Spottet

Bog: Inkluderende Arkitektur

Bog: Inkluderende Arkitektur

Spottet

Den norske udgivelse "Inkluderende Arkitektur" inkluderer teori og gode eksempler, der kan kan inspirere til at arbejde med universelt design.

"Inkluderende Arkitektur" fokuserer på at skabe rum til mennesker – men også på at forstå og sætte ord på samspillet mellem rum og mennesker og ikke mindst få indblik i forskellige brugerperspektiver. Den viser, hvordan universelt design kan være med til at varetage mange aspekter af arkitekturen, både de funktionelle, sociale og sanselige.

Bogen er inddelt i tre dele, hvoraf den første handler om teori. Her kommer bogen med et nyt bud på, hvordan vi kan diskutere og fortolke universelt design.
I anden del kommer eksemplerne fra Norge og Danmark. De er bygget op omkring en tredelt struktur: intention, designstrategi og løsning. På denne måde får læseren en indføring i tankerne bag projektet og ikke blot det færdige resultat. Værktøjsdelen i bogens tredje del handler om, hvordan man kan arbejde med brugerinvolvering og en mangfoldig brugerforståelse.


Bogen er skrevet af Camilla Ryhl, Aalborg Universitet og Karin Høyland fra norske SINTEF. Den er skrevet og udgivet på norsk, men kan også inspirere en dansk praksis.

¹ The Center for Universal Design

² Universal Design, Barrier Free Environments for Everyone. Af Ron Mace i Designers West. 33, (1), (1985), s. 147-152.

³ Ibid.

⁴ Grangaard, Sidse: Analyse af bygherrens tilgang til tilgængelighed og universelt design i byggeriet, SBi 2018:02

⁵ Ryhl, Camilla: Tilgængelighed - udfordringer begreber og strategier, SBi 2009:12

⁶ Ryhl, Camilla og Frandsen, Anne Kathrine: Handicaporganisationernes hus Evaluering af proces og værk, 2016

⁷ Design for all: Stockholmsdeklarationen

⁸ Steinfeld, Edward: The Future of Universal Design

⁹ Ibid.

¹⁰ Steinfeld, Edward og Maisel, Joana: Universal Design: Creating Inclusive Environments (De otte mål er oversat af Rumsans)


"Inkluderende Arkitektur" fokuserer på at skabe rum til mennesker – men også på at forstå og sætte ord på samspillet mellem rum og mennesker og ikke mindst få indblik i forskellige brugerperspektiver. Den viser, hvordan universelt design kan være med til at varetage mange aspekter af arkitekturen, både de funktionelle, sociale og sanselige.

Bogen er inddelt i tre dele, hvoraf den første handler om teori. Her kommer bogen med et nyt bud på, hvordan vi kan diskutere og fortolke universelt design.
I anden del kommer eksemplerne fra Norge og Danmark. De er bygget op omkring en tredelt struktur: intention, designstrategi og løsning. På denne måde får læseren en indføring i tankerne bag projektet og ikke blot det færdige resultat. Værktøjsdelen i bogens tredje del handler om, hvordan man kan arbejde med brugerinvolvering og en mangfoldig brugerforståelse.


Bogen er skrevet af Camilla Ryhl, Aalborg Universitet og Karin Høyland fra norske SINTEF. Den er skrevet og udgivet på norsk, men kan også inspirere en dansk praksis.

Alle kan komme tæt på vandet og få en naturoplevelse

Udsigtsbroen tilbyder alle en sanselig oplevelse, for her kan man stikke fingrene i vandet, kigge på og høre vandet eller opleve det rige dyreliv omkring søen.

Sanselige oplevelser for alle

Overalt taler anlægget til sanserne. Her er noget at kigge på, noget at røre ved, noget at lytte til og noget at mærke. Og alle kan komme rundt og deltage. Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
1:1 landskab, rådgiver på brugerindvolveringenN
Bygherre / ordregiver
Med støtte fra
Realiseret

Litteratur

No items found.

Flere spots

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.

Også værd at kigge på