Designet til mangfoldighed

Artikel
No items found.
Foto: Timon Studler

Når vi designer universelt og med fokus på diversitet og forskellige behov, imødekommer vi befolkningssammensætninger, der består af mennesker med uens behov. Men som alle har det til fælles, at de er sociale, kulturelle væsener, som også går på arbejde, får børn, lærer nye ting og måske nu og da spiser ude eller tager på ferie.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Her på Rumsans taler vi meget om behov. Og selvom disse varierer fra person til person og skifter gennem dagen, ugen, året og livet, forsøger man i universelt design at favne mange forskellige behov på én gang. Det handler om at tænke hele menneskets livsfase ind i designet og gøre plads til, at både behov og forudsætninger kan og vil ændre sig med tiden. 

Sagt på en anden måde designer vi i universelt design til en mangfoldig brugergruppe, der kan bestå af alle slags mennesker på én gang. For selv mennesker, der i et aspekt udgør den samme specifikke gruppe, har hver især forskellige behov. At man har til fælles, at man bruger høreapparat, betyder ikke, at alle ens øvrige behov stemmer overens. 

Designet til diversitet  

Fordi alle er forskellige, er der behov for (og efterspørgsel på), at vores fysiske rammer tilbyder løsninger, der imødekommer alle mennesker og alle behov. Universelt design skal ikke forstås som (handicap-)tilgængelighed, men meget mere end det.

Når man i indledende faser af et design er opmærksom på de fremtidige brugergrupper, vil man lægge mærke til en række forskellige behov. Behov, som kan afhjælpes ved tilføjelser eller integreres i designet. Men selv behov for en gruppe som eksempelvis mennesker med hørebesvær er forskellige, selvom de deler behovet for akustiske løsninger og visuel orientering

Nok har en bestemt brugergruppe nogle specifikke behov relateret til en funktionsnedsættelse, men alle har behov for at gå på arbejde, at få børn, studere, holde ferie, overnatte på hotel eller spise på restaurant. I stedet for at dele verden op i henholdsvis tilgængelige og utilgængelige bygninger kan universelt design hjælpe os med at skabe løsninger, der imødekommer samfundets diversitet. For de kommercielle byggerier kan det jo endda betyde et ekstra plus på bundlinjen, når antallet af potentielle kunder øges.

Alle brugere i alle slags bygninger 

Alle er et stort og vidt begreb. Men det er centralt, når vi skal forstå den rolle, mangfoldighed spiller i universelt design. For universelt betyder netop alle, altid. Det betyder også, at vi ikke kun skal indtænke det universelle i byggerier eller tilbud, som er offentlig tilgængelige, men også eksempelvis i erhvervsbyggeri og servicebranchen. 

Skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne rumme alle slags børn og arbejdspladser skal kunne tilbyde muligheder for, at alle kolleger ikke har de samme forudsætninger og behov. Ligesom at butikker skal kunne byde alle slags kunder velkomne, når vi er ude og handle, og at vi kan blive boende i vores hjem, så længe vi har lyst. Grundlæggende skal vi ikke opleve, at vi bliver udelukket fra steder, fordi vi bliver ældre eller ikke længere – hvad enten det er midlertidigt eller permanent – kan de samme ting som tidligere. 

Her på Rumsans taler vi meget om behov. Og selvom disse varierer fra person til person og skifter gennem dagen, ugen, året og livet, forsøger man i universelt design at favne mange forskellige behov på én gang. Det handler om at tænke hele menneskets livsfase ind i designet og gøre plads til, at både behov og forudsætninger kan og vil ændre sig med tiden. 

Sagt på en anden måde designer vi i universelt design til en mangfoldig brugergruppe, der kan bestå af alle slags mennesker på én gang. For selv mennesker, der i et aspekt udgør den samme specifikke gruppe, har hver især forskellige behov. At man har til fælles, at man bruger høreapparat, betyder ikke, at alle ens øvrige behov stemmer overens. 

Designet til diversitet  

Fordi alle er forskellige, er der behov for (og efterspørgsel på), at vores fysiske rammer tilbyder løsninger, der imødekommer alle mennesker og alle behov. Universelt design skal ikke forstås som (handicap-)tilgængelighed, men meget mere end det.

Når man i indledende faser af et design er opmærksom på de fremtidige brugergrupper, vil man lægge mærke til en række forskellige behov. Behov, som kan afhjælpes ved tilføjelser eller integreres i designet. Men selv behov for en gruppe som eksempelvis mennesker med hørebesvær er forskellige, selvom de deler behovet for akustiske løsninger og visuel orientering

Nok har en bestemt brugergruppe nogle specifikke behov relateret til en funktionsnedsættelse, men alle har behov for at gå på arbejde, at få børn, studere, holde ferie, overnatte på hotel eller spise på restaurant. I stedet for at dele verden op i henholdsvis tilgængelige og utilgængelige bygninger kan universelt design hjælpe os med at skabe løsninger, der imødekommer samfundets diversitet. For de kommercielle byggerier kan det jo endda betyde et ekstra plus på bundlinjen, når antallet af potentielle kunder øges.

Alle brugere i alle slags bygninger 

Alle er et stort og vidt begreb. Men det er centralt, når vi skal forstå den rolle, mangfoldighed spiller i universelt design. For universelt betyder netop alle, altid. Det betyder også, at vi ikke kun skal indtænke det universelle i byggerier eller tilbud, som er offentlig tilgængelige, men også eksempelvis i erhvervsbyggeri og servicebranchen. 

Skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne rumme alle slags børn og arbejdspladser skal kunne tilbyde muligheder for, at alle kolleger ikke har de samme forudsætninger og behov. Ligesom at butikker skal kunne byde alle slags kunder velkomne, når vi er ude og handle, og at vi kan blive boende i vores hjem, så længe vi har lyst. Grundlæggende skal vi ikke opleve, at vi bliver udelukket fra steder, fordi vi bliver ældre eller ikke længere – hvad enten det er midlertidigt eller permanent – kan de samme ting som tidligere. 

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Også værd at læse