Designkatalog: boliger for mennesker med kemikalieoverfølsomhed

Spottet
Facaden på et rækkehus i to etager med indeliggende altan i første etage
No items found.
Rendering af et rækkehusprojekt af ReVærk Arkitektur

Boligforeningen Ringgården har sammen med eksperter udarbejdet et inspirationskatalog for boligbyggeri til mennesker med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) i forbindelse med et boligprojekt i Lisbjerg. Nu deler de kataloget med branchen.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Måske har du selv prøvet at blive utilpas af en duft eller et kemikalie. I følge MCS foreningen (MCS: Multiple Chemical Sensitivity, som kan oversættes til “mangeartet kemikalieoverfølsomhed”.) vurderer Miljøstyrelsen, at hver 10. dansker bliver generet af dufte og kemikalier. For nogle betyder det, at de er nødsaget til at isolere sig for at undgå at blive udsat for partikler fra dufte og kemikalier. 

Boligforeningen Ringgården har udarbejdet 'Et inspirationskatalog til sunde Boligområder med fokus på reduktion af kemi, lugt og partikler', som giver helhedsorienterede bud på anbefalinger til både løsninger og processuelle opmærksomhedspunkter. Det er værd at fremhæve designhjulet på s. 34, der er udviklet til at få fokus på indeklimaet fra start. Her er eksempelvis ‘kig til himmel og natur’ og ‘afskærmede private udearealer’. 

Indeklima for alle

Boligforeningen Ringgården har i flere år arbejdet på at få realiseret et boligområde for mennesker med MCS ud fra tanken om, at det ikke blot gavner denne målgruppe, men alle mennesker. Flere af anbefalingerne i kataloget er velegnet til brug i alle typer af boligområder med henblik på at reducere kemikalier, lugt og partikler.

Der er også initiativer i inspirationskataloget, der er rettet specifikt mod personer med MCS, som oplever alvorlige symptomer ved eksponering for forskellige kemikalier og dufte. Det gælder også i forhold til mennesker med allergi. Her er anbefalinger til valg af planter og boligventilation samt enkelte tiltag, der imødekommer personer med EHS (Elektrohypersensitivitet), da undersøgelser viser, at flere personer med MCS også lider af EHS.

Baseret på brugernes ønsker

Kataloget giver indledningsvist en generel indføring i MCS: symptomer og triggers samt et indblik i udfordringer og ønsker fra mennesker med MCS, der har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse. Herefter følgerne anbefalingerne, som er struktureret i forhold til de fire temaer: 

 • Valg af materialer, ventilation og installation
 • Indretning af byggefelter og boligen
 • Planter og materialer i udearealerne
 • Byggepladsen, ibrugtagning og drift

Anbefalingerne kommer vidt omkring, fra visuel kontakt til naboerne, dampspærre, udluftning til separering af opbevaring, sansesti, vedligeholdelse og opnåelse af bevidsthed hos håndværkerne. 

Opfølgende undersøgelser

Inspirationskataloget bliver afprøvet i Ringgårdens boligprojekt med 50 boliger i Lisbjerg med opfølgende undersøgelser. Her vil der både blive foretaget målinger i boligerne og evalueret på beboernes symptomer inden indflytning og efter at have boet der i en længere periode. Forhåbentlig kommer undersøgelser også til at se på, hvordan beboerne har oplevet de perioder, hvor de eventuelt har haft behov for at isolere sig i deres egen bolig. 

Du finder kataloget her.

Inspirationskataloget og de følgende undersøgelser er støttet af Realdania. 

Måske har du selv prøvet at blive utilpas af en duft eller et kemikalie. I følge MCS foreningen (MCS: Multiple Chemical Sensitivity, som kan oversættes til “mangeartet kemikalieoverfølsomhed”.) vurderer Miljøstyrelsen, at hver 10. dansker bliver generet af dufte og kemikalier. For nogle betyder det, at de er nødsaget til at isolere sig for at undgå at blive udsat for partikler fra dufte og kemikalier. 

