Schandorffs Plass

Eksempel
Foto © Østengen & Bergo

Med universelt design som den primære drivkraft i designprocessen ligger den transformerede Schandorffs Plads i dag som et grønt og indbydende byrum, der er attraktivt for alle.

Realiseret
2009
Bygherre
Höegh Eiendom AS
Arkitekt
Østengen og Bergo Landskapsarkitekter
Se alle
Læs op

I Oslo er Schandorffs Plads et lille, grønt pusterum, der bruges til både gennemgang og ophold. Stedets store udfordring er en højdeforskel, som dog udnyttes positivt i en smukt slyngende gangvej rig på opholdsmuligheder. 

Den lille plads binder de ellers forskelligartede omkringliggende bygninger sammen og fremstår let og selvfølgelig. Og på trods af at der er sket en stor forandringer fra det tidligere parkeringsområde, virker det som om pladsen altid har været der. Betongrå toner og cortenstålets særlige varme, rustrøde glød står i fin kontrast til den grønne og blå beplantning – en kontrast der skaber naturlige ledelinjer. Lavendler, iris, katteurt og løvefod giver en harmonisk sanselighed. Samtidig gør det bløde træ på siddedække og møblementet pladsen attraktiv for ophold og picnics. 

Universelt design var styrende princip

Universelt design har været en primær drivkraft i designprocessen. Dette fremgår tydeligt af den enkle og overskuelige formgivning, der med simple greb skaber muligheder for forskellige måder at bruge området og pladsen på. Designprocessen indebar bl.a. brugerinvolvering, hvor forskellige brugergruppe har testet og givet feedback på designet.  

Håndlister, gelænder og hvilepladser er diskrete, men effektivt indarbejdet i pladsen. Forskellige typer af møbler gør det muligt at skræddersy sin oplevelse præcis til den aktivitet, man er kommet for. Det er et sted, der udstråler, at her kan alle færdes og opholde sig. 

Tag med en tur rundt på Schandorffs Plass i denne film.

I Oslo er Schandorffs Plads et lille, grønt pusterum, der bruges til både gennemgang og ophold. Stedets store udfordring er en højdeforskel, som dog udnyttes positivt i en smukt slyngende gangvej rig på opholdsmuligheder. 

Den lille plads binder de ellers forskelligartede omkringliggende bygninger sammen og fremstår let og selvfølgelig. Og på trods af at der er sket en stor forandringer fra det tidligere parkeringsområde, virker det som om pladsen altid har været der. Betongrå toner og cortenstålets særlige varme, rustrøde glød står i fin kontrast til den grønne og blå beplantning – en kontrast der skaber naturlige ledelinjer. Lavendler, iris, katteurt og løvefod giver en harmonisk sanselighed. Samtidig gør det bløde træ på siddedække og møblementet pladsen attraktiv for ophold og picnics. 

Universelt design var styrende princip

Universelt design har været en primær drivkraft i designprocessen. Dette fremgår tydeligt af den enkle og overskuelige formgivning, der med simple greb skaber muligheder for forskellige måder at bruge området og pladsen på. Designprocessen indebar bl.a. brugerinvolvering, hvor forskellige brugergruppe har testet og givet feedback på designet.  

Håndlister, gelænder og hvilepladser er diskrete, men effektivt indarbejdet i pladsen. Forskellige typer af møbler gør det muligt at skræddersy sin oplevelse præcis til den aktivitet, man er kommet for. Det er et sted, der udstråler, at her kan alle færdes og opholde sig. 

Tag med en tur rundt på Schandorffs Plass i denne film.

Roligt udtryk 

Det enkle materialevalg bidrager til at pladsen får et roligt udtryk i et ellers forskelligartet kvarter.  

Slyngende formsprog

Gelænderet understøtter formsproget og det slyngede forløb langs gangstien. Her er nemt at finde rundt samtidig med at opholdsområderne er umiddelbare at anvende.


Forskellige opholdsmuligheder

Stole og bænke er faste og placeret, så de giver plads til dem, som kommer på hjul.


