Rapport: Sansesvækkelse i alderdommen

Spottet
Forside af rapporten Sansesvækkelse i alderdommen, der viser en ældre mand med briller

Nedsat syns- eller høresans følger for nogle med alderdommen. Der opstår dog udfordringer i et liv med sansesvækkelse, som såkaldt normalt sansende mennesker måske ikke forestiller sig. Rapport giver et unikt indblik i ældres liv med sansesvækkelse og ser blandt andet på, hvordan de fysiske omgivelser oftest ikke er gearet til personer med nedsat sansefunktion.

Hylende høreapparater og utilpassede briller. Det er kun en lille del af de udfordringer, personer med sansesvækkelse oplever. Rapporten “Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie” udgivet af Ensomme Gamles Værn giver et flot indblik i en gruppe ældres liv og måden, de håndterer deres sansesvækkelse af høre- eller synsansen. Den viser, hvordan udfordringen ved høre- eller synstab ikke udelukkende kan koges ned til selve funktionsnedsættelsen.

Rapporten sætter blandt andet fokus på en af de helt store udfordringer: Den arkitektoniske udformning af offentlige miljøer.  

Miljøer hvor det er svært at orientere sig

I dag sættes der blandt andet ind med teknologi og hjælpemidler som eksempelvis læsemaskiner eller “talende ure”, som skal gøre hverdagen lettere for de ældre. Når det handler om at skabe miljøer, hvor de syns- og høresvækkede ældre kan orientere sig, se og høre optimalt, lever virkeligheden dog ikke op til behovet. 

Rapporten peger på, at der længe har eksisteret en arkitektonisk tendens til, at offentlige miljøer som biblioteker, kulturhuse og indkøbscentre bliver etableret i form af meget store rum, som indeholder mange funktioner – “en myretue af aktiviteter” eksempelvis café, loungeområder og rum med flere funktioner samtidigt. De store rum følger oftest ikke en struktur i indretning, hvilket gør det svært for de synssvækkede at orientere sig. Derudover er der ofte mangel på overflader, fx tæpper og gardiner, der kan absorbere de mange lyde, der opstår, når mange funktioner er lagt sammen i en større rumlighed, hvilket resulterer i diffuse lydlandskaber. En ældre beskriver blandt andet i rapporten, hvordan akustikken ofte er meget dårlig i offentlige kulturhuse og biblioteker.

Optimering af akustisk, lys og orientering 

For normalt sansende mennesker fører det ikke altid til problemer eller utryghed, at syns- eller høresansen udfordres i det daglige, hvis fx akustikken er dårlig i et lokale. Det er derimod noget, der kan gøre det uoverskueligt for de syns- og høresvækkede ældre, fordi de har svært ved at orientere sig, og fordi det kan have afgørende betydning for deres færden. 

En af rapportens pointer er, at vi kan forbedre vilkårene og hverdagen for mennesker med syns- og høresvækkelse ved at at optimere akustik, lys og orienteringsmæssige forhold i byggeri og indretning – både de offentligt tilgængelige og i den private bolig. På Rumsans kan du læse meget mere om, hvordan man laver gode forhold, når det omhandler lyd, lys og orientering. Du kan også blive klogere på menneskers sanser og læse mere om bl.a. høresansen og synssansen

I forbindelse med rapporten har forskerne lavet en film, hvor en gruppe ældre taler om, hvordan de oplever det, når sanserne forsvinder. Se filmen her: 

Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen hos ældre med sansetab Etnografisk film af Ida Wentzel Winther og Jon Dag Rasmussen, offentliggjort af Fonden Ensomme Gamles VærnVimeo.

Du kan læse hele rapporten "Sansesvækkelse i alderdommen" her. Rapporten er også tilgængelig i punktskrift og udkommer snart som lydbog. Se mere her.

Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie
Skrevet af Jon Dag Rasmussen, Christine E. Swane og Ida Wentzel Winther
Udgivet af Fonden Ensomme Gamles Værn 2020
Hele projektet er finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn og udført i samarbejde med Aarhus Universitet

Hylende høreapparater og utilpassede briller. Det er kun en lille del af de udfordringer, personer med sansesvækkelse oplever. Rapporten “Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie” udgivet af Ensomme Gamles Værn giver et flot indblik i en gruppe ældres liv og måden, de håndterer deres sansesvækkelse af høre- eller synsansen. Den viser, hvordan udfordringen ved høre- eller synstab ikke udelukkende kan koges ned til selve funktionsnedsættelsen.

