Udgivelser: Boliger til hele livet

Spottet
Ældre dame der står og læner sig op ad gelænder
No items found.

Vi bliver ældre og ældre. Og det er noget, der stiller krav til fremtidens boligudbud. To udgivelser sætter fokus på udbuddet og behovet for boliger til ældre og seniorer i fremtiden og giver indsigt i den befolkning, der i dag og i fremtiden er fyldt 65 år.

Tallene taler deres tydelige sprog: Andelen af mennesker over 65 år forventes at stige med 210.000 over de næste ti år. Det svarer til, at knap hver fjerde dansker vil i 2030 være 65 år eller derover.

Og ifølge den nye rapport “Boliger til hele livet” udarbejdet af BL – Danmarks Almene Boliger, er det noget, som stiller krav til fremtidens boliger. Der skal nemlig ikke bare være nok af dem. De skal også matche de forskellige behov, repræsenteret i denne befolkningsgruppe. Rapporten forsøger at afdække, hvad der kendetegner gruppen af seniorer og ældre, hvilke behov boligen skal dække, og hvor mange boliger, der er brug for. 

Den peger bl.a. på en væsentlig besparelse ved at gøre flere eksisterende almene boliger mere egnede til ældre fremfor at bygge helt nye ældreboliger. Formanden for Danske Ældreråd Mogens