Konference: Danske velfærdsrum

Aktuelt
Et maleri på facaden af et bibliotek
No items found.

Der er fokus på de konkrete rum, som vores velfærdssamfund udspiller sig i, ved en kommende konference, der præsenterer resultaterne af forskningsprojektet Spaces of Danish Welfare.

Det danske velfærdssystem og dets institutioner har været gennem mange forandringer de seneste år. Det gælder ikke alene den politik, der regulerer dem, men også de fysiske rum, de udfolder sig i. Ved at se nærmere på velfærdens konkrete rum har det store danske forskningsprojekt undersøgt de gensidige indvirkninger mellem de fysiske og sociale ændringer.

Spaces of Danish Welfare omhandler konkrete studier af bl.a. supersygehuse, inklusion i folkeskolen og sikkerhed i det offentlige rum, men er også løbende blevet udvidet til at også at omhandle demensplejehjem, krematorier og Kay Fiskers arkitektur. Forskningsgruppen beskriver selv, at det tværfaglige projekt “bringer perspektiver sammen fra antropologi, kunsthistorie, arkitektur og urbanisme for at kunne udforske, hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv og hvilke implikationer dette har for arkitektur og planlægning.”

Det er resultaterne af dette omfattende, multidisciplinære projekt, der præsenteres ved en konference d. 3. juni 2022. Gennem oplæg fra de enkelte forskningsprojekter og -undersøgelser sættes det danske velfærdssystem og dets rum til debat og gør os klogere på, hvordan det påvirker vores allesammens liv. Se programmet her.

Læs mere om Space of Danish Welfare og se alle de tilhørende forskningsprojekter her.

Konferencen finder sted d. 3. juni kl. 10-18 i Auditorium 2 på Det Kongelige Akademi, Philip de Langes Allé 10 i København. Deltagelse er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Det gør du ved at skrive til Sandra Gonon senest d. 15. april.

Forskningsprojektet Spaces of Danish Welfare er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd, Realdania, Dreyers Fond, Beckett Fonden og Det Kongelige Akademi.

Det danske velfærdssystem og dets institutioner har været gennem mange forandringer de seneste år. Det gælder ikke alene den politik, der regulerer dem, men også de fysiske rum, de udfolder sig i. Ved at se nærmere på velfærdens konkrete rum har det store danske forskningsprojekt undersøgt de gensidige indvirkninger mellem de fysiske og sociale ændringer.

Spaces of Danish Welfare omhandler konkrete studier af bl.a. supersygehuse, inklusion i folkeskolen og sikkerhed i det offentlige rum, men er også løbende blevet udvidet til at også at omhandle demensplejehjem, krematorier og Kay Fiskers arkitektur. Forskningsgruppen beskriver selv, at det tværfaglige projekt “bringer perspektiver sammen fra antropologi, kunsthistorie, arkitektur og urbanisme for at kunne udforske, hvilken rolle de rumlige forandringer spiller i folks hverdagsliv og hvilke implikationer dette har for arkitektur og planlægning.”

Det er resultaterne af dette omfattende, multidisciplinære projekt, der præsenteres ved en konference d. 3. juni 2022. Gennem oplæg fra de enkelte forskningsprojekter og -undersøgelser sættes det danske velfærdssystem og dets rum til debat og gør os klogere på, hvordan det påvirker vores allesammens liv. Se programmet her.

Læs mere om Space of Danish Welfare og se alle de tilhørende forskningsprojekter her.

Konferencen finder sted d. 3. juni kl. 10-18 i Auditorium 2 på Det Kongelige Akademi, Philip de Langes Allé 10 i København. Deltagelse er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Det gør du ved at skrive til Sandra Gonon senest d. 15. april.

Forskningsprojektet Spaces of Danish Welfare er støttet af Danmarks Frie Forskningsråd, Realdania, Dreyers Fond, Beckett Fonden og Det Kongelige Akademi.

Sidse Grangaard

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.