Film

No items found.
Schandorffs Plass taget oppefra viser sidepladser og slyngende gelænder. Schandorffs Plass taget oppefra viser sidepladser og slyngende gelænder.

Underjordiske konstruktioner og ledninger camoufleres med en siddeskulptur og bliver på den måde integreret i pladsen på en meningsfuld måde.

Foto ©
Østengen & Bergo
Pladsen giver rig mulighed for at man sidde i det åbne byrum.Pladsen giver rig mulighed for at man sidde i det åbne byrum.

Pladsen tilbyder forskellige typer af ophold og aktivitet - uanset om man er alene, sammen med en ven eller i en gruppe.

Foto ©
Østengen & Bergo
Pladsens grønne, kobber- og betonfarver er valgt til at matche omgivelserne.Pladsens grønne, kobber- og betonfarver er valgt til at matche omgivelserne.

Farverne er inspireret af og valgt til at matche omgivelserne. Og på den måde formår pladsen også at lade de omgivende bygninger til virkelig at komme til sin ret.

Foto ©
Østengen & Bergo
Billedet viser pladsens markante højdeforskelle, som udlignes i flere niveauer.Billedet viser pladsens markante højdeforskelle, som udlignes i flere niveauer.

Den markante højdeforskel udlignes i flere niveauer og fremstår ikke længere som en barriere for gennemgang.

Foto ©
Østengen & Bergo
Planternes forskellige farver og blade giver et varieret og frodigt udtryk.Planternes forskellige farver og blade giver et varieret og frodigt udtryk.

Beplantningens forskellige farver og bladformer giver et frodigt og varieret udtryk.

Foto ©
Østengen & Bergo
En statue midt på pladsen er omringet af grønne planter.En statue midt på pladsen er omringet af grønne planter.

Statuen der førhen var omringet af biler, er nu kommet til sin ret midt på den smukke plads.

Foto ©
Østengen & Bergo
De brede gangveje giver plads til at mennesker på hjul kan vende og passere forbi. De brede gangveje giver plads til at mennesker på hjul kan vende og passere forbi.

Gangvejen giver god plads til at vende og passere forbi.

Foto ©
Østengen & Bergo
Pladsens forskellige farver skaber harmonerende kontraster.Pladsens forskellige farver skaber harmonerende kontraster.

Pladsens farver formår både at harmonere med omgivelserne og skabe kontrast der fungerer som naturlige ledelinjer.

Foto ©
Østengen & Bergo
Plantegning af pladsen, som viser opholdsmulighederne og de grønne arealer.Plantegning af pladsen, som viser opholdsmulighederne og de grønne arealer.

Er humøret ikke til at slentre eller ophold, er det muligt at vælge den direkte vej via trappen.

Foto ©
Østengen & Bergo

Er humøret ikke til at slentre eller ophold, er det muligt at vælge den direkte vej via trappen.

Foto ©
Østengen & Bergo

Pladsens farver formår både at harmonere med omgivelserne og skabe kontrast der fungerer som naturlige ledelinjer.

Foto ©
Østengen & Bergo

Gangvejen giver god plads til at vende og passere forbi.

Foto ©
Østengen & Bergo

Statuen der førhen var omringet af biler, er nu kommet til sin ret midt på den smukke plads.

Foto ©
Østengen & Bergo

Beplantningens forskellige farver og bladformer giver et frodigt og varieret udtryk.

Foto ©
Østengen & Bergo

Den markante højdeforskel udlignes i flere niveauer og fremstår ikke længere som en barriere for gennemgang.

Foto ©
Østengen & Bergo

Farverne er inspireret af og valgt til at matche omgivelserne. Og på den måde formår pladsen også at lade de omgivende bygninger til virkelig at komme til sin ret.

Foto ©
Østengen & Bergo

Pladsen tilbyder forskellige typer af ophold og aktivitet - uanset om man er alene, sammen med en ven eller i en gruppe.

Foto ©
Østengen & Bergo

Underjordiske konstruktioner og ledninger camoufleres med en siddeskulptur og bliver på den måde integreret i pladsen på en meningsfuld måde.

Foto ©
Østengen & Bergo

Også værd at læse