Legeplads ved Børnehuset på Bank-Mikkelsensvej

Eksempel
Legeplads med grøn beklædning på jorden og gynger, trampolin og balanceredskaber. I baggrunden et hvidt slot fra 1892.
Foto: Sidse Grangaard

En rampe behøver ikke blot at være en rampe - og den behøver ej heller at være ret. I gårdrummet ved Børnehuset skaber en rampe i en zigzag bevægelse forskellige aktivitetszoner. Rampen i samspil med gårdrummet danner ramme om en legeplads, der taler til forskellige evner og behov for udfordring.

Realiseret
2017
Bygherre
Gentofte Kommune
Arkitekt
Vandkunsten Architects (Stine Poulsen (PK3) i konkurrencen)
Se alle
Læs op

Hvordan udformer man en legeplads til børn med forskellige evner og behov for udfordring? I gårdrummet ved Børnehuset på Bank-Mikkelsensvej i Vangede finder vi en legeplads, der gør netop det. For her er skabt et rum med plads til børn med forskellige evner og behov for udfordring. 

Børnehuset fremstår som en firelænget gård i 2-2½ etage. Gårdrummet, hvori legepladsen ligger, er således omkranset af bygninger på alle sider, nemlig de to bevaringsværdige bygninger Slottet fra 1892 og Sidebygningen fra 1926. I vinderforslaget valgte man at beholde dem, og så kun bygge nyt til specialbørnehaven Troldemosen og aflastningshjemmet Lundø.

Gennem bogstavelig talt at koble de historiske bygninger med de nye, opstår et stemningsfyldt gårdrum.

Brugerinvolvering gav indblik i behov

Hverken Slottet eller Sidebygningen er i samme niveau som den ny del. Derfor opererede konkurrenceprojektet med en lang ret rampe på tværs af gårdrummet. Den efterfølgende brugerinvolvering, da konkurrencen var vundet, gav et indblik i brugernes behov, såvel personale som børn. 

Her blev det klart, at rampen kunne udnyttes til ikke blot at give niveaufri adgang, men som et rumligt element, der danner forskellige legezoner grundet dens retningsskift. Alle de forskellige zoner har niveaufri adgang, så uanset hvor man vil lege eller træne, er det muligt at komme dertil på en legetøjsmotorcykel eller i kørestol.

Legeplads med fokus på balance og motorik 

Der er fokus på det motoriske og balancemæssige med mulighed for at hoppe, rutsje, gynge. Samtidig giver sand og vand adgang til andre typer af stimuli, imens legehuset kan sætte rammen for fantasileg. Der er spændt sejl ud, for med så megen aktivitet, er der brug for skygge på de varme dage. 

På en solskinsdag kalder de hvide facader, der omkranser gårdrummet og materialers kølige nuancer,  på mere blød og alsidig beplantning. Legepladsens nyplantede træer vil formentlig med tiden kunne gøre op for denne ubalance. 

Legepladsen fremstår som et stort udfordringsrum, hvor der er aktivitetsmuligheder for alle – også dem som skal udfordres på den ene eller anden måde. 

Gårdrummet suppleres af andre rum

I Slottet og Sidebygningen ligger Børneterapien, der tilbyder behandling og genoptræning af børn og unge med nedsatte funktionsevner. Alle børnene har adgang til det fælles gårdrum, som også Børneterapien bruger ifm. den fysiske træning. På den anden side af bygningerne er der grønne områder, som også bruges i dagligdagen. 

Terrasser på 1. sal i den nye del mod haverummet tilbyder tillige et beskyttet og overskueligt uderum med nærhed til opholdsrummene bl.a. for dem, som ikke kan overskue at skulle lege sammen med en større gruppe af børn i gårdrummet. Mens andre terrasser er i visuel forbindelse med gårdrummet - men stadig giver mulighed for at trække sig ud. Overalt er der valgmulighed.

Hvordan udformer man en legeplads til børn med forskellige evner og behov for udfordring? I gårdrummet ved Børnehuset på Bank-Mikkelsensvej i Vangede finder vi en legeplads, der gør netop det. For her er skabt et rum med plads til børn med forskellige evner og behov for udfordring. 

Børnehuset fremstår som en firelænget gård i 2-2½ etage. Gårdrummet, hvori legepladsen ligger, er således omkranset af bygninger på alle sider, nemlig de to bevaringsværdige bygninger Slottet fra 1892 og Sidebygningen fra 1926. I vinderforslaget valgte man at beholde dem, og så kun bygge nyt til specialbørnehaven Troldemosen og aflastningshjemmet Lundø.