Rapporten sætter blandt andet fokus på en af de helt store udfordringer: Den arkitektoniske udformning af offentlige miljøer.  

Miljøer hvor det er svært at orientere sig

I dag sættes der blandt andet ind med teknologi og hjælpemidler som eksempelvis læsemaskiner eller “talende ure”, som skal gøre hverdagen lettere for de ældre. Når det handler om at skabe miljøer, hvor de syns- og høresvækkede ældre kan orientere sig, se og høre optimalt, lever virkeligheden dog ikke op til behovet. 

Rapporten peger på, at der længe har eksisteret en arkitektonisk tendens til, at offentlige miljøer som biblioteker, kulturhuse og indkøbscentre bliver etableret i form af meget store rum, som indeholder mange funktioner – “en myretue af aktiviteter” eksempelvis café, loungeområder og rum med flere funktioner samtidigt. De store rum følger oftest ikke en struktur i indretning, hvilket gør det svært for de synssvækkede at orientere sig. Derudover er der ofte mangel på overflader, fx tæpper og gardiner, der kan absorbere de mange lyde, der opstår, når mange funktioner er lagt sammen i en større rumlighed, hvilket resulterer i diffuse lydlandskaber. En ældre beskriver blandt andet i rapporten, hvordan akustikken ofte er meget dårlig i offentlige kulturhuse og biblioteker.

Optimering af akustisk, lys og orientering 

For normalt sansende mennesker fører det ikke altid til problemer eller utryghed, at syns- eller høresansen udfordres i det daglige, hvis fx akustikken er dårlig i et lokale. Det er derimod noget, der kan gøre det uoverskueligt for de syns- og høresvækkede ældre, fordi de har svært ved at orientere sig, og fordi det kan have afgørende betydning for deres færden. 

En af rapportens pointer er, at vi kan forbedre vilkårene og hverdagen for mennesker med syns- og høresvækkelse ved at at optimere akustik, lys og orienteringsmæssige forhold i byggeri og indretning – både de offentligt tilgængelige og i den private bolig. På Rumsans kan du læse meget mere om, hvordan man laver gode forhold, når det omhandler lyd, lys og orientering. Du kan også blive klogere på menneskers sanser og læse mere om bl.a. høresansen og synssansen

I forbindelse med rapporten har forskerne lavet en film, hvor en gruppe ældre taler om, hvordan de oplever det, når sanserne forsvinder. Se filmen her: 

Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen hos ældre med sansetab Etnografisk film af Ida Wentzel Winther og Jon Dag Rasmussen, offentliggjort af Fonden Ensomme Gamles VærnVimeo.

Du kan læse hele rapporten "Sansesvækkelse i alderdommen" her. Rapporten er også tilgængelig i punktskrift og udkommer snart som lydbog. Se mere her.

Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie
Skrevet af Jon Dag Rasmussen, Christine E. Swane og Ida Wentzel Winther
Udgivet af Fonden Ensomme Gamles Værn 2020
Hele projektet er finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn og udført i samarbejde med Aarhus Universitet

Bag om rapporten

Rapportens resultater beror på feltarbejde blandt 21 personer (16 kvinder og fem mænd) i alderen 74 til 98 år, hvoraf 13 lever med høretab, seks med synstab og to med begge dele. Gruppen af ældre har det tilfælles, at sansesvækkelsen er opstået i løbet af deres liv og har forværret sig i alderdommen.  

Udgivelsen er bygget op omkring i alt 14 kapitler. De indledende kapitler beskriver metoden og introducerer læseren til baggrunden og metoden bag studiet og indeholder ligeledes en introduktion til sansetab. Udover det fysiske miljø behandler rapporten især temaer inden for de sociale udfordringer: Kapitel 5 berører kløften mellem det sansesvækkede menneske og verden, kapitel 7 omhandler stigmatisering særligt ved høretab og kapitel 9 kommer ind på usikkerhed og utryghed i hjemmet. 

Forside fra rapporten "Sansesvækkelse i alderdommen"

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.