Håndbog til kønsinkluderende byplanlægning og design

Spottet
Ikon på asfalt, der viser familie med to børn
No items found.

En omfattende håndbog fra Verdensbanken fremhæver vigtigheden af at gøre køn og mangfoldighed til en central faktor i arkitektur og byplanlægningen. Håndbogen tilbyder ikke bare en flot introduktion og spændende cases, men også helt konkrete forslag til designprocesser og brugerinddragelse.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Med sine godt 300 sider er udgivelsen Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design et yderst omfattende projekt. Heldigvis gælder det også for ambitionerne, og det er tydeligt, at de mange sider dækker over et langt større arbejde. Titlen til trods så peger håndbogens forfattere indledningsvis på, at formålet er at bidrage til at få skabt mere inkluderende byer “for mænd og kvinder, for dem med funktionsnedsættelser og for dem, som er marginaliserede og ekskluderede.”¹

Samtidig imødekommer de også den udbredte kritik af feministisk byplanlægning ved at understrege, at den best practice, værktøjer og designretningslinjer, som de fremlægger, lige så vel kan bruges til at engagere mænd og drenge i at identificere både barrierer og løsninger. 

Bogen består af i alt seks læseværdige kapitler. Men den travle læser kan springe direkte til kapitel fire, der beskriver en designproces, hvor kønsperspektivet er inkluderet hele vejen igennem. Kapitel fem byder på en række cases – fra Umeå i Sverige og Wien i Østrig til Mendoza i Argentina og Kerala i Indien. 

Det er imidlertid også værd at opholde sig ved de introducerende kapitler, der tydeliggør, hvordan køn ikke er et selvstændigt felt eller fokus, men derimod én faktor blandt mange. Ikke mindst i Verdensbankens definition af, hvad kønsinkluderende design er, står lighedspunkterne med universelt design eller inkluderende arkitektur tydeligt frem. 

“Kønsinkluderende byplanlægning og design er: 

 • Deltagende: Inkluderer aktivt kvinders, pigers og seksuelle og kønsmæssige minoriteters stemmer
 • Integrererende: Anvender en holistisk, tværgående tilgang, der sætter køn i centrum og fremmer opbygningen af relationer mellem borgere og by.
 • Universel: Imødekommer behovene hos kvinder, piger og seksuelle og kønsmæssige minoriteter i alle aldre og med alle evner.
 • Vidensopbyggende: Opsøger og deler valide, meningsfulde nye data om ligestilling mellem kønnene.
 • Magtopbyggende: Øger kapaciteten og indflydelsen for underrepræsenterede grupper i vigtige beslutninger.
 • Investeret: Afsætter de nødvendige midler og den nødvendige ekspertise til at følge op på mål for ligestilling mellem kønnene.”²

I alt hvad Verdensbanken gør, er det vigtigt at huske, at de skriver sig ind i den ultimative globale kontekst – råd og vejledning skal fungere lige godt i Sverige som i Uganda. Når man ser på nogle af eksemplerne i håndbogen, så virker Danmark langt fremme. Men principperne for den kønsinkluderende tilgang og ikke mindst de helt konkrete forslag til at indarbejde dem i processerne er noget, som alle i en dansk kontekst vil kunne lære eller lade sig inspirere af.

Du finder hele håndbogen her.

¹ Oversat af Rumsans

² Citat fra s. ix, oversat af Rumsans

Med sine godt 300 sider er udgivelsen Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design et yderst omfattende projekt. Heldigvis gælder det også for ambitionerne, og det er tydeligt, at de mange sider dækker over et langt større arbejde. Titlen til trods så peger håndbogens forfattere indledningsvis på, at formålet er at bidrage til at få skabt mere inkluderende byer “for mænd og kvinder, for dem med funktionsnedsættelser og for dem, som er marginaliserede og ekskluderede.”¹

Samtidig imødekommer de også den udbredte kritik af feministisk byplanlægning ved at understrege, at den best practice, værktøjer og designretningslinjer, som de fremlægger, lige så vel kan bruges til at engagere mænd og drenge i at identificere både barrierer og løsninger. 

Bogen består af i alt seks læseværdige kapitler. Men den travle læser kan springe direkte til kapitel fire, der beskriver en designproces, hvor kønsperspektivet er inkluderet hele vejen igennem. Kapitel fem byder på en række cases – fra Umeå i Sverige og Wien i Østrig til Mendoza i Argentina og Kerala i Indien. 

Det er imidlertid også værd at opholde sig ved de introducerende kapitler, der tydeliggør, hvordan køn ikke er et selvstændigt felt eller fokus, men derimod én faktor blandt mange. Ikke mindst i Verdensbankens definition af, hvad kønsinkluderende design er, står lighedspunkterne med universelt design eller inkluderende arkitektur tydeligt frem. 

“Kønsinkluderende byplanlægning og design er: 

 • Deltagende: Inkluderer aktivt kvinders, pigers og seksuelle og kønsmæssige minoriteters stemmer
 • Integrererende: Anvender en holistisk, tværgående tilgang, der sætter køn i centrum og fremmer opbygningen af relationer mellem borgere og by.
 • Universel: Imødekommer behovene hos kvinder, piger og seksuelle og kønsmæssige minoriteter i alle aldre og med alle evner.
 • Vidensopbyggende: Opsøger og deler valide, meningsfulde nye data om ligestilling mellem kønnene.
 • Magtopbyggende: Øger kapaciteten og indflydelsen for underrepræsenterede grupper i vigtige beslutninger.
 • Investeret: Afsætter de nødvendige midler og den nødvendige ekspertise til at følge op på mål for ligestilling mellem kønnene.”²

I alt hvad Verdensbanken gør, er det vigtigt at huske, at de skriver sig ind i den ultimative globale kontekst – råd og vejledning skal fungere lige godt i Sverige som i Uganda. Når man ser på nogle af eksemplerne i håndbogen, så virker Danmark langt fremme. Men principperne for den kønsinkluderende tilgang og ikke mindst de helt konkrete forslag til at indarbejde dem i processerne er noget, som alle i en dansk kontekst vil kunne lære eller lade sig inspirere af.

Du finder hele håndbogen her.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse