FN’s handicapkonvention

Om
No items found.

Universelt design fremhæves i FN’s handicapkonvention, som Danmark ratificerede i 2009. Universelt design optræder her som et middel til at skabe løsninger, der imødekommer menneskelig mangfoldighed og understreger vigtigheden af ligeværdighed for alle.

Siden 2009 har Danmark været tiltrådt FN’s handicapkonvention, der har det eksplicitte formål at “fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for den naturlige værdighed.”¹ 

Når vi arbejder med den traditionelle tilgængelighed, definerer vi typisk en gruppe, der har brug for ekstra eller særlige løsninger. Men der er brug for at skabe omgivelser, der netop ikke udgør barrierer, som gør at visse personer oplever deres fysiske, intellektuelle eller sensoriske funktionsnedsættelser som noget, der forhindrer dem i at gøre som alle andre.

Universelt design og mangfoldighed

I konventionen nævnes også universelt design, som “udformningen af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning.” Det nævnes dog samtidig, at dette ikke udelukker brugen af hjælpemidler, når behovet er der. Universelt design optræder som en forpligtelse, som de lande, der har ratificeret konventionen, skal leve op til: nemlig en forpligtelse om “at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af universelt designede varer, tilbud, udstyr og faciliteter.”²

Handicapkonventionen findes som en måde at sikre en ligeværdig tilværelse for mangfoldige befolkninger. En tilværelse, der så vidt mulig er selvhjulpen og skaber værdi for den enkelte. Og netop ligeværdigheden kan se ud på mange forskellige måder, men kræver først og fremmest en vilje til at skabe inkluderende løsninger, der tilgodeser mange forskellige behov.

Læs FN’s handicapkonvention

¹ FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, 2017, Artikel 1: Formål, s. 5

² FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, 2017, Artikel 2+3, Definitioner og generelle principper, s. 5-6

³ FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, 2017, Artikel 1: Formål, s. 5

Siden 2009 har Danmark været tiltrådt FN’s handicapkonvention, der har det eksplicitte formål at “fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for den naturlige værdighed.”¹ 

Når vi arbejder med den traditionelle tilgængelighed, definerer vi typisk en gruppe, der har brug for ekstra eller særlige løsninger. Men der er brug for at skabe omgivelser, der netop ikke udgør barrierer, som gør at visse personer oplever deres fysiske, intellektuelle eller sensoriske funktionsnedsættelser som noget, der forhindrer dem i at gøre som alle andre.

Universelt design og mangfoldighed

I konventionen nævnes også universelt design, som “udformningen af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning.” Det nævnes dog samtidig, at dette ikke udelukker brugen af hjælpemidler, når behovet er der. Universelt design optræder som en forpligtelse, som de lande, der har ratificeret konventionen, skal leve op til: nemlig en forpligtelse om “at påtage sig eller fremme forskning og udvikling af universelt designede varer, tilbud, udstyr og faciliteter.”²

Handicapkonventionen findes som en måde at sikre en ligeværdig tilværelse for mangfoldige befolkninger. En tilværelse, der så vidt mulig er selvhjulpen og skaber værdi for den enkelte. Og netop ligeværdigheden kan se ud på mange forskellige måder, men kræver først og fremmest en vilje til at skabe inkluderende løsninger, der tilgodeser mange forskellige behov.

Læs FN’s handicapkonvention

Handicap opstår ved barrierer

I FN’s definition er handicap ikke noget, man har. Men derimod noget “som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”³

Foto: Sidse Grangaard

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.