Kunstens Hus

Eksempel

Kunstens Hus samler en masse forskellige aktiviteter både inde og ude og skaber et helt konkret fællesskab, hvor der er noget at være fælles om.

Realiseret
2018
Bygherre
Roskilde Kommune
Arkitekt
Johnny Svendborg Architects, BOGL
Se alle
Læs op

Kunstens Hus er et delehus og et kulturtilbud i Kildegården på Roskildes gamle kaserne. Her mødes alle mulige typer af mennesker omkring aktiviteter, som billedkunst, keramik, syning og porcelænsmaling. Der er undervisning for alle, bl.a. pensionister, børn, daghøjskoleelever med udviklingshæmning – om dagen og om aftenen.

At Kunstens Hus er interessant, når vi taler om universelt design, er især ift. projektets bud på at skabe et (fysisk) fællesskab – her er der helt konkret noget at mødes om. Samtidig skaber det mulighed for, at brugerne kan inspirere hinanden. Det gælder i selve huset men også for området som helhed. Det er netop muligt at lukke huset op og lade undervisningen og øvrige aktiviteter flyde udenfor.

Zoner til forskellige aktiviteter

Det store rum er opdelt i fire zoner ved hjælp af høje skabe, hvori de mange forskellige hold opbevarer deres ting. Skabene kan flyttes rundt, som man har lyst til og brug for. Den fleksibilitet, som dette princip tilbyder, bliver udnyttet men ikke på daglig basis, da skabene er tunge og ikke nogle, man sådan lige flytter rundt på. Men ved større arrangementer gør man det fx ved en koncert så musikere, publikum og musikken kan indtage hele huset.

Bygningens form skaber en stor loftsflade, som bidrager til en helt særlig karakter i rummet. Her er arbejdet med de akustiske forhold. Loftets trælister bidrager ikke bare til god akustik, men også til en varm stemning midt i alt det hvide og gør, at rummet ikke bliver sterilt. Tiden vil vise, om huset er robust nok til at klare de lidt ’grisende’ aktiviteter med ler og maling. Her er et flot lysindfald både fra alle fire verdenshjørner og ovenlyset. Godt lys er vigtigt, når man skal male eller lys, både for ung og gammel.

Det er bestemt ikke uproblematisk, når fire forskellige skoler underviser samtidig i det samme rum. For nogle undervisere har det været en meget stor forandring, fordi de har været vant til at have deres egne lokaler. Men samtidig er der en oplevelse af, at det fælles hus skaber synergi mellem underviserne.

Udearealer for alle

Pladsen omkring Kunstens Hus tilbyder forskellige aktivitets- og træningsmuligheder. Men her er det også  muligt at sidde og tegne, holde en pause eller kigge på livet. Det har været målet, at pladsen skulle kunne fungere uanset antallet af brugere. Ligeledes kan man finde steder med forskellig karakter: nogle er meget åbne, andre under et træ, nogle er skabt til at sidde; andre til bevægelse og aktivitet.

Den runde skulpturelle cirkelflade fungerer som bane for skatere, men gør det også muligt for alle andre hjul at trille herind. Der er gjort plads på kanten til, at man også kan sidde der. Overalt er der kontraster enten i farver eller materialer eller en tydelig forskel mellem flade og kant, som gør det nemmere at finde rundt.

Kunstens Hus er et delehus og et kulturtilbud i Kildegården på Roskildes gamle kaserne. Her mødes alle mulige typer af mennesker omkring aktiviteter, som billedkunst, keramik, syning og porcelænsmaling. Der er undervisning for alle, bl.a. pensionister, børn, daghøjskoleelever med udviklingshæmning – om dagen og om aftenen.

At Kunstens Hus er interessant, når vi taler om universelt design, er især ift. projektets bud på at skabe et (fysisk) fællesskab – her er der helt konkret noget at mødes om. Samtidig skaber det mulighed for, at brugerne kan inspirere hinanden. Det gælder i selve huset men også for området som helhed. Det er netop muligt at lukke huset op og lade undervisningen og øvrige aktiviteter flyde udenfor.

Zoner til forskellige aktiviteter

Det store rum er opdelt i fire zoner ved hjælp af høje skabe, hvori de mange forskellige hold opbevarer deres ting. Skabene kan flyttes rundt, som man har lyst til og brug for. Den fleksibilitet, som dette princip tilbyder, bliver udnyttet men ikke på daglig basis, da skabene er tunge og ikke nogle, man sådan lige flytter rundt på. Men ved større arrangementer gør man det fx ved en koncert så musikere, publikum og musikken kan indtage hele huset.

Bygningens form skaber en stor loftsflade, som bidrager til en helt særlig karakter i rummet. Her er arbejdet med de akustiske forhold. Loftets trælister bidrager ikke bare til god akustik, men også til en varm stemning midt i alt det hvide og gør, at rummet ikke bliver sterilt. Tiden vil vise, om huset er robust nok til at klare de lidt ’grisende’ aktiviteter med ler og maling. Her er et flot lysindfald både fra alle fire verdenshjørner og ovenlyset. Godt lys er vigtigt, når man skal male eller lys, både for ung og gammel.

Det er bestemt ikke uproblematisk, når fire forskellige skoler underviser samtidig i det samme rum. For nogle undervisere har det været en meget stor forandring, fordi de har været vant til at have deres egne lokaler. Men samtidig er der en oplevelse af, at det fælles hus skaber synergi mellem underviserne.