Gennem bogstavelig talt at koble de historiske bygninger med de nye, opstår et stemningsfyldt gårdrum.

Brugerinvolvering gav indblik i behov

Hverken Slottet eller Sidebygningen er i samme niveau som den ny del. Derfor opererede konkurrenceprojektet med en lang ret rampe på tværs af gårdrummet. Den efterfølgende brugerinvolvering, da konkurrencen var vundet, gav et indblik i brugernes behov, såvel personale som børn. 

Her blev det klart, at rampen kunne udnyttes til ikke blot at give niveaufri adgang, men som et rumligt element, der danner forskellige legezoner grundet dens retningsskift. Alle de forskellige zoner har niveaufri adgang, så uanset hvor man vil lege eller træne, er det muligt at komme dertil på en legetøjsmotorcykel eller i kørestol.

Legeplads med fokus på balance og motorik 

Der er fokus på det motoriske og balancemæssige med mulighed for at hoppe, rutsje, gynge. Samtidig giver sand og vand adgang til andre typer af stimuli, imens legehuset kan sætte rammen for fantasileg. Der er spændt sejl ud, for med så megen aktivitet, er der brug for skygge på de varme dage. 

På en solskinsdag kalder de hvide facader, der omkranser gårdrummet og materialers kølige nuancer,  på mere blød og alsidig beplantning. Legepladsens nyplantede træer vil formentlig med tiden kunne gøre op for denne ubalance. 

Legepladsen fremstår som et stort udfordringsrum, hvor der er aktivitetsmuligheder for alle – også dem som skal udfordres på den ene eller anden måde. 

Gårdrummet suppleres af andre rum

I Slottet og Sidebygningen ligger Børneterapien, der tilbyder behandling og genoptræning af børn og unge med nedsatte funktionsevner. Alle børnene har adgang til det fælles gårdrum, som også Børneterapien bruger ifm. den fysiske træning. På den anden side af bygningerne er der grønne områder, som også bruges i dagligdagen. 

Terrasser på 1. sal i den nye del mod haverummet tilbyder tillige et beskyttet og overskueligt uderum med nærhed til opholdsrummene bl.a. for dem, som ikke kan overskue at skulle lege sammen med en større gruppe af børn i gårdrummet. Mens andre terrasser er i visuel forbindelse med gårdrummet - men stadig giver mulighed for at trække sig ud. Overalt er der valgmulighed.

Valgmulighed og udfordringsrum

Legepladsen tilbyder en pallette af aktivitetsmuligheder og steder at opholde sig. Her er noget til forskellige evner og behov, ligesom det er muligt at blive udfordret.

Forskellige højder

Det enkelte barn kan lege et sted, som passer i højden. For legepladsens elementer er i forskellige niveauer – så man kan nå siddende eller stående uanset egen højde.

"Det gode liv – i nye rammer"

Legepladsen er en del af Børnehuset, der samler Gentofte Kommunes institutioner for børn med multiple funktionsnedsættelser. Huset er del af moderniseringsprojektet “Det gode liv – i nye rammer”.

Et liv så nær det normale som muligt¹

Placeringen på Bank-Mikkelsensvej er ikke helt tilfældig. Vejen er nemlig opkaldt efter en nøgleperson inden for handicaphistorien. 

Forsorgschef og embedsmand Niels-Erik Bank-Mikkelsen (1919-1990) står bag normaliseringsprincippet, der handler om at give mennesker med psykisk udviklingshæmning mulighed for at leve et liv, der er så tæt på alle andres ift. undervisning, fritid, bolig, arbejde og også muligheden for at blive gift. 

Han var en hovedkraft i moderniseringen af åndssvageforsorgen i 1959, men også i udlægningen af hele særforsorgsområdet til amter og kommuner i 1980. Niels-Erik Bank-Mikkelsens ideer og tanker har fået betydning uden for Danmarks grænser bla. gennem hans aktivitet i internationale samarbejder. 

Eksempelvis sendte Kennedy en delegation til Danmark i 1962 for at studere de danske forhold. Fem år senere kritisere Niels-Erik Bank-Mikkelsen forholdene på en institution i USA i San Francisco Cronicle, hvor den daværende guvernør Ronald Reagan blev involveret i sagen. Niels-Erik Bank-Mikkelsen fik stor anerkendelse fra USA i 1968, da han modtog Kennedy International Award.

Film

No items found.
Et blik ud over hele legepladsen med børnehuset i baggrunden.Et blik ud over hele legepladsen med børnehuset i baggrunden.

Langs rampen er der sørget for forskellige typer af værn, så børnene ikke kører af vejen eller ned ad trappen. Kanten kan bruges som en naturlig ledelinje. Dog kan det være svært at finde rampens begyndelsespunkt i gårdrummet, hvis ikke man kan se.

Foto ©
Sidse Grangaard
 For enden af denne legestation i træ er en vandhane, hvorfra vand kan strømme igennem flere træbækkener, som er udført i forskellige højder. For enden af denne legestation i træ er en vandhane, hvorfra vand kan strømme igennem flere træbækkener, som er udført i forskellige højder.

Her er aktivitetsmuligheder i forskellige højder og noget så sanseligt som mulighed for at have vand med i legen.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
I forgrunden står et vippestativ udformet som en krokodille. Legepladsens trærampe leder gennem grusset. I forgrunden står et vippestativ udformet som en krokodille. Legepladsens trærampe leder gennem grusset.

Flere steder langs rampen er der udformet flader med en kraftigere hældning, som man kan lege og træne på. De bliver glatte om vinteren, men det er ingen ulempe - men en del af den udfordrende leg.

Foto ©
Sidse Grangaard
Legepladsens store gyngestativ med et hvidt sejl spændt ud mellem de to forskellige gyngerLegepladsens store gyngestativ med et hvidt sejl spændt ud mellem de to forskellige gynger

At gynge kan virke beroligende. Her er tre typer af gynger, som tilbyder måder at gynge på og bruge sin krop på, men også forskellige måder at være sammen på – eller helt alene.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
En lille klatrevæg i træ med gule gule greb oven på det grønne underlag i gården.En lille klatrevæg i træ med gule gule greb oven på det grønne underlag i gården.

Her er kanten ved rampen udnyttet som klatrevæg.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Tre store træklodser sørger for at legeområdet er afgrænset, men samtidig kan fungere som hjulværn.Tre store træklodser sørger for at legeområdet er afgrænset, men samtidig kan fungere som hjulværn.

Den opbrudte kant er udformet, så børnene har mulighed for at løbe igennem. Forinden lavede man forskellige forsøg for at finde den rigtige løsning, for man skal heller ikke ved en fejl køre ud over kanten.

Foto ©
Victoria Linn Lygum
Kvadratisk bordebænkesæt i metal og sort træ med sæder på tre sider. Kvadratisk bordebænkesæt i metal og sort træ med sæder på tre sider.

Gårdrummets bordebænkesæt har bænke på tre sider, så der er plads til et barn eller en ung i kørestol. Hermed kan alle sidde ligeværdigt rundt om bordet.

Foto ©
Sidse Grangaard

Gårdrummets bordebænkesæt har bænke på tre sider, så der er plads til et barn eller en ung i kørestol. Hermed kan alle sidde ligeværdigt rundt om bordet.

Foto ©
Sidse Grangaard

Her er kanten ved rampen udnyttet som klatrevæg.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

At gynge kan virke beroligende. Her er tre typer af gynger, som tilbyder måder at gynge på og bruge sin krop på, men også forskellige måder at være sammen på – eller helt alene.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Flere steder langs rampen er der udformet flader med en kraftigere hældning, som man kan lege og træne på. De bliver glatte om vinteren, men det er ingen ulempe - men en del af den udfordrende leg.

Foto ©
Sidse Grangaard

Her er aktivitetsmuligheder i forskellige højder og noget så sanseligt som mulighed for at have vand med i legen.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Den opbrudte kant er udformet, så børnene har mulighed for at løbe igennem. Forinden lavede man forskellige forsøg for at finde den rigtige løsning, for man skal heller ikke ved en fejl køre ud over kanten.

Foto ©
Victoria Linn Lygum

Langs rampen er der sørget for forskellige typer af værn, så børnene ikke kører af vejen eller ned ad trappen. Kanten kan bruges som en naturlig ledelinje. Dog kan det være svært at finde rampens begyndelsespunkt i gårdrummet, hvis ikke man kan se.

Foto ©
Sidse Grangaard

Også værd at læse