Kan man høre en betonvæg?

Spottet
No items found.
Foto: aiokr chen

I et gæsteindlæg på Det Kongelige Akademis blog skriver antropolog Eva Juul Toldam om, hvordan bygninger i beton er en ‘sansemæssig stopklods’, som forhindrer mennesker med nedsatte sanser i at deltage som ellers.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Eva Juul Toldams kollega kan ikke høre. Og i dele af deres kontorbygning er det ikke et problem, fordi de visuelle kvaliteter er gode. Men andre steder i bygningen er det næsten umuligt. Bygningen er nemlig i beton, som gør det svært for kollegaen uden hørelse at opfange alle informationer. Det skriver hun om i et nyt gæsteindlæg på Det Kongelige Akadmis blog.

“Selvom bygningens design understøtter en sansemæssig ligestilling mellem hørende og døve ansatte, så modarbejder bygningens materialitet den altså,” skriver Toldam og konkluderer, at det er en udfordring netop fordi så stor en del af vores samfund er bygget af beton. Hun opfordrer derfor til en øget opmærksomhed omkring materialernes betydning for oplevelse af at være i et rum eller en bygning. 

Du finder hele hendes indlæg her. 

Eva Juul Toldams kollega kan ikke høre. Og i dele af deres kontorbygning er det ikke et problem, fordi de visuelle kvaliteter er gode. Men andre steder i bygningen er det næsten umuligt. Bygningen er nemlig i beton, som gør det svært for kollegaen uden hørelse at opfange alle informationer. Det skriver hun om i et nyt gæsteindlæg på Det Kongelige Akadmis blog.

“Selvom bygningens design understøtter en sansemæssig ligestilling mellem hørende og døve ansatte, så modarbejder bygningens materialitet den altså,” skriver Toldam og konkluderer, at det er en udfordring netop fordi så stor en del af vores samfund er bygget af beton. Hun opfordrer derfor til en øget opmærksomhed omkring materialernes betydning for oplevelse af at være i et rum eller en bygning. 

Du finder hele hendes indlæg her. 

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse