Link

DH: Børn med handicap mangler sociale fællesskaber

DH: Børn med handicap mangler sociale fællesskaber

Link

På FN’s internationale handicapdag, som markeres verden over, udsender Danske Handicaporganisationer (DH) en ny undersøgelse, der viser at børn med funktionsnedsættelser ikke føler sig som en del af fællesskabet i de danske skoler.

En ud af tre forældre til et barn med et handicap oplever, at deres barn ofte er ufrivilligt alene. Og 46 % oplever, at deres barn ikke deltager i sociale fællesskaber. Det viser en ny undersøgelse som Danske Handicaporganisationer (DH) netop har udsendt i anledningen af FN’s internationale handicapdag. Bag dagen står visionen om at sætte fokus på at skabe lige muligheder for alle. Social eksklusion kan skyldes mange ting, men på Rumsans har vi fokus på, hvordan det byggede miljø netop ikke skal  udgøre en barriere, men derimod skabe muligheder for deltagelse.

Når vi tænker i universelt design, kan vi netop designe muligheder for, at alle kan være med. Det byggede miljø skal understøtte deltagelse for alle, fx ved at tilbyde forskellige muligheder for brug, så ingen behøver føle sig udenfor.

Det er en integreret del af universelt design at skabe bygninger og udeområder, der imødekommer mangfoldighed, og at vi kan hjælpe alle til at være en del af et fællesskab, når vi designer med ligeværdighed som princip.

¹ The Center for Universal Design

² Universal Design, Barrier Free Environments for Everyone. Af Ron Mace i Designers West. 33, (1), (1985), s. 147-152.

³ Ibid.

⁴ Grangaard, Sidse: Analyse af bygherrens tilgang til tilgængelighed og universelt design i byggeriet, SBi 2018:02

⁵ Ryhl, Camilla: Tilgængelighed - udfordringer begreber og strategier, SBi 2009:12

⁶ Ryhl, Camilla og Frandsen, Anne Kathrine: Handicaporganisationernes hus Evaluering af proces og værk, 2016

⁷ Design for all: Stockholmsdeklarationen

⁸ Steinfeld, Edward: The Future of Universal Design

⁹ Ibid.

¹⁰ Steinfeld, Edward og Maisel, Joana: Universal Design: Creating Inclusive Environments (De otte mål er oversat af Rumsans)


En ud af tre forældre til et barn med et handicap oplever, at deres barn ofte er ufrivilligt alene. Og 46 % oplever, at deres barn ikke deltager i sociale fællesskaber. Det viser en ny undersøgelse som Danske Handicaporganisationer (DH) netop har udsendt i anledningen af FN’s internationale handicapdag. Bag dagen står visionen om at sætte fokus på at skabe lige muligheder for alle. Social eksklusion kan skyldes mange ting, men på Rumsans har vi fokus på, hvordan det byggede miljø netop ikke skal  udgøre en barriere, men derimod skabe muligheder for deltagelse.

Når vi tænker i universelt design, kan vi netop designe muligheder for, at alle kan være med. Det byggede miljø skal understøtte deltagelse for alle, fx ved at tilbyde forskellige muligheder for brug, så ingen behøver føle sig udenfor.

Det er en integreret del af universelt design at skabe bygninger og udeområder, der imødekommer mangfoldighed, og at vi kan hjælpe alle til at være en del af et fællesskab, når vi designer med ligeværdighed som princip.

Alle kan komme tæt på vandet og få en naturoplevelse

Udsigtsbroen tilbyder alle en sanselig oplevelse, for her kan man stikke fingrene i vandet, kigge på og høre vandet eller opleve det rige dyreliv omkring søen.

Sanselige oplevelser for alle

Overalt taler anlægget til sanserne. Her er noget at kigge på, noget at røre ved, noget at lytte til og noget at mærke. Og alle kan komme rundt og deltage. Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
1:1 landskab, rådgiver på brugerindvolveringenN
Bygherre / ordregiver
Med støtte fra
Realiseret

Litteratur

No items found.

Flere spots

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.

Også værd at kigge på