Håndbog til planlæggeren: Aldersvenlig byplanlægning

Spottet
Grafik af forsiden på udgivelsen Aldersvenlige Samfund

En ny, norsk håndbog giver gode råd til kommuner og planlæggere til at skabe gode og aldersvenlige byer. For steder skal kunne rumme mennesker på tværs af alder og funktionsniveau, hvis vi skal have samfund, der i praksis er for alle.

Hvis vores samfund skal være for alle, skal der også være plads til at blive ældre – især når man tager i betragtning, at den ældre del af befolkningen bliver større. Den voksende ældrebefolkning skal ikke kun kunne rummes af pleje- og sundhedssektoren, men også af byplanlæggeren, som har til opgave at skabe byer og steder, der kan rumme alle – fra 0 til 100 år. 

Med en praktisk tilgang til, hvordan planlæggeren bedst griber arbejdet an, har Norske arkitekters landsforbund udgivet håndbogen “Aldersvennlig stedsutvikling”. Udgivelsen er med seniorforsker Karin Højland i spidsen udarbejdet af SINTEF  for Helsedirektoratet i Norge for at støtte op om landets strategi om at skabe et aldersvenligt samfund. 

Håndbogen henvender sig til planlæggere og lokalpolitikere samt øvrige ansatte i den offentlige sektor, der arbejder med byudvikling. Håndbogen er skrevet på baggrund af den norske kontekst og lovgivning, men kan godt give inspiration til den danske planlægger også. 

I forbindelse med udgivelsen afholdt de en online lancering, hvor man bl.a. kan høre Karin Høylands oplæg om temaet. Hun nævner bl.a., at aldersvenlig planlægning handler om at tænke langsigtet, indtænke deltagelse og generationsmøder, sundhedsfremme og universelt design. 

Du kan downloade håndbogen gratis her, hvor det også er muligt at gense lanceringen. 

Hvis vores samfund skal være for alle, skal der også være plads til at blive ældre – især når man tager i betragtning, at den ældre del af befolkningen bliver større. Den voksende ældrebefolkning skal ikke kun kunne rummes af pleje- og sundhedssektoren, men også af byplanlæggeren, som har til opgave at skabe byer og steder, der kan rumme alle – fra 0 til 100 år. 

Med en praktisk tilgang til, hvordan planlæggeren bedst griber arbejdet an, har Norske arkitekters landsforbund udgivet håndbogen “Aldersvennlig stedsutvikling”. Udgivelsen er med seniorforsker Karin Højland i spidsen udarbejdet af SINTEF  for Helsedirektoratet i Norge for at støtte op om landets strategi om at skabe et aldersvenligt samfund. 

Håndbogen henvender sig til planlæggere og lokalpolitikere samt øvrige ansatte i den offentlige sektor, der arbejder med byudvikling. Håndbogen er skrevet på baggrund af den norske kontekst og lovgivning, men kan godt give inspiration til den danske planlægger også. 

I forbindelse med udgivelsen afholdt de en online lancering, hvor man bl.a. kan høre Karin Høylands oplæg om temaet. Hun nævner bl.a., at aldersvenlig planlægning handler om at tænke langsigtet, indtænke deltagelse og generationsmøder, sundhedsfremme og universelt design. 

Du kan downloade håndbogen gratis her, hvor det også er muligt at gense lanceringen. 

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.