Ny undersøgelse kortlægger danskernes holdning til mennesker med handicap

Spottet
Illustration af seks mennesker: en kvinde i kørestol, en kvinde med briller, en kvinde med hijab, en person med hue og solbriller, en langhåret kvinde og en korthåret person med briller
No items found.
Illustration fra rapporten "Danskernes syn på handicap", 2023

37 % af danskerne opfatter sig selv som en person, der lever med et handicap. Men 68 % mener også, at de fleste er usikre på, hvordan man omgås dem, og hver tredje mener ikke, at der er lige muligheder i det byggede miljø. Det er nogle af resultaterne i en ny undersøgelse, som Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer står bag.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Som et redskab mod fordomme og stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at leve med et handicap har Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer fået undersøgt danskernes holdning og kendskab til handicap – hvor mange lever med et, hvilke muligheder har de, kunne en person med handicap være din ven eller kollega, og hvor vigtigt er det, at alle har lige muligheder?    

Undersøgelsen viser, at 37 % af danskerne vurderer, at de selv lever med et handicap eller længerevarende helbredsproblem i varierende grad – blandt de unge på 16-24 år er andelen 42 %! 

Mennesker med handicap har ikke lige muligheder i det byggede miljø

Samtidig vidner undersøgelsens samlede omfang om en uheldig tendens til, at mennesker ikke ved nok om handicap – hverken i forhold til lovgivning og rettigheder eller i forhold til, hvad det faktisk vil sige at have et handicap. En vis berøringsangst med emnet er til at spore på tværs af resultaterne. Faktisk siger 68 % af de adspurgte, at de fleste er usikre på, hvordan man omgås mennesker med handicap. 

Eksempelvis er det kun fire ud af ti danskere, der ville have det OK med at arbejde sammen med en kollega med et kognitivt eller psykisk handicap. Den andel er større, hvis man spørger til kolleger med fysiske handicaps. Undersøgelsen spørger også ind til, om man ville være okay med at have en person med handicap som ven, familiemedlem eller partner. Også her er andelen lav. 

Hver tredje dansker vurderer, at mennesker med handicap har begrænsede muligheder i det byggede miljø. 50 % mener tillige, at mulighederne er begrænsede for at indgå i fritidsfællesskaber. Heldigvis er der mange – 85% – der mener, at det er vigtigt, at alle har samme adgangsmuligheder til det fysiske miljø.

Figur 10 i rapporten "Danskernes syn på handicap", 2023 med svaret på spørgsmålet om man vurderer, om mennesker med handicap har samme adgang til bygninger, pladser og stationer som alle andre.

Grundlæggende sætter undersøgelsen to streger under, at der er behov for mere viden – både for at bekæmpe fordommene om, at en kollega er en dårligere kollega, hvis denne har en kognitiv sygdom eller funktionsnedsættelse og for at skabe et mere lighedsskabende fysisk miljø. 

Du kan finde rapporten om undersøgelsen her. 

Som et redskab mod fordomme og stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at leve med et handicap har Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer fået undersøgt danskernes holdning og kendskab til handicap – hvor mange lever med et, hvilke muligheder har de, kunne en person med handicap være din ven eller kollega, og hvor vigtigt er det, at alle har lige muligheder?    

Undersøgelsen viser, at 37 % af danskerne vurderer, at de selv lever med et handicap eller længerevarende helbredsproblem i varierende grad – blandt de unge på 16-24 år er andelen 42 %! 

Mennesker med handicap har ikke lige muligheder i det byggede miljø

Samtidig vidner undersøgelsens samlede omfang om en uheldig tendens til, at mennesker ikke ved nok om handicap – hverken i forhold til lovgivning og rettigheder eller i forhold til, hvad det faktisk vil sige at have et handicap. En vis berøringsangst med emnet er til at spore på tværs af resultaterne. Faktisk siger 68 % af de adspurgte, at de fleste er usikre på, hvordan man omgås mennesker med handicap. 

Eksempelvis er det kun fire ud af ti danskere, der ville have det OK med at arbejde sammen med en kollega med et kognitivt eller psykisk handicap. Den andel er større, hvis man spørger til kolleger med fysiske handicaps. Undersøgelsen spørger også ind til, om man ville være okay med at have en person med handicap som ven, familiemedlem eller partner. Også her er andelen lav. 

Hver tredje dansker vurderer, at mennesker med handicap har begrænsede muligheder i det byggede miljø. 50 % mener tillige, at mulighederne er begrænsede for at indgå i fritidsfællesskaber. Heldigvis er der mange – 85% – der mener, at det er vigtigt, at alle har samme adgangsmuligheder til det fysiske miljø.

Figur 10 i rapporten "Danskernes syn på handicap", 2023 med svaret på spørgsmålet om man vurderer, om mennesker med handicap har samme adgang til bygninger, pladser og stationer som alle andre.

Grundlæggende sætter undersøgelsen to streger under, at der er behov for mere viden – både for at bekæmpe fordommene om, at en kollega er en dårligere kollega, hvis denne har en kognitiv sygdom eller funktionsnedsættelse og for at skabe et mere lighedsskabende fysisk miljø. 

Du kan finde rapporten om undersøgelsen her. 

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse