Indblik: Marie Morsing Jacobsen

Interview
Grå rumsans-grafik med wayfinding-symboler og et portræt af arkitekt Marie Morsing Jacobsen
No items found.

Universelt design er blevet et begreb, som flere og flere bruger. Men hvordan ser hverdagen egentlig ud i byggebranchen? Det zoomer vi ind på i vores serie "Indblik", hvor aktører bredt fra hele branchen får ordet. I det første interview har vi talt med Marie Morsing Jacobsen, der er arkitekt hos Christensen og Co.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Marie Morsing Jacobsen er uddannet arkitekt og arbejder i dag på tegnestuen Christensen og Co. i København. I sit arbejde beskæftiger hun sig primært med design fra koncept til projektering. Sideløbende faciliterer hun brugerprocesser og har en tæt kontakt til de mennesker, der skal flytte ind i de bygninger, de tegner hos Christensen og Co. 

I vores nye serie "Indblik", har vi spurgt Marie om hendes syn på og erfaring med universelt design. 

Hvordan arbejder du med inkluderende fysiske rammer i dit arbejde? 

"Universelt design er en integreret del af den designstrategi, som vi har lagt for det projekt, jeg arbejder på lige nu. Det er et ambitiøst forskningsbyggeri, som skal huse fremtidens klimaforskere og -studerende fra hele verden. Vi har som arkitekter arbejdet med universelt design som en integreret del af bæredygtigheds- og designstrategien helt fra byggeprogrammets start, med stor opbakning fra både bygherre og brugere.

Hos Christensen & Co. har vi en specialist, Janet Cohen Muntz, der er ved at afslutte masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur på AAU, som helt fra projektets start, har været med til at definere forskellige pejlemærker, der er implementeret i designstrategien. Hun sidder med til vores interne designmøder for at sikre og højne kvaliteten.

Mange af de arkitektoniske greb er nogle, vi også arbejdede med, før vi fik kendskab til universelt design. Men med et styrket kendskab til helheden, som disse greb giver for inklusion, bliver det pludselig en designdriver med et tydeligt formål.

Helt konkret arbejder vi med at aktivere sanserne med variationer i lys, lyd, duft og materialitet. Vi arbejder også med rumlige variationer og skalaskift – alt fra klarhed og wayfinding i de store rumlige forløb til arbejdet med konkrete rum og møblering af disse. Mange af de arkitektoniske greb er nogle, vi også arbejdede med, før vi fik kendskab til universelt design. Men med et styrket kendskab til helheden, som disse greb giver for inklusion, bliver det pludselig en designdriver med et tydeligt formål."

Hvorfor er det i dine øjne vigtigt at beskæftige sig med universelt design?

"Hos Christensen & Co. arbejder vi målrettet med at skabe synergi, social interaktion og arkitektur af høj kvalitet. Hvis vi tænker os godt om, kan vi skabe inkluderende arkitektur, der aktivt kan skabe positive forandringer i andre menneskers liv. Universelt design er en af nøglerne til at få integreret social bæredygtighed i vores fysiske rammer og dermed skabe inklusion og plads til mangfoldighed. Arkitekturen skal ikke diskriminere og opdele mennesker – den skal i stedet skabe ligeværd og styrke fællesskabet.      

Vi har over de seneste år arbejdet systematisk med verdensmålene, når vi identificerer bæredygtighedspotentialer i vores projekter. I verdensmålene ligger også ”Leave no one behind”-princippet, og det er præcis det, vi kan arbejde med, når vi er opmærksomme på at skabe inkluderende arkitektur gennem universelt design."

Hvad oplever du som den største forhindring i forhold til at skabe inkluderende arkitektur lige nu?

"Der kan opstå designmæssige udfordringer, hvis universelt design kommer ind fra højre sent i processen. Det skal være med helt fra starten, så det bliver subtilt integreret, og så det kan bruges som argumentation i de designvalg, man træffer. Derfor er det efter min mening vigtigt, at få bygherrerne til at sætte fokus på universelt design.

Jeg oplever også, at det ofte ender med at være arkitekten, der skal kæmpe for alt, der ligger uden for de tilgængelighedskrav, der er defineret i Bygningsreglementet. Men hvis dette skal blive en fast, integreret del af vores måde at skabe byer og rum på, skal vi også have entreprenører og ingeniører med om bordet."

Hvis universelt design er en integreret del af vores designstrategier, vil det kun føde ind i en mere stoflig, sanselig og bæredygtig arkitektur. Det behøver ikke at koste mere – det skal blot gøres til en fast del af vores designtænkning.

Hvad ville du ønske, at alle i branchen vidste om universelt design?

"Jeg ville ønske, at vi som branche havde en fælles forståelse af hvilke tiltag, der kan gøre en verden til forskel for mange mennesker. Jeg tror, at de fleste i branchen er interesserede i at skabe inkluderende bygninger, som alle mennesker føler sig godt tilpas i.

Det handler bare om at udvikle sproget og løsningerne for at komme derhen. Hvis universelt design er en integreret del af vores designstrategier, vil det kun føde ind i en mere stoflig, sanselig og bæredygtig arkitektur. Det behøver ikke at koste mere – det skal blot gøres til en fast del af vores designtænkning."

Marie Morsing Jacobsen er uddannet arkitekt og arbejder i dag på tegnestuen Christensen og Co. i København. I sit arbejde beskæftiger hun sig primært med design fra koncept til projektering. Sideløbende faciliterer hun brugerprocesser og har en tæt kontakt til de mennesker, der skal flytte ind i de bygninger, de tegner hos Christensen og Co. 

I vores nye serie "Indblik", har vi spurgt Marie om hendes syn på og erfaring med universelt design. 

Hvordan arbejder du med inkluderende fysiske rammer i dit arbejde? 

"Universelt design er en integreret del af den designstrategi, som vi har lagt for det projekt, jeg arbejder på lige nu. Det er et ambitiøst forskningsbyggeri, som skal huse fremtidens klimaforskere og -studerende fra hele verden. Vi har som arkitekter arbejdet med universelt design som en integreret del af bæredygtigheds- og designstrategien helt fra byggeprogrammets start, med stor opbakning fra både bygherre og brugere.

Hos Christensen & Co. har vi en specialist, Janet Cohen Muntz, der er ved at afslutte masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur på AAU, som helt fra projektets start, har været med til at definere forskellige pejlemærker, der er implementeret i designstrategien. Hun sidder med til vores interne designmøder for at sikre og højne kvaliteten.

Mange af de arkitektoniske greb er nogle, vi også arbejdede med, før vi fik kendskab til universelt design. Men med et styrket kendskab til helheden, som disse greb giver for inklusion, bliver det pludselig en designdriver med et tydeligt formål.

Helt konkret arbejder vi med at aktivere sanserne med variationer i lys, lyd, duft og materialitet. Vi arbejder også med rumlige variationer og skalaskift – alt fra klarhed og wayfinding i de store rumlige forløb til arbejdet med konkrete rum og møblering af disse. Mange af de arkitektoniske greb er nogle, vi også arbejdede med, før vi fik kendskab til universelt design. Men med et styrket kendskab til helheden, som disse greb giver for inklusion, bliver det pludselig en designdriver med et tydeligt formål."

Hvorfor er det i dine øjne vigtigt at beskæftige sig med universelt design?

"Hos Christensen & Co. arbejder vi målrettet med at skabe synergi, social interaktion og arkitektur af høj kvalitet. Hvis vi tænker os godt om, kan vi skabe inkluderende arkitektur, der aktivt kan skabe positive forandringer i andre menneskers liv. Universelt design er en af nøglerne til at få integreret social bæredygtighed i vores fysiske rammer og dermed skabe inklusion og plads til mangfoldighed. Arkitekturen skal ikke diskriminere og opdele mennesker – den skal i stedet skabe ligeværd og styrke fællesskabet.      

Vi har over de seneste år arbejdet systematisk med verdensmålene, når vi identificerer bæredygtighedspotentialer i vores projekter. I verdensmålene ligger også ”Leave no one behind”-princippet, og det er præcis det, vi kan arbejde med, når vi er opmærksomme på at skabe inkluderende arkitektur gennem universelt design."

Hvad oplever du som den største forhindring i forhold til at skabe inkluderende arkitektur lige nu?

"Der kan opstå designmæssige udfordringer, hvis universelt design kommer ind fra højre sent i processen. Det skal være med helt fra starten, så det bliver subtilt integreret, og så det kan bruges som argumentation i de designvalg, man træffer. Derfor er det efter min mening vigtigt, at få bygherrerne til at sætte fokus på universelt design.

Jeg oplever også, at det ofte ender med at være arkitekten, der skal kæmpe for alt, der ligger uden for de tilgængelighedskrav, der er defineret i Bygningsreglementet. Men hvis dette skal blive en fast, integreret del af vores måde at skabe byer og rum på, skal vi også have entreprenører og ingeniører med om bordet."

Hvis universelt design er en integreret del af vores designstrategier, vil det kun føde ind i en mere stoflig, sanselig og bæredygtig arkitektur. Det behøver ikke at koste mere – det skal blot gøres til en fast del af vores designtænkning.

Hvad ville du ønske, at alle i branchen vidste om universelt design?

"Jeg ville ønske, at vi som branche havde en fælles forståelse af hvilke tiltag, der kan gøre en verden til forskel for mange mennesker. Jeg tror, at de fleste i branchen er interesserede i at skabe inkluderende bygninger, som alle mennesker føler sig godt tilpas i.

Det handler bare om at udvikle sproget og løsningerne for at komme derhen. Hvis universelt design er en integreret del af vores designstrategier, vil det kun føde ind i en mere stoflig, sanselig og bæredygtig arkitektur. Det behøver ikke at koste mere – det skal blot gøres til en fast del af vores designtænkning."

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse