Struer Havn

Eksempel
Luftfoto af Struer Havn hvor en stor forsamling er mødt op
Foto: Anders Trærup / Realdania

Et klima- og stormflodssikringsprojekt har skabt et nyt samlingspunkt i Struer med sanselige oplevelser, hvor alle kan være med.

Realiseret
2013-18
Bygherre
Struer Kommune
Arkitekt
Schønherr
Se alle
Læs op

Selvom Struer bymidte ligger tæt ved vandet, har der i en årrække manglet en forbindelse mellem livet i byen og på havnen. I Struer kører toget gennem byen på en bro med markante buer, men denne barriere har været med til at afkoble Struer fra Limfjorden. I forbindelse med et stormsikringsprojekt er denne forbindelse blevet genskabt, samtidig med at byen har fået et opholds- og samlingssted. Jernbanebroen er der stadig, men dens omgivelser har forandret sig med dette nye opholdsrum. For med det nye anlæg har det været meningen at få skabt et hængsel, der binder havn og by sammen. 

Oplevelser under buerne

Hvor jernbanebuerne før fungerede som noget, der skilte byen i to, er de i dag en integreret del af hele både havnen og bymidten. Bag ved en af buerne er der etableret et grønt område, hvorfra der er udsigt til havnen. Samtidig fungerer de grønne bede som regnvandsbede, og haven er dermed del af projektets klimasikring. 

Bagved en anden af buerne finder man desuden en lydplint som en hyldest til B&O, byens store virksomhed. Lydværket bliver aktiveret, når man sætter sig på plinten. Ideen er, at bienalen for lydkunst, Struer Tracks, skal kuratere installationen og lade en ny kunstner skabe et værk hertil hvert andet år.  

Nyt liv på havnepromenaden

Ud mod havnen er der anlagt en promenade i træ, der bugter sig langs havnebassinet. Her er det muligt for alle at få adgang til vandet, ligesom at man også kan opholde sig på træplateauerne. Promenaden slynger sig i et fint og naturligt rampeforløb med to trappeforløb – som havde den altid været der. Her kan man vælge den vej ned til vandet, som passer bedst. Ved hver trappe er der placeret en håndliste, som kan benyttes fra begge sider, samtidig med at den er behagelig at røre ved. Hvis man er lidt usikker på benene, så er der støtte at hente i håndlisten, der er en del af promenaden. 

Promenadens bølger er i beton, som hæver sig. De fungerer som hjulværn og kan også bruges som en naturlig ledelinje, selvom de fleste med en synsnedsættelse nok vil vælge trappen. For at imødekomme udfordringerne med chaussésten for brugere på hjul – hvad enten det er en klapvogn, cykel eller kørestol – er de blevet slebet udvalgte steder. Sådan opstår bruger-og kørevenlige stier, som man kan vælge, hvis man har behov. Sideløbende med transformationen er der løbende åbnet flere restauranter langs promenaden, som bidrager med liv i havnen.

Med klimasikringsprojektet har Struer i hvert fald fået en fælles plads i byen, som giver mulighed for at mødes og afholde arrangementer for hele byen og turisterne.

Selvom Struer bymidte ligger tæt ved vandet, har der i en årrække manglet en forbindelse mellem livet i byen og på havnen. I Struer kører toget gennem byen på en bro med markante buer, men denne barriere har været med til at afkoble Struer fra Limfjorden. I forbindelse med et stormsikringsprojekt er denne forbindelse blevet genskabt, samtidig med at byen har fået et opholds- og samlingssted. Jernbanebroen er der stadig, men dens omgivelser har forandret sig med dette nye opholdsrum. For med det nye anlæg har det været meningen at få skabt et hængsel, der binder havn og by sammen. 

Oplevelser under buerne

Hvor jernbanebuerne før fungerede som noget, der skilte byen i to, er de i dag en integreret del af hele både havnen og bymidten. Bag ved en af buerne er der etableret et grønt område, hvorfra der er udsigt til havnen. Samtidig fungerer de grønne bede som regnvandsbede, og haven er dermed del af projektets klimasikring. 

Bagved en anden af buerne finder man desuden en lydplint som en hyldest til B&O, byens store virksomhed. Lydværket bliver aktiveret, når man sætter sig på plinten. Ideen er, at bienalen for lydkunst, Struer Tracks, skal kuratere installationen og lade en ny kunstner skabe et værk hertil hvert andet år.  

Nyt liv på havnepromenaden

Ud mod havnen er der anlagt en promenade i træ, der bugter sig langs havnebassinet. Her er det muligt for alle at få adgang til vandet, ligesom at man også kan opholde sig på træplateauerne. Promenaden slynger sig i et fint og naturligt rampeforløb med to trappeforløb – som havde den altid været der. Her kan man vælge den vej ned til vandet, som passer bedst. Ved hver trappe er der placeret en håndliste, som kan benyttes fra begge sider, samtidig med at den er behagelig at røre ved. Hvis man er lidt usikker på benene, så er der støtte at hente i håndlisten, der er en del af promenaden. 

Promenadens bølger er i beton, som hæver sig. De fungerer som hjulværn og kan også bruges som en naturlig ledelinje, selvom de fleste med en synsnedsættelse nok vil vælge trappen. For at imødekomme udfordringerne med chaussésten for brugere på hjul – hvad enten det er en klapvogn, cykel eller kørestol – er de blevet slebet udvalgte steder. Sådan opstår bruger-og kørevenlige stier, som man kan vælge, hvis man har behov. Sideløbende med transformationen er der løbende åbnet flere restauranter langs promenaden, som bidrager med liv i havnen.

Med klimasikringsprojektet har Struer i hvert fald fået en fælles plads i byen, som giver mulighed for at mødes og afholde arrangementer for hele byen og turisterne.

Adgang til vandet for alle

Promenadens rampeforløb med to trapper gør det muligt at vælge den vej ned til vandet, som passer bedst. 

 

Kørevenlige stier

De slebne chaussésten skaber brugervenlige stier, der glider ind i den øvrige belægning.


Håndliste ved trappe

Den ene trappe har en håndliste, der giver støtte og er behagelig at røre ved. Den kan bruges fra begge sider.

Film

No items found.

Et sted kan man komme helt ned til vandet. Vejen dertil vælger man selv – enten via trappen eller rampen.

Foto ©
Claus Bjørn Larsen / Realdania

De slebne sten skaber en kørevenlig sti for alle på hjul.

Foto ©
Sidse Grangaard

Håndlisten giver støtte til dem, som har brug for det på vej ned eller op ad trappen.

Foto ©
Sidse Grangaard

Håndlisten i træ er rar at røre ved.

Foto ©
Sidse Grangaard

Flere steder kan man sidde ned.

Foto ©
Sidse Grangaard

Flere steder kan man sidde ned.

Foto ©
Sidse Grangaard

Håndlisten giver støtte til dem, som har brug for det på vej ned eller op ad trappen.

Foto ©
Sidse Grangaard

Håndlisten i træ er rar at røre ved.

Foto ©
Sidse Grangaard

De slebne sten skaber en kørevenlig sti for alle på hjul.

Foto ©
Sidse Grangaard

Et sted kan man komme helt ned til vandet. Vejen dertil vælger man selv – enten via trappen eller rampen.

Foto ©
Claus Bjørn Larsen / Realdania

Ingeniør

Viggo Madsen

Entreprenør

M. J. Ericsson

Med støtte fra

Realdania

Litteratur

No items found.

Også værd at læse