Hør Søren Ginnerup hos netværket Design for Alle

Spottet
Foto af Søren Ginnerup
No items found.
Foto: Jørgen True

Netværket Design for Alle inviterer til generalforsamling med et fagligt oplæg - som er for alle. I år er det Søren Ginnerup, som ud fra devisen: ’Stjæl fra dem med de gode ideer’ præsenterer et bud på en designstrategi.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Ved den årlige generalforsamling i netværket Design for Alle kan du i år høre et fagligt oplæg ved senior konsulent Søren Ginnerup, som er aktiv i det europæiske standardiseringsarbejde og står bag flere SBi-anvisninger.

Søren Ginnerup præsenterer et bud på en bedre designstrategi. Med udgangspunkt i sin lange erfaring med tilgængelighedsrådgivning vil han diskutere spørgsmål som: om tilgængeligheden forsvinder idet universelle? Og om vi har styr nok på design for alle, dvs. både brugere generelt og brugere med funktionsnedsættelser? I den forbindelse inddrager han også eksempler på samspil mellem overordnede og detaljerede forhold.

Desuden introducerer Søren Ginnerup et nyt bredt kursus i tilgængelighed og universelt design over 4 dage.

Med dig får du også en status på loven om tilgængelighedskrav til produkter og tjenester.

Arrangementet er gratis og finder sted 8. Marts 2023 kl. 16:00-18:00 på Teams , men kræver tilmelding, som du finder her: Tilmelding til oplæg og generalforsamling

Ved den årlige generalforsamling i netværket Design for Alle kan du i år høre et fagligt oplæg ved senior konsulent Søren Ginnerup, som er aktiv i det europæiske standardiseringsarbejde og står bag flere SBi-anvisninger.

Søren Ginnerup præsenterer et bud på en bedre designstrategi. Med udgangspunkt i sin lange erfaring med tilgængelighedsrådgivning vil han diskutere spørgsmål som: om tilgængeligheden forsvinder idet universelle? Og om vi har styr nok på design for alle, dvs. både brugere generelt og brugere med funktionsnedsættelser? I den forbindelse inddrager han også eksempler på samspil mellem overordnede og detaljerede forhold.

Desuden introducerer Søren Ginnerup et nyt bredt kursus i tilgængelighed og universelt design over 4 dage.

Med dig får du også en status på loven om tilgængelighedskrav til produkter og tjenester.

Arrangementet er gratis og finder sted 8. Marts 2023 kl. 16:00-18:00 på Teams , men kræver tilmelding, som du finder her: Tilmelding til oplæg og generalforsamling

Dagsorden for selve generalforsamlingen kl. 17- 18:  

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af formandens beretning

Behandling af indkommende forslag fra medlemmerne

Godkendelse af regnskab for 2022 - eftersendes

Godkendelse af budgetfor 2023 - eftersendes

Valg af bestyrelse: På valg for 2 år er: Linda Kihl og Søren Ginnerup

Evt.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse