Center for Kræft & Sundhed København

Eksempel
Bygningen af Københavns Center for Kræft og Sundhed har træbeklædning, som giver en varm atmosfære i gårdrummet.

Som et sted for både kræftramte og pårørende, personale og familie er Center for Kræft & Sundhed København et godt eksempel på universelt design med en proces, der aktivt inddrager brugernes perspektiv. Samtidig viser det færdige resultat meget fint, hvordan man kan indarbejde aspekter som omsorg og tryghed i arkitekturen.

Realiseret
2005-2009
Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
Nord Architects
Se alle
Læs op

På Nørrebro i København ligger Center for Kræft & Sundhed, et gratis tilbud til alle personer, som har kræft helt inde på livet. Hvad enten det er kræftpatienter, efterladte eller pårørende, er bygningerne et samlingspunkt, hvor man kan få støtte, træning eller hjælp til at komme videre i livet. Derfor byder centret på mange forskellige faciliteter, fra rolige samtalerum over fælleskøkkener til træningssale. Der er noget for enhver og til ethvert behov, og det er muligt at være for sig selv, men også at finde et fællesskab – og man kan gøre det i sit eget tempo.

Brugerinvolvering fra starten

Tegnestuen har fra begyndelsen af projektet aktivt arbejdet med at inkorporere brugerinvolvering i alle faser af byggeriet. Arkitekterne siger selv, at netop det har givet dem en bred forståelse af brugerne, som har været meget gavnlig i arbejdet med at skabe rum for alle – både unge og ældre, de meget syge og næsten friske.¹ 

Samtidig med at byggeri skal kunne bruges af mange forskellige mennesker, skal den også tilbyde rum til mangeartede aktiviteter. Fokus har været på at skabe en god, lys og rar atmosfære, hvor møbler, udsigt til natur og kunst bidrager til at skabe en behagelig stemning i bygningen for alle, uanset hvordan deres humør eller dagsform den pågældende dag er.

Mellem hospital og hjem

Tegnestuen har aktivt forsøgt at undgå elementer eller materialer, som vi intuitivt forbinder med institutioner eller hospitaler og derimod brugt løsninger, vi ellers kender det fra boliger. Sådan har de arbejdet med at skabe tryghed i både materialevalg, rumstørrelser og måden, hvorpå rummene forholder sig til resten af bygningen. Nogle rum kan man ikke kigge ind i, andre har frostet glas mod gårdrummet, så lyset stadig slipper ind, mens man er skærmet. Det er lykkedes for dem at skabe en bygning og et sted, som bygger en naturlig bro mellem hospitalet og hjemmet.


¹Ryhl, Camilla og Karin Høyland: Inkluderende arkitektur, Fagbokforlaget, 2018, s. 56

På Nørrebro i København ligger Center for Kræft & Sundhed, et gratis tilbud til alle personer, som har kræft helt inde på livet. Hvad enten det er kræftpatienter, efterladte eller pårørende, er bygningerne et samlingspunkt, hvor man kan få støtte, træning eller hjælp til at komme videre i livet. Derfor byder centret på mange forskellige faciliteter, fra rolige samtalerum over fælleskøkkener til træningssale. Der er noget for enhver og til ethvert behov, og det er muligt at være for sig selv, men også at finde et fællesskab – og man kan gøre det i sit eget tempo.

Brugerinvolvering fra starten

Tegnestuen har fra begyndelsen af projektet aktivt arbejdet med at inkorporere brugerinvolvering i alle faser af byggeriet. Arkitekterne siger selv, at netop det har givet dem en bred forståelse af brugerne, som har været meget gavnlig i arbejdet med at skabe rum for alle – både unge og ældre, de meget syge og næsten friske.¹ 

Samtidig med at byggeri skal kunne bruges af mange forskellige mennesker, skal den også tilbyde rum til mangeartede aktiviteter. Fokus har været på at skabe en god, lys og rar atmosfære, hvor møbler, udsigt til natur og kunst bidrager til at skabe en behagelig stemning i bygningen for alle, uanset hvordan deres humør eller dagsform den pågældende dag er.

Mellem hospital og hjem

Tegnestuen har aktivt forsøgt at undgå elementer eller materialer, som vi intuitivt forbinder med institutioner eller hospitaler og derimod brugt løsninger, vi ellers kender det fra boliger. Sådan har de arbejdet med at skabe tryghed i både materialevalg, rumstørrelser og måden, hvorpå rummene forholder sig til resten af bygningen. Nogle rum kan man ikke kigge ind i, andre har frostet glas mod gårdrummet, så lyset stadig slipper ind, mens man er skærmet. Det er lykkedes for dem at skabe en bygning og et sted, som bygger en naturlig bro mellem hospitalet og hjemmet.


Gårdrummet

Bygningen er organiseret omkring et lukket gårdrum tænkt som et mødested. Træbeklædningen giver en varm og sanselig atmosfære. Gårdrummet har forskellige opholdsmuligheder både i sol og skygge.

Forskellige rumtyper og grader af privatliv

Med forskellige rumtyper og indretninger tilbydes en palet af opholds- og aktivitetsmuligheder. Her er der plads til forskellige brugere og variationer i deres individuelle dagsform. Man kan både trække sig tilbage i mindre eller større private rum eller være del af fællesskabet i gårdrum og køkken.

Bevægelsen rundt i bygningen

Man kan bevæge sig rundt i huset på flere måder. Man kan tage bagtrappen op til træningssalen, hvis ikke man ønsker at møde nogen på sin vej. Derimod man kan også vælge at gå gennem fællesrummene, hvis man er humør til det. Bevægelsen er sammenhængende, men er brudt op. Derfor er her ingen lange gange, hvilket giver variation og en ikke-hospitalsstemning.

Film

No items found.
Her ses hvordan der er indrettet forskellige zoner i det åbne hus, så man kan opholde sig og deltage alt efter dagsform og lyst.Her ses hvordan der er indrettet forskellige zoner i det åbne hus, så man kan opholde sig og deltage alt efter dagsform og lyst.

Trappen optræder som semiåben rumdeler i det store fællesrum. Alle steder kan man vælge mellem forskellige steder at opholde sig - og forskellige typer af møbler.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects
Her ser vi det store fælleskøkken, som er placeret centralt i bygningen for at skabe fællesskab blandt alle husets brugere.Her ser vi det store fælleskøkken, som er placeret centralt i bygningen for at skabe fællesskab blandt alle husets brugere.

Bygningen er indrettet med et stort fælleskøkken, hvor man tilmed kan få undervisning i madlavning for at øge madglæden hos kræftpatienter, der kan opleve nedsat appetit under kemobehandling.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects
Et billede af en blandt mange siddemuligheder. Her er en, hvor der ekstra er arbejdet med akustikken. Den tilbagetrukne sofa skaber en niche, hvor man kan have en privat samtale.Et billede af en blandt mange siddemuligheder. Her er en, hvor der ekstra er arbejdet med akustikken. Den tilbagetrukne sofa skaber en niche, hvor man kan have en privat samtale.

En niche tilbyder et blød sted, som bidrager til den gode akustik.

Foto ©
Sidse Grangaard
På billedet ses det indbydende og hjemmelige køkken-alrum, som er en vigtig del af den helende arkitektur. Patienter på centret inviteres her til madkurser og fællesskab for at øge deres appetit og livsglæde.På billedet ses det indbydende og hjemmelige køkken-alrum, som er en vigtig del af den helende arkitektur. Patienter på centret inviteres her til madkurser og fællesskab for at øge deres appetit og livsglæde.

Ved ankomsten er et 'hjemligt' spisebord i køkkenet, det første du møder.

Foto ©
Sidse Grangaard
På billedet ses det tydeligt hvordan sollyset og det udendørs miljø bidrager til et godt indeklimaPå billedet ses det tydeligt hvordan sollyset og det udendørs miljø bidrager til et godt indeklima

Forholdet mellem ude og inde er til stede de fleste steder i bygningen.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects
Et billede af et stort lyst glasparti, der fører ud til en altan indrettet med terrassemøblerEt billede af et stort lyst glasparti, der fører ud til en altan indrettet med terrassemøbler

Overalt i centret er der indrettet med forskellige møbeltyper, som også er blevet udvalgt på baggrund af brugerinvolveringen - det gælder også udenfor.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects
På billedet ses et hævet og mere isoleret udendørsareal, der omringet af bygningens træbeklædning skaber en varm stemningPå billedet ses et hævet og mere isoleret udendørsareal, der omringet af bygningens træbeklædning skaber en varm stemning

Træbeklædning bidrager til en stoflighed og en varm stemning.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects
Vi ser her det indre gårdrum, som er en central del af bygningen for at skabe fællesskab mellem rum. Træ, planter og kunster præger gårdrummet og bidrager til oplevelse.Vi ser her det indre gårdrum, som er en central del af bygningen for at skabe fællesskab mellem rum. Træ, planter og kunster præger gårdrummet og bidrager til oplevelse.

Det indre gårdrum er et ekstra rum, som tilbyder forskellige typer af opholdssteder både i sol og skygge.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects
På billedet ses det lukkede gårdrum hvor forskellige opholdsmuligheder er etableret for at imødekomme forskellige sygdomsforløbPå billedet ses det lukkede gårdrum hvor forskellige opholdsmuligheder er etableret for at imødekomme forskellige sygdomsforløb

Som i et kloster er bygningen organiseret omkring et lukket gårdrum tænkt som et mødested, der tilbyder forskellige opholdsmuligheder.

Foto ©
Bo Bolther & NORD Architects

En niche tilbyder et blød sted, som bidrager til den gode akustik.

Foto ©
Sidse Grangaard

Ved ankomsten er et 'hjemligt' spisebord i køkkenet, det første du møder.

Foto ©
Sidse Grangaard

Som i et kloster er bygningen organiseret omkring et lukket gårdrum tænkt som et mødested, der tilbyder forskellige opholdsmuligheder.

Foto ©
Bo Bolther & NORD Architects

Bygningen er indrettet med et stort fælleskøkken, hvor man tilmed kan få undervisning i madlavning for at øge madglæden hos kræftpatienter, der kan opleve nedsat appetit under kemobehandling.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects

Trappen optræder som semiåben rumdeler i det store fællesrum. Alle steder kan man vælge mellem forskellige steder at opholde sig - og forskellige typer af møbler.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects

Forholdet mellem ude og inde er til stede de fleste steder i bygningen.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects

Overalt i centret er der indrettet med forskellige møbeltyper, som også er blevet udvalgt på baggrund af brugerinvolveringen - det gælder også udenfor.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects

Træbeklædning bidrager til en stoflighed og en varm stemning.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects

Det indre gårdrum er et ekstra rum, som tilbyder forskellige typer af opholdssteder både i sol og skygge.

Foto ©
Adam Mørk & NORD Architects

Ingeniør

Wessberg

Litteratur

No items found.

Også værd at læse