Talk udfolder princip fra Copenhagen Lessons

Spottet
Grafik med teksten Science Talks 2023
No items found.
Grafik af Bloxhub og UIA

‘Værdighed og deltagelse for alle mennesker er fundamental i arkitekturen. Der er ingen skønhed i eksklusion.’ Sådan lyder det første af 10 principper, som blev formuleret ved UIA i København. Det kan du blive klogere på ved talk den 24. august 2023.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Arkitektur skal støbe fundamentet for, at alle mennesker har mulighed for deltagelse på en værdig måde. Det er pointen med det første af 10 principper i Copenhagen Lessons, der blev formuleret som kulmination på UIA verdenskongressen i København. FN’s Verdensmål var i fokus, men hvordan får man omsat dem til konkrete handlinger, der mindsker byggeriets skadelige påvirkninger på klimaet? Og hvordan sikrer vi samtidig, at alle mennesker kan være med? 

Det første af de 10 principper er hovedpersonen ved en talk den 24. august 2023. Her taler Natalie Mossin, præsident for Verdenskongressen med Christiane Mossin, ph.d. og ekstern lektor ved Copenhagen Business School under titlen Leave no one behind: Unpacking Exclusion in the Built Environment.

Hvis du ikke er i København, er der også mulighed for at deltage online. Du finder tilmelding og mere information her

Copenhagen Lessons er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og Arkitektforeningen. Videnspartnere er Rambøll og Henning Larsen.

Arkitektur skal støbe fundamentet for, at alle mennesker har mulighed for deltagelse på en værdig måde. Det er pointen med det første af 10 principper i Copenhagen Lessons, der blev formuleret som kulmination på UIA verdenskongressen i København. FN’s Verdensmål var i fokus, men hvordan får man omsat dem til konkrete handlinger, der mindsker byggeriets skadelige påvirkninger på klimaet? Og hvordan sikrer vi samtidig, at alle mennesker kan være med? 

Det første af de 10 principper er hovedpersonen ved en talk den 24. august 2023. Her taler Natalie Mossin, præsident for Verdenskongressen med Christiane Mossin, ph.d. og ekstern lektor ved Copenhagen Business School under titlen Leave no one behind: Unpacking Exclusion in the Built Environment.

Hvis du ikke er i København, er der også mulighed for at deltage online. Du finder tilmelding og mere information her

Copenhagen Lessons er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og Arkitektforeningen. Videnspartnere er Rambøll og Henning Larsen.

Copenhagen Lessons' 10 principper

  1. Værdighed og deltagelse for alle mennesker er fundamental i arkitekturen. Der er ingen skønhed i eksklusion.
  2. Mennesker i risiko for at blive ekskluderet eller left behind skal tilbydes bolig først, når vi bygger, planlægger og udvikler.
  3. Eksisterende byggede strukturer skal altid bruges, før man bygger nyt.
  4. Ingen byudvikling må udradere grønne områder.
  5. Naturlige økosystemer og fødevareproduktion skal prioriteres uafhængigt af byggeri.
  6. Ingen jomfruelige ressourcer må bruges i byggeri, hvis genbrug er mulig.
  7. Intet byggeaffald må produceres eller efterlades fra byggeprojekter.
  8. Når man anskaffer materialer til byggeri skal lokale, genanvendelige materialer prioriteres øverst.
  9. Alt, hvad vi bygger, skal optage mere CO2, end det udleder.
  10. Ved byudvikling, planlægning og konstruktion i det byggede miljø skal samtlige aktiviteter have en positiv virkning på økosystemer og forsyninger af rent drikkevand.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Også værd at læse