Byg Bro: Styrket tværfaglighed og samarbejde i byggeprocesser

Spottet

En ny antologi sætter fokus på, hvordan vi i byggeprocesser kan styrke samarbejde og få optimalt udbytte af de forskellige parters viden. Gennem 14 bidrag bygges en bro mellem byggeriets parter, så vi sammen kan få bedre resultater.

Indledningen til den netop udkomne antologi “BYG BRO” stiller spørgsmål: “Hvilken viden er relevant for den reflekterende praktiker? Og videre: Er der brug for at udvikle nye samarbejdsformer for at opnå bedre resultater?” Spørgsmål, som dannede rammen for tre dialogkonferencer i 2018 på Aalborg Universitet med sundhedsbyggeri som omdrejningspunktet. Og som har ledt til udgivelsen af denne bog, der bringer forskere og praktikere sammen for at skabe grobunden for bedre samarbejde i byggeprocesser. 

Når vi bygger – også når vi bygger universelt design – mødes forskellige fagfolk og stræber efter at forene deres viden og erfaringer i samarbejdet om byggeriet. I “BYG BRO” giver både forskere og praktikere et flot og ærligt indblik i deres hverdag og de udfordringer og muligheder, som tværfaglighed og samarbejde skaber. 

Fire vinkler på tværfaglighed

Tværfaglighed kan betyde mange forskellige ting i byggeri. Antologien tilbyder fire vinkler, der repræsenteres i fire separate afsnit. Kapitlet Viden i et tværfagligt samarbejde fokuserer på de forskellige former for viden, der kan bidrage til, at byggeriet, bygninger og anlæg i sidste ende bliver godt. Hvordan forskning og praksis kan indgå i mere eller mindre tæt samspil, indholdsmæssigt og organisatorisk, bliver sat i scene i kapitlet, Samspil mellem forskning og praksis. 

En meget betydelig del af en byggeproces er at udvikle byggeprogrammet som det værktøj, der skal omsætte ønsker og behov til fysisk virkelighed. Afsnittet Tværfaglig udvikling af et byggeprogram indeholder tre artikler om, hvordan forskellige fagligheder kan indgå i denne proces. Gang på gang er det kommet frem, at samarbejde – godt samarbejde, vel at mærke – er nødvendigt for at udnytte viden optimalt. Desuden er det vigtigt, at der er samspil mellem forskning og praksis, og at byggeprogrammet bliver tilrettelagt, så byggeriet bliver en succes. Fjerde og sidste afsnit – Tværfagligt samarbejde – stiller således skarpt på selve samarbejdet.

Samarbejde om universelt design

I flere af vores eksempler her på Rumsans tegner der sig et mønster af, at de gode resultater muliggøres og opstår, når forskellig viden inddrages, bl.a. viden om brugerne. Og en antologi, der sætter fokus på netop, hvordan vi kan blive bedre til at udnytte det potentiale, der findes i samarbejde og samspil mellem forskellige fagområder, er derfor kærkomment. 

Antologien indeholder i alt 14 bidrag, som baserer sig på de tre dialogkonferencer om optimeringen af tværfagligheden i branchen. Bidragene er skrevet af Niels Albertsen, Hans Thor Andersen, Kit Bos, Stephen Dobson, Christina Hach, Sabina Holstein, Louise Dahl Krath Jensen, Inge Mette Kirkeby, Jonna Majgaard Krarup, Kristian Kreiner, Mette Marie Egebjerg Larsen, Julie Mennes, Camilla Hedegaard Møller, Helle Lohmann Rasmussen, Katrine von Schimmelmann, Mette Stavad, Bodil Thirup, Torben Vang og Marianne Stang Våland. Redaktion: Lone Sigbrand, Inge Mette Kirkeby og Birgitte Kleist.

Du kan hente hele antologien som PDF gratis her. Det er også muligt at bestille den trykte udgave.

Indledningen til den netop udkomne antologi “BYG BRO” stiller spørgsmål: “Hvilken viden er relevant for den reflekterende praktiker? Og videre: Er der brug for at udvikle nye samarbejdsformer for at opnå bedre resultater?” Spørgsmål, som dannede rammen for tre dialogkonferencer i 2018 på Aalborg Universitet med sundhedsbyggeri som omdrejningspunktet. Og som har ledt til udgivelsen af denne bog, der bringer forskere og praktikere sammen for at skabe grobunden for bedre samarbejde i byggeprocesser. 

Når vi bygger – også når vi bygger universelt design – mødes forskellige fagfolk og stræber efter at forene deres viden og erfaringer i samarbejdet om byggeriet. I “BYG BRO” giver både forskere og praktikere et flot og ærligt indblik i deres hverdag og de udfordringer og muligheder, som tværfaglighed og samarbejde skaber. 

Fire vinkler på tværfaglighed

Tværfaglighed kan betyde mange forskellige ting i byggeri. Antologien tilbyder fire vinkler, der repræsenteres i fire separate afsnit. Kapitlet Viden i et tværfagligt samarbejde fokuserer på de forskellige former for viden, der kan bidrage til, at byggeriet, bygninger og anlæg i sidste ende bliver godt. Hvordan forskning og praksis kan indgå i mere eller mindre tæt samspil, indholdsmæssigt og organisatorisk, bliver sat i scene i kapitlet, Samspil mellem forskning og praksis. 

En meget betydelig del af en byggeproces er at udvikle byggeprogrammet som det værktøj, der skal omsætte ønsker og behov til fysisk virkelighed. Afsnittet Tværfaglig udvikling af et byggeprogram indeholder tre artikler om, hvordan forskellige fagligheder kan indgå i denne proces. Gang på gang er det kommet frem, at samarbejde – godt samarbejde, vel at mærke – er nødvendigt for at udnytte viden optimalt. Desuden er det vigtigt, at der er samspil mellem forskning og praksis, og at byggeprogrammet bliver tilrettelagt, så byggeriet bliver en succes. Fjerde og sidste afsnit – Tværfagligt samarbejde – stiller således skarpt på selve samarbejdet.

Samarbejde om universelt design

I flere af vores eksempler her på Rumsans tegner der sig et mønster af, at de gode resultater muliggøres og opstår, når forskellig viden inddrages, bl.a. viden om brugerne. Og en antologi, der sætter fokus på netop, hvordan vi kan blive bedre til at udnytte det potentiale, der findes i samarbejde og samspil mellem forskellige fagområder, er derfor kærkomment. 

Antologien indeholder i alt 14 bidrag, som baserer sig på de tre dialogkonferencer om optimeringen af tværfagligheden i branchen. Bidragene er skrevet af Niels Albertsen, Hans Thor Andersen, Kit Bos, Stephen Dobson, Christina Hach, Sabina Holstein, Louise Dahl Krath Jensen, Inge Mette Kirkeby, Jonna Majgaard Krarup, Kristian Kreiner, Mette Marie Egebjerg Larsen, Julie Mennes, Camilla Hedegaard Møller, Helle Lohmann Rasmussen, Katrine von Schimmelmann, Mette Stavad, Bodil Thirup, Torben Vang og Marianne Stang Våland. Redaktion: Lone Sigbrand, Inge Mette Kirkeby og Birgitte Kleist.

Du kan hente hele antologien som PDF gratis her. Det er også muligt at bestille den trykte udgave.

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.