Boligforeningen Ringgården har udarbejdet 'Et inspirationskatalog til sunde Boligområder med fokus på reduktion af kemi, lugt og partikler', som giver helhedsorienterede bud på anbefalinger til både løsninger og processuelle opmærksomhedspunkter. Det er værd at fremhæve designhjulet på s. 34, der er udviklet til at få fokus på indeklimaet fra start. Her er eksempelvis ‘kig til himmel og natur’ og ‘afskærmede private udearealer’. 

Indeklima for alle

Boligforeningen Ringgården har i flere år arbejdet på at få realiseret et boligområde for mennesker med MCS ud fra tanken om, at det ikke blot gavner denne målgruppe, men alle mennesker. Flere af anbefalingerne i kataloget er velegnet til brug i alle typer af boligområder med henblik på at reducere kemikalier, lugt og partikler.

Der er også initiativer i inspirationskataloget, der er rettet specifikt mod personer med MCS, som oplever alvorlige symptomer ved eksponering for forskellige kemikalier og dufte. Det gælder også i forhold til mennesker med allergi. Her er anbefalinger til valg af planter og boligventilation samt enkelte tiltag, der imødekommer personer med EHS (Elektrohypersensitivitet), da undersøgelser viser, at flere personer med MCS også lider af EHS.

Baseret på brugernes ønsker

Kataloget giver indledningsvist en generel indføring i MCS: symptomer og triggers samt et indblik i udfordringer og ønsker fra mennesker med MCS, der har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse. Herefter følgerne anbefalingerne, som er struktureret i forhold til de fire temaer: 

 • Valg af materialer, ventilation og installation
 • Indretning af byggefelter og boligen
 • Planter og materialer i udearealerne
 • Byggepladsen, ibrugtagning og drift

Anbefalingerne kommer vidt omkring, fra visuel kontakt til naboerne, dampspærre, udluftning til separering af opbevaring, sansesti, vedligeholdelse og opnåelse af bevidsthed hos håndværkerne. 

Opfølgende undersøgelser

Inspirationskataloget bliver afprøvet i Ringgårdens boligprojekt med 50 boliger i Lisbjerg med opfølgende undersøgelser. Her vil der både blive foretaget målinger i boligerne og evalueret på beboernes symptomer inden indflytning og efter at have boet der i en længere periode. Forhåbentlig kommer undersøgelser også til at se på, hvordan beboerne har oplevet de perioder, hvor de eventuelt har haft behov for at isolere sig i deres egen bolig. 

Du finder kataloget her.

Inspirationskataloget og de følgende undersøgelser er støttet af Realdania. 

Det femte mål for universelt design om velvære handler også om at skabe et godt indeklima.

Følgende parter står bag kataloget:

 • Boligforeningen Ringgården
 • Aalborg Universitet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Københavns Universitet
 • Lybech Landskab
 • ReVærk Arkitektur
 • Loop Architects
 • Artelia
 • Foreningen Sunde Boliger
 • MCS Foreningen

Inspirationskatalogets advisory board:

 • Thomas Witterseh, Seniorspecialist, MSc, ph.d., Teknologisk Institut. Fokus: afgasninger fra byggematerialer
 • Torben Sigsgaard, professor, AU, Institut for Folkesundhed. Fokus: indeklima og sundhed
 • Victoria Linn Lygum, landskabsarkitekt, ph.d., BUILD, AAU. Fokus: Universelt Design, tilgængelighed og lugte i det offentlige rum
 • Kasper Vita Kristensen, kemiker, ph.d., institut for bio- og kemiteknologi, AU. Fokus: kemisk luftforurening
 • Rie Øhlenschlæger, arkitekt MAA, AplusB. Fokus: bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet
 • Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark. Fokus: allergi

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Også værd at læse