Dagslys

Dagslys er vigtigt. Især på vores breddegrader kan der være stor forskel på mængden af dagslys gennem året. Når vi designer bygninger, gælder det derfor om at sikre, at den tilgængelige mængde dagslys udnyttes optimalt. Dagslyset kan aldrig fuldt ud erstattes af elektrisk belysning. Dette skyldes dagslysets høje intensitet og variation, der ikke er muligt at skabe med nuværende belysningskilder og -systemer.

Lys og døgnrytme

Lys har betydning for menneskers sundhed, da den stimulerer vores døgnrytme – vi er vågne og friske om dagen og kan sove om natten. På vores breddegrader kan døgnrytmen bringes i ubalance hos bl.a. børn, ældre mennesker og mennesker med kognitive funktionsnedsættelse af lange, mørke dage vinterdage melder sig og de korte, lyse sommernætter. Vi kan derfor have brug for forskellige typer afskærmning, som kan benyttes til at regulere for den skiftenende mængde dagslys, som årstiderne skifter.

Vinduer og udsyn

Den måde, vi tænker lys ind i projektet helt fra begyndelsen, er af afgørende betydning for de endelige dagslysforhold. Vinduers udformning, størrelse, placering i facaden og orientering i forhold til verdenshjørnerne har alt sammen betydning for lyset i et rum. Det gælder både for rummets dagslysniveau og dagslysfordeling. Overvej derfor, hvilket lys vinduerne giver, og om forholdene måske ville være bedre, hvis vinduernes form eller placeringen af dem var anderledes.

Et godt naturligt lysindfald får særlig stor betydning for de mennesker, der opholder sig indenfor hele eller en stor del af dagen, og for mennesker, der ikke selv kan komme udenfor, når de vil. Ligeledes er vinduernes udformning og placering i forhold til omgivelserne vigtige for udsynet – har både børn, stående, siddende og sengeliggende mulighed for at kigge ud af vinduet?

Det man ser ud på

Hvad man ser ud på, er også afgørende for mange brugere, idet udsigt til fx bymiljø med tung trafik kan være uhensigtsmæssig, hvorimod påvirkninger fra natur fremmer vores trivsel.

Dagslys er sundhed

Alle mennesker har behov for adgang til dagslys, men det er helt nødvendigt med dagslys for nogle brugere for at opretholde sundhed og trivsel.

Årstiderne skifter

Især på vores breddegrader er der stor forskel på lyset om sommeren og vinteren. Tænk derfor på, om det er nødvendigt med ekstra afskærmning om sommeren og eventuelt supplerende lys om vinteren, så lysforholdene opleves som gode hele året rundt.

Øjenhøjden

Tænk brugernes forskellige øjenhøjde i forbindelse med forskellige situationer ind i udformningen og placeringen af vinduer.

Galleri

No items found.

Litteratur

Ulrich, R. 1984, View Through a Window May Influence Recovery from Surgery

Arkitektoniske forhold