Publikation undersøger, hvordan vi får børn, unge og ældre til at bruge byen

Spottet
Publikation med overskriften Bevæg Byen - med børn, unge og seniorer. På publikationen ses børn der leger og kvinder, der graver i et bed.

Gennem undersøgelser af konkrete områder og designløsninger undersøger en forskningsgruppe i en ny publikation, hvordan vi kan skabe muligheder for, at alle – børn, unge og seniorer – bliver engagerede deltagere i byens rum.

“Bevæg byen – med børn, unge og seniorer” er titlen på den seneste publikation fra forskningsnetværket APEN – Activity– and health-engaging Physical Environments Network. På dansk: Netværk for aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. Heri har de undersøgt, hvordan vi ved at forandre eller forbedre byens fysiske rum kan understøtte aktiviteter, som fremmer oplevelseskvaliteter og mental og social velvære på tværs af generationer.

Med publikationen ønsker netværket at inspirere alle i Danmark til at inddrage alle aldersgrupper, når vi planlægger, designer og konstruerer udeområder. De understreger samtidig, at resultaterne langt fra kan bruges i alle andre tilfælde, men blot tjene som inspiration til måder at gribe arbejdet an på. Det handler om, skriver forskerne, at "gå til processen med åbenhed og ydmyghed."

Arbejdet, som bygger på konkrete, danske eksempler tager udgangspunkt i to centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan nye, tværfaglige, videnskabelige metoder skabe bedre viden om sammenhænge mellem det fysiske lokalmiljø og borgeres sundhed, sociale fællespraksisser og kropskultur?
  • Hvordan kan forandringer eller forbedringer af det byggede lokalmiljø understøtte nye kropskulturer, bevægelsesformer og sociale aktiviteter samt fremme oplevelseskvaliteter og mental, social og fysisk folkesundhed på tværs af generationer?

Mange af de behov, vi beskriver her, går igen i det første kapitel, der fokuserer på ældre mennesker. Her læser vi bl.a. om en co-designproces i Sydhavnen, der involverede de ældre mennesker, der bor i boligerne, som udeområdet hører til.

APEN er et tværfagligt forskningssamarbejde mellem Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU) i perioden 2016-2020.

Du finder hele publikationen her.

“Bevæg byen – med børn, unge og seniorer” er titlen på den seneste publikation fra forskningsnetværket APEN – Activity– and health-engaging Physical Environments Network. På dansk: Netværk for aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. Heri har de undersøgt, hvordan vi ved at forandre eller forbedre byens fysiske rum kan understøtte aktiviteter, som fremmer oplevelseskvaliteter og mental og social velvære på tværs af generationer.

Med publikationen ønsker netværket at inspirere alle i Danmark til at inddrage alle aldersgrupper, når vi planlægger, designer og konstruerer udeområder. De understreger samtidig, at resultaterne langt fra kan bruges i alle andre tilfælde, men blot tjene som inspiration til måder at gribe arbejdet an på. Det handler om, skriver forskerne, at "gå til processen med åbenhed og ydmyghed."

Arbejdet, som bygger på konkrete, danske eksempler tager udgangspunkt i to centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan nye, tværfaglige, videnskabelige metoder skabe bedre viden om sammenhænge mellem det fysiske lokalmiljø og borgeres sundhed, sociale fællespraksisser og kropskultur?
  • Hvordan kan forandringer eller forbedringer af det byggede lokalmiljø understøtte nye kropskulturer, bevægelsesformer og sociale aktiviteter samt fremme oplevelseskvaliteter og mental, social og fysisk folkesundhed på tværs af generationer?

Mange af de behov, vi beskriver her, går igen i det første kapitel, der fokuserer på ældre mennesker. Her læser vi bl.a. om en co-designproces i Sydhavnen, der involverede de ældre mennesker, der bor i boligerne, som udeområdet hører til.

APEN er et tværfagligt forskningssamarbejde mellem Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU) i perioden 2016-2020.

Du finder hele publikationen her.

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.