træningsredskaber, der passer til forskellige funktionsevner.

Foto ©
Jesper Blæsild/KAB
Arkitekt
Keingart, Rambøll
Bygherre / ordregiver
Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forenede Boligselskaber og KAB
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, A.P. Møller Fonden og Frederiksberg Forsyning
Realiseret
2021

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.