Udearealer for alle

Pladsen omkring Kunstens Hus tilbyder forskellige aktivitets- og træningsmuligheder. Men her er det også  muligt at sidde og tegne, holde en pause eller kigge på livet. Det har været målet, at pladsen skulle kunne fungere uanset antallet af brugere. Ligeledes kan man finde steder med forskellig karakter: nogle er meget åbne, andre under et træ, nogle er skabt til at sidde; andre til bevægelse og aktivitet.

Den runde skulpturelle cirkelflade fungerer som bane for skatere, men gør det også muligt for alle andre hjul at trille herind. Der er gjort plads på kanten til, at man også kan sidde der. Overalt er der kontraster enten i farver eller materialer eller en tydelig forskel mellem flade og kant, som gør det nemmere at finde rundt.

Et sted at mødes om noget

De mange organiserede aktiviteter i huset understøtter fællesskaber på kryds og tværs af alder og baggrund.

 

Et meget lyst sted

Dagslysindfaldet skaber et lyst sted, som er godt for alle, men i særdeleshed for dem, hvor synet er begyndt at svigte. 

Baggrund

Det gamle kaserneområde Kildegården er tænkt som en oase for alle borgerne i Roskilde kommune. Målet er at forme foreningsaktiviteter, undervisning og udeliv på nye måder samtidig med, at stedet også skal danne ramme om forskellige interessefællesskaber.

Her finder man Oplysningens Hus, Idrættens Hus, Musikkens Hus og Kunstens Hus. De er alle tænkt som en form for delehuse. Overordnet set er der i Kildegården arbejdet med at skabe et stort udbud af ude- og indemiljøer – flere er karakteriseret ved at være fleksible. Målet er at inspirere til nye udfoldelser og interesser.

Læs mere

Film

No items found.
Hele huset er beklædt med lyse, røde aluminiumsplader.Hele huset er beklædt med lyse, røde aluminiumsplader.

Praktisk med en hvileplads tæt på indgangen.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Loftets materialer bidrager både til det akustiske miljø og rummets sanselighed.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Kunstens Hus forsyner lokalsamfundet et rum til at praktisere kunst og udstillingerKunstens Hus forsyner lokalsamfundet et rum til at praktisere kunst og udstillinger

Det meget åbne hus skaber gode lysforhold for husets aktiviteter.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Her er børn og unge i gang med at lave figurer af papmarche Her er børn og unge i gang med at lave figurer af papmarche

I Kunstens Hus er alle aldre aktive.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Kunstens Hus er primært bygget i metal, træ og aluminium. Store åbninger og glaspartier forbinder hovedbygningen med udendørsarealerne. Kunstens Hus er primært bygget i metal, træ og aluminium. Store åbninger og glaspartier forbinder hovedbygningen med udendørsarealerne.

Det bløde underlag giver kontrast til betonstien, der fungerer som et wayfindingselement.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Kunstens Hus er primært bygget i metal, træ og aluminium. Store åbninger og glaspartier forbinder hovedbygningen med udendørsarealerne. Kunstens Hus er primært bygget i metal, træ og aluminium. Store åbninger og glaspartier forbinder hovedbygningen med udendørsarealerne.

Kunstens Hus udstiller sin aktivitet og fremstår inviterende.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Her ses udendørsarealer, som indbyder til leg og sportsaktiviteter - fx BMX og skateboarding. Her ses udendørsarealer, som indbyder til leg og sportsaktiviteter - fx BMX og skateboarding.

Her kan man være med – både med og uden hjul.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Et stort, cirkelformet anlæg indbyder til leg og sportsaktiviteterEt stort, cirkelformet anlæg indbyder til leg og sportsaktiviteter

Cirklen inviterer til aktivitet - men man kan også sidde på kanten.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Plantegning af Kunstens hus som viser indretningsforslag. Plantegning af Kunstens hus som viser indretningsforslag.

Plan med indretningsforlag. Inden for hver af de fire zoner, er det muligt at indrette sig, så aktiviteter kan udføres ved samme store bord, men man kan også trække sig ud mod facaden i mindre zoner.

Foto ©
Svendborg Architects
Et diagonalt snit bryder tagkonstruktionen på husetEt diagonalt snit bryder tagkonstruktionen på huset

Et sted er der ovenlys.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects
Situationsplan med træer der skaber rumlighedSituationsplan med træer der skaber rumlighed

Situationsplan. Træerne skaber mindre rumligheder på pladsen.

Foto ©
Svendborg Architects

Situationsplan. Træerne skaber mindre rumligheder på pladsen.

Foto ©
Svendborg Architects

Plan med indretningsforlag. Inden for hver af de fire zoner, er det muligt at indrette sig, så aktiviteter kan udføres ved samme store bord, men man kan også trække sig ud mod facaden i mindre zoner.

Foto ©
Svendborg Architects

Kunstens Hus udstiller sin aktivitet og fremstår inviterende.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Det bløde underlag giver kontrast til betonstien, der fungerer som et wayfindingselement.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Det meget åbne hus skaber gode lysforhold for husets aktiviteter.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

I Kunstens Hus er alle aldre aktive.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Loftets materialer bidrager både til det akustiske miljø og rummets sanselighed.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Et sted er der ovenlys.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Cirklen inviterer til aktivitet - men man kan også sidde på kanten.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Her kan man være med – både med og uden hjul.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Praktisk med en hvileplads tæt på indgangen.

Foto ©
Rasmus Hjortshøj for Svendborg Architects

Ingeniør

Regnestuen og Spangenberg & Madsen

Entreprenør

EH & Søn Aps

Litteratur

No items found.

Også værd at læse