Bynatur er en rettighed

Spottet
En ko står på en grussti, der går gennem Amager Fælled i København
No items found.
Foto: Victoria Linn Lygum

Gennem fire artikler i Byrummonitor beskriver Stig L. Andersson, partner og direktør i SLA, hvordan vi kan begribe og designe bynaturen ud fra fire værdier: den sociale, biologiske, rationelle og den æstetiske værdi.

‘Hvad er bynatur, og hvad kan vi bruge det til?’ spørger Byrummonitor i en artikelserie i fire dele, som Stig L. Andersson har lagt pen til. Tidligere på året roste han regeringens udspil om at skabe mere bynatur i byerne og gjorde plads til det grønne i lokalplanerne.

Dengang var han overvejende positiv over for tankerne, stillede han stadig til det grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi overhovedet skal forstå bynatur. Her opridser han kort de fire værdier, der nu har fået dedikeret en hel artikel hver, som tilsammen skal belyse bynaturens betydning for individet og for samfundet.

Right to have

Er det virkelig nødvendigt at skabe – eller bevare – naturområder, når nu vi mangler (billige) boliger, kulturtilbud, skoler eller hospitaler? Men for Stig L. Andersson er der ingen tvivl. Bynatur er hverken need to have, eller nice to have. Derimod “[er] bynatur – eller bør være – vores alle sammens mest fundamentale right to have.”

I seriens første del ser Stig L. Andersson på den sociale værdi ved bynatur, som ikke blot tæller sundhed, tryghed og mindre kriminalitet. Men bynatur giver også “ social værdi for alle uanset social, kulturel, uddannelsesmæssig, kønsmæssig eller økonomisk baggrund – og giver således byrum, der ikke adskiller os, men som forener forskelle.”

Grundlæggende har den sociale værdi af bynatur tre mål, skriver han: “at gøre vores individuelle liv sundere og bedre; at gøre vores samfund mere sociale og mere lige; og at skabe mulighed for nye måder at leve, bo og udvikle vores byer på.”

Når han i seriens følgende tre afsnit taler om den biologiske værdi, den rationelle nytteværdi og den æstetiske værdi, er det også med fokus på sanselige oplevelser, som umiddelbart har en positiv effekt for de mennesker, der lever i og med den.

Du kan læse alle fire artikler nu på Byrummonitor:

  1. Bynaturens faretruende kræfter er modsat gadesport og programmerede byrum bredt inkluderende
  2. Biodiversiteten skal have plads mellem asfalt og beton i vores byer
  3. Naturens æstetiske vildskab er nødvendig, hvis bymennesket skal forstå de kriser, vi står over for
  4. Kun ved at give slip på naturen kan vi udnytte den

‘Hvad er bynatur, og hvad kan vi bruge det til?’ spørger Byrummonitor i en artikelserie i fire dele, som Stig L. Andersson har lagt pen til. Tidligere på året roste han regeringens udspil om at skabe mere bynatur i byerne og gjorde plads til det grønne i lokalplanerne.

Dengang var han overvejende positiv over for tankerne, stillede han stadig til det grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi overhovedet skal forstå bynatur. Her opridser han kort de fire værdier, der nu har fået dedikeret en hel artikel hver, som tilsammen skal belyse bynaturens betydning for individet og for samfundet.

Right to have

Er det virkelig nødvendigt at skabe – eller bevare – naturområder, når nu vi mangler (billige) boliger, kulturtilbud, skoler eller hospitaler? Men for Stig L. Andersson er der ingen tvivl. Bynatur er hverken need to have, eller nice to have. Derimod “[er] bynatur – eller bør være – vores alle sammens mest fundamentale right to have.”

I seriens første del ser Stig L. Andersson på den sociale værdi ved bynatur, som ikke blot tæller sundhed, tryghed og mindre kriminalitet. Men bynatur giver også “ social værdi for alle uanset social, kulturel, uddannelsesmæssig, kønsmæssig eller økonomisk baggrund – og giver således byrum, der ikke adskiller os, men som forener forskelle.”

Grundlæggende har den sociale værdi af bynatur tre mål, skriver han: “at gøre vores individuelle liv sundere og bedre; at gøre vores samfund mere sociale og mere lige; og at skabe mulighed for nye måder at leve, bo og udvikle vores byer på.”

Når han i seriens følgende tre afsnit taler om den biologiske værdi, den rationelle nytteværdi og den æstetiske værdi, er det også med fokus på sanselige oplevelser, som umiddelbart har en positiv effekt for de mennesker, der lever i og med den.

Du kan læse alle fire artikler nu på Byrummonitor:

  1. Bynaturens faretruende kræfter er modsat gadesport og programmerede byrum bredt inkluderende
  2. Biodiversiteten skal have plads mellem asfalt og beton i vores byer
  3. Naturens æstetiske vildskab er nødvendig, hvis bymennesket skal forstå de kriser, vi står over for
  4. Kun ved at give slip på naturen kan vi udnytte den

Video

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse