Kunstlys

Kunstlys er en vigtig lyskilde i lande som vores med skiftende mængder dagslys. Det har derfor stor betydning for, at vi kan anvende og trives i vores bygninger og udearealer – hele døgnet og året rundt.

Som dagslyset har den elektriske belysning indflydelse på rummets lysniveau og lysfordeling. Det er oplagt at arbejde med forskellige kategorier af lys, hvor alle steder ikke nødvendigvis lyssættes på samme måde.  

  • Almen belysning der oplyser rummet jævnt og ensartet.
  • Supplerende belysning til den aktivitet, der skal foregå. Det kan bla. være pendler (hængelamper), stander- og læselamper, arbejds- og sengelamper. Denne type lys kan også bidrage til at skabe en særlig stemning og oplevelse.
  • Særlig belysning der kan oplyse områder effektivt i forbindelse med fx rengøring og nødsituationer.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af belysningen er forhold omkring armatur, typen af lyskilde og placering af lyset vigtigt.

Lyskilder med god farvegengivelse

For alle mennesker er det vigtigt, at rum, genstande og personer fremtræder tydeligt og kan genkendes både i dagslys og i elektrisk belysning. Det betyder, at farvegengivelse bør stemme overens med hvordan genstande ser ud, når de belyses. Derfor er det hensigtsmæssigt at vælge lyskilder med god farvegengivelse.

Lamper der fremhæver gangforløb og genstande

Placeringen af lamper kan også være en hjælp for alle. Ved at fremhæve et sti- eller gangforløb kan færdsel opleves mere tryg, ude som inde. En pendel over middagsbordet kan fremhæve hvad der skal foregå og sætte en stemning. Dog bør kontrasten mellem det fremhævede område og den generelle belysning ikke være for stor, da det kan medføre blænding.

Vær opmærksom på skyggetegninger

Alt efter hvilket armatur man vælger, vælger man også, hvordan lyset fordeles, og hvordan skyggetegningen bliver. Skyggetegningen har stor betydning for forståelsen af omgivelserne. Hvis skyggetegningen er uklar, kan skygger opfattes som en genstand og en genstand som en skygge.

Samspil mellem dagslys og kunstlys

Kunstlyset i et rum bør ses i samspil med hvor stor en del af lysbehovet, der kan dækkes af dagslys. Kunstlys bør ikke tændes unødigt eller skal kunne dæmpes, når dagslyset er tilstrækkeligt. Systemer med automatisk regulering efter dagslyset bør desuden have mulighed for manuel overstyring.

Galleri

No items found.

Kunstlys er en vigtig lyskilde i lande som vores med skiftende mængder dagslys. Det har derfor stor betydning for, at vi kan anvende og trives i vores bygninger og udearealer – hele døgnet og året rundt.

Som dagslyset har den elektriske belysning indflydelse på rummets lysniveau og lysfordeling. Det er oplagt at arbejde med forskellige kategorier af lys og på en måde, hvor alle steder ikke nødvendigvis lyssættes på samme måde. Derfor kan man med fordel tænke på kunstlyset som to forskellige kategorier: 

  • Generel belysning, der oplyser rummet jævnt og ensartet. 
  • Supplerende belysning til den specifikke aktivitet, der skal foregå. Det kan bl.a. være pendler, stander- og læselamper, arbejds- og sengelamper. Denne type lys kan også bidrage til at skabe en særlig stemning og oplevelse af rummet.

For begge kategorier af lys gælder det, at forhold omkring armatur, typen af lyskilde og placering af lyset er vigtigt.

Lyskilder med god farvegengivelse

For alle mennesker er det vigtigt, at rum, genstande og personer fremtræder tydeligt og kan genkendes både i dagslys og i elektrisk belysning. Det gælder også en genstands farve. Derfor bør en lyskildes farvegengivelse være så god som mulig, så genstanden fremtræder med den farve, den har, i naturligt lys.


Lyskilder med god farvegengivelse

For alle mennesker er det vigtigt, at rum, genstande og personer fremtræder tydeligt og kan genkendes både i dagslys og i elektrisk belysning. Det gælder også en genstands farve. Derfor bør en lyskildes farvegengivelse være så god som mulig, så genstanden fremtræder med den farve, den har, i naturligt lys.


Vær opmærksom på skyggetegninger

Det valgte armatur er afgørende for de skyggetegninger, der opstår i rummet. Og de har stor betydning for, hvordan man forstår sine omgivelser. Skyggetegningen er med til at fremhæve form, og hvis skyggetegningen er uklar, kan det skabe problemer med at se og forstå de genstande, man iagttager.

Vær opmærksom på skyggetegninger

Det valgte armatur er afgørende for de skyggetegninger, der opstår i rummet. Og de har stor betydning for, hvordan man forstår sine omgivelser. Skyggetegningen er med til at fremhæve form, og hvis skyggetegningen er uklar, kan det skabe problemer med at se og forstå de genstande, man iagttager.

Samspil mellem dagslys og kunstlys

Kunstlys i et rum kan planlægges, så det understøtter dagslysets fordeling i et rum. På den måde kan oplevelsen af rummet i både de lyse og mørke perioder minde om hinanden. Kunstlyset kan dog også planlægges, så det skaber en kontrast til dagslyset, hvilket kan skabe overraskende effekter. Det afhænger af den konkrete situation, hvorvidt kunstlyset skal mime dagslyset eller skabe helt nye lyseffekter i rummet. Når der er tilstrækkeligt dagslys, bør kunstlys ikke være tændt – som minimum bør det dæmpes. Systemer med automatisk regulering efter dagslyset kan spare på brugen af kunstlys, men bør have mulighed for manuel overstyring.

Samspil mellem dagslys og kunstlys

Kunstlys i et rum kan planlægges, så det understøtter dagslysets fordeling i et rum. På den måde kan oplevelsen af rummet i både de lyse og mørke perioder minde om hinanden. Kunstlyset kan dog også planlægges, så det skaber en kontrast til dagslyset, hvilket kan skabe overraskende effekter. Det afhænger af den konkrete situation, hvorvidt kunstlyset skal mime dagslyset eller skabe helt nye lyseffekter i rummet. Når der er tilstrækkeligt dagslys, bør kunstlys ikke være tændt – som minimum bør det dæmpes. Systemer med automatisk regulering efter dagslyset kan spare på brugen af kunstlys, men bør have mulighed for manuel overstyring.

Lamper der fremhæver gangforløb og genstande

Placeringen af lamper kan også være en hjælp for alle. Ved at fremhæve et sti- eller gangforløb kan færdsel opleves mere tryg, ude som inde. En pendel over middagsbordet kan fremhæve hvad der skal foregå og sætte en stemning. Dog bør kontrasten mellem det fremhævede område og den generelle belysning ikke være for stor, da det kan medføre blænding.
Lamper der fremhæver gangforløb og genstande

Placeringen af lamper kan også være en hjælp for alle. Ved at fremhæve et sti- eller gangforløb kan færdsel opleves mere tryg, ude som inde. En pendel over middagsbordet kan fremhæve hvad der skal foregå og sætte en stemning. Dog bør kontrasten mellem det fremhævede område og den generelle belysning ikke være for stor, da det kan medføre blænding.
Galleri

No items found.

Arkitektoniske forhold