Hvor inkluderende er tilgængeligt design i virkeligheden?

Spottet
En asfalteret strand med et gelænder, der leder ned i vandet.
No items found.
Foto: Nela Kovac

Det spørgsmål stiller Kate Reggev i en artikel i det online amerikanske design- og arkitektur DWELL og ser nærmere på behovet for at tænke anderledes i dag for at skabe reel inklusion i det byggede miljø.

Med udgangspunkt i “The Americans with Disabilities Act” (ADA) – en lov, der forbyder diskrimination mod personer med funktionsnedsættelse  i USA  fra 1990 – ser en denne artikel nærmere på, hvordan man skaber egentlig retfærdig og ligeværdig arkitektur eller interiørdesign.

ADA’en udmønter sig i en række krav, lidt som vi her i Danmark kender det fra Bygningsreglementets målkrav. Men de krav, skriver Kate Reggev, stemmer ikke længere overens med den virkelighed, mange mennesker med handicap lever i dag. Kate Reggev er adjunkt i arkitektur ved Columbia University og associeret partner i arkitektfirmaet Beyer Blinder Belle.

Artiklen giver et fint indblik i den udvikling, der har fundet sted i USA og nogle af de nøglepersoner, der stået for den, bl.a. Valerie Fletcher, der er direktør for Institute for Human Centered Design. Et aktuelt modsvar til at imødekomme de ændrede behov er universelt eller inkluderende design, skriver hun, og citerer afsluttende arkitekten Ricardo A. Leon, en arkitekt fra Texas, for at understrege vigtigheden af “ikke alene at tilgå design fra et handicap-perspektiv, men også kigge på faktorer som race, køn, alder og mere. Disse faktorer er nemlig forbundne.”

Læs hele artiklen her.

Med udgangspunkt i “The Americans with Disabilities Act” (ADA) – en lov, der forbyder diskrimination mod personer med funktionsnedsættelse  i USA  fra 1990 – ser en denne artikel nærmere på, hvordan man skaber egentlig retfærdig og ligeværdig arkitektur eller interiørdesign.

ADA’en udmønter sig i en række krav, lidt som vi her i Danmark kender det fra Bygningsreglementets målkrav. Men de krav, skriver Kate Reggev, stemmer ikke længere overens med den virkelighed, mange mennesker med handicap lever i dag. Kate Reggev er adjunkt i arkitektur ved Columbia University og associeret partner i arkitektfirmaet Beyer Blinder Belle.

Artiklen giver et fint indblik i den udvikling, der har fundet sted i USA og nogle af de nøglepersoner, der stået for den, bl.a. Valerie Fletcher, der er direktør for Institute for Human Centered Design. Et aktuelt modsvar til at imødekomme de ændrede behov er universelt eller inkluderende design, skriver hun, og citerer afsluttende arkitekten Ricardo A. Leon, en arkitekt fra Texas, for at understrege vigtigheden af “ikke alene at tilgå design fra et handicap-perspektiv, men også kigge på faktorer som race, køn, alder og mere. Disse faktorer er nemlig forbundne.”

Læs hele artiklen her.

Video

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse