Søhusene

Eksempel
Billedet som er taget foran Søhusene viser de sorte skråtag og flisebelagte terrasser.
Foto: Claus Bech-Danielsen

På Lolland har kommunen gennemført en gennemgribende renovering af boligsselskab, der før bestod af etageejendomme og nu er åbne og lyse rækkehuse med mulighed for at blive boende hele livet.

Realiseret
2013-16
Bygherre
Nakskov Almene Boligselskab og Boligselskabet Danmark
Arkitekt
Arkitema
Se alle
Læs op

Udfordringerne var både fraflytning og mange tomme lejemål i det tidligere Riddersborgparken. Men efter en gennemgående renovering og transformation er boligselskabet Søhusene genopstået som et attraktivt sted at bo – uanset om du er single, børnefamilie eller et ældre par. De gamle boligblokke i tre etager er blevet erstattet af et-plans rækkehuse med små haver på begge sider.

Lys og niveaufri adgang

Alle boligerne er meget lyse og karakteriseres stort set alle ved deres gennemlyste opholdsrum. Rækkehuset snit skaber rumlige kvaliteter, for i alle opholdsrum går loftet til kip, og der er ovenlys. Halvdelen af rækkehusene er i et plan, mens de øvrige har en indre trappe med seks-syv trin. Alle boliger har to private udeområder med hver sin karakter. På indgangssiden er der en have og en delvist overdækket terrasse i træ, mens der på den modsatte side er en terrasse med fliser.

På et funktionelt plan, er der naturligvis arbejdet med at skabe niveaufri adgang både i de fælles udearealer men også i boligerne. Lidt bredere døre (10M) gør det ekstra nemt for alle at komme ind og ud af boligerne. Ligeledes er badeværelserne rummelige, så der er god plads til fx en rollator, hvis man en dag får brug for det.

Tryghedsskabende udearealer

Som del af transformationen af området er udearealerne, der forbinder boligerne blevet lavet til grønne fællesarealer, hvor beboerne kan mødes. Fællesskabet begynder imidlertid allerede i de private haver, da boligselskabet har defineret en maksimumhøjde på hækkene. Først mødte det modstand, men nu oplever beboerne, at den lave højde på hækken bidrager til det sociale fællesskab og til tryghed i bebyggelsen.

Foruden opholds- og græsarealer er andre områder blevet til engarealer, der endvidere bidrager til en reduktion af udgifterne til drift.

Udfordringerne var både fraflytning og mange tomme lejemål i det tidligere Riddersborgparken. Men efter en gennemgående renovering og transformation er boligselskabet Søhusene genopstået som et attraktivt sted at bo – uanset om du er single, børnefamilie eller et ældre par. De gamle boligblokke i tre etager er blevet erstattet af et-plans rækkehuse med små haver på begge sider.

Lys og niveaufri adgang

Alle boligerne er meget lyse og karakteriseres stort set alle ved deres gennemlyste opholdsrum. Rækkehuset snit skaber rumlige kvaliteter, for i alle opholdsrum går loftet til kip, og der er ovenlys. Halvdelen af rækkehusene er i et plan, mens de øvrige har en indre trappe med seks-syv trin. Alle boliger har to private udeområder med hver sin karakter. På indgangssiden er der en have og en delvist overdækket terrasse i træ, mens der på den modsatte side er en terrasse med fliser.

På et funktionelt plan, er der naturligvis arbejdet med at skabe niveaufri adgang både i de fælles udearealer men også i boligerne. Lidt bredere døre (10M) gør det ekstra nemt for alle at komme ind og ud af boligerne. Ligeledes er badeværelserne rummelige, så der er god plads til fx en rollator, hvis man en dag får brug for det.

Tryghedsskabende udearealer

Som del af transformationen af området er udearealerne, der forbinder boligerne blevet lavet til grønne fællesarealer, hvor beboerne kan mødes. Fællesskabet begynder imidlertid allerede i de private haver, da boligselskabet har defineret en maksimumhøjde på hækkene. Først mødte det modstand, men nu oplever beboerne, at den lave højde på hækken bidrager til det sociale fællesskab og til tryghed i bebyggelsen.

Foruden opholds- og græsarealer er andre områder blevet til engarealer, der endvidere bidrager til en reduktion af udgifterne til drift.

Liv foran husene

Der er kommet et nyt socialt liv i uderummene foran rækkehusene, hvor hækkene ikke må være høje.

Belysning og ud-og indsyn skaber tryghed

Ind-og udsyn i bebyggelsen i kraft af en udtynding i beplantningen skaber tryghed sammen med belysning i udearealerne.

Funktionelt for alle

En kombination af bla. niveaufri adgang, bredere døre og rumlige badeværelser gør det muligt for alle at bo i boligerne hele livet

Dyre rækkehuse kan lejes ud pga. deres kvaliteter

Lejen er dyrere end ellers i området, men rækkehusene kan lejes ud pga. alle deres kvaliteter i både bolig og bebyggelse samt nærhed til by og vand.

Bolig for livet

Søhusene er et godt eksempel på den, man på norsk kalder livsløpsbolig: Boliger, hvor man kan bo hele livet, også når man får børn eller bliver dårligt gående. Livsløpsboliger lever op til tre standarder:

  1. Niveaufri adgang til boligen. Elevatorer i boligblokke.
  2. De vigtigste rum ligger på grundplan med adgang uden trin eller trapper.
  3. Alle rum og forbindelserne imellem dem skal have tilstrækkelige pladsforhold, hvad bl.a. oversættes til, at der skal være plads til en almindelig kørestol.

Film

No items found.
På billedet ses rækkehusenes flisebelagte terrasser, hvorfra der er niveaufri adgang til boligernePå billedet ses rækkehusenes flisebelagte terrasser, hvorfra der er niveaufri adgang til boligerne

På den ene side har rækkehusene en flisebelagt terasse, der vender mod nord-øst.

Foto ©
Arkitema
Et billede af indgangssiden hvor en flisebelagt sti løber igennem hver enkelt have hele vejen op til hoveddørenEt billede af indgangssiden hvor en flisebelagt sti løber igennem hver enkelt have hele vejen op til hoveddøren

Rækkehusene har en lille have på indgangssiden med en mindre overbygget terrasse i træ.

Foto ©
Arkitema
Vi ser her husene og deres placering i forhold til de nærliggende parkeringsmuligheder. Det gør en stor fordel for mange at kunne køre næsten helt op til sit hjem.Vi ser her husene og deres placering i forhold til de nærliggende parkeringsmuligheder. Det gør en stor fordel for mange at kunne køre næsten helt op til sit hjem.

Det er også muligt at parkere tæt på boligerne, hvilket er praktisk for alle uanset, om man kommer hjem med varer, biblioteksbøger eller små børn, er dårligt gående eller får besøg af sin gamle mor.

Foto ©
Arkitema
Et billede af de karakteristiske ovenlysvinduer, der sikrer et naturligt lysindfald i boligerne året rundt og bidrager til et godt indeklimaEt billede af de karakteristiske ovenlysvinduer, der sikrer et naturligt lysindfald i boligerne året rundt og bidrager til et godt indeklima

Ved at åbne opholdsrummene op og skabe gennemgående lysindfald fra kip og ovenlys er de færdige boliger i dag særdeles lyse og indbydende hele året rundt.

Foto ©
Arkitema
Vi ser den ene side af rækkehusene, som alle har små terrasser og haver på begge sider. Hver bolig er adskilt af en lille skråvæg, så privatliv og fællesskab balanceres.Vi ser den ene side af rækkehusene, som alle har små terrasser og haver på begge sider. Hver bolig er adskilt af en lille skråvæg, så privatliv og fællesskab balanceres.

Både tage og facaderne på rækkehusene er beklædt med skiffer.

Foto ©
Arkitema
Vi ser her Søhusene fra siden med deres skifferbeklædning. Husene er placeret midt i vildtvoksende landskabsdesign, som minimerer vedligeholdelsen og skaber gode naturoplevelser.Vi ser her Søhusene fra siden med deres skifferbeklædning. Husene er placeret midt i vildtvoksende landskabsdesign, som minimerer vedligeholdelsen og skaber gode naturoplevelser.

Landskabsarkitekterne har gentænkt de omkringliggende arealer og skabt fine græs- og engarealer, der giver en nye type oplevelser og samtidig nedbringer driftudgifterne.

Foto ©
Claus Bech-Danielsen
Vi ser her nogle af Søhusenes beboere, der bruger deres haver og har en oplevelse med deres naboer. De renoverede boliger blev især en succes blandt ældre i kommunen.Vi ser her nogle af Søhusenes beboere, der bruger deres haver og har en oplevelse med deres naboer. De renoverede boliger blev især en succes blandt ældre i kommunen.

Regler om bl.a. maksimal højde på hækkene har gjort boligområde til et større fællesskab, hvor man mødes på kryds og tværs.

Foto ©
Claus Bech-Danielsen
Her ses områdets legeplads, der er med til at skabe et boligområde med plads til alleHer ses områdets legeplads, der er med til at skabe et boligområde med plads til alle

Søhusene boligselskab er blevet transformeret til et alsidigt område, der appellerer til alle: høj som lav, ung som gammel.

Foto ©
Claus Bech-Danielsen
På billedet ses en plantegning af en af Søhusenes et-plansboliger med tre værelser. Denne bolig har niveaufri adgang, hvor enkelte andre har nogle trin.På billedet ses en plantegning af en af Søhusenes et-plansboliger med tre værelser. Denne bolig har niveaufri adgang, hvor enkelte andre har nogle trin.

Plantegning fra en tre-værelses et-plansbolig i Søhusene

Foto ©
NAB

Plantegning fra en tre-værelses et-plansbolig i Søhusene

Foto ©
NAB

Søhusene boligselskab er blevet transformeret til et alsidigt område, der appellerer til alle: høj som lav, ung som gammel.

Foto ©
Claus Bech-Danielsen

Regler om bl.a. maksimal højde på hækkene har gjort boligområde til et større fællesskab, hvor man mødes på kryds og tværs.

Foto ©
Claus Bech-Danielsen

Landskabsarkitekterne har gentænkt de omkringliggende arealer og skabt fine græs- og engarealer, der giver en nye type oplevelser og samtidig nedbringer driftudgifterne.

Foto ©
Claus Bech-Danielsen

Både tage og facaderne på rækkehusene er beklædt med skiffer.

Foto ©
Arkitema

Ved at åbne opholdsrummene op og skabe gennemgående lysindfald fra kip og ovenlys er de færdige boliger i dag særdeles lyse og indbydende hele året rundt.

Foto ©
Arkitema

Det er også muligt at parkere tæt på boligerne, hvilket er praktisk for alle uanset, om man kommer hjem med varer, biblioteksbøger eller små børn, er dårligt gående eller får besøg af sin gamle mor.

Foto ©
Arkitema

På den ene side har rækkehusene en flisebelagt terasse, der vender mod nord-øst.

Foto ©
Arkitema

Rækkehusene har en lille have på indgangssiden med en mindre overbygget terrasse i træ.

Foto ©
Arkitema

Også værd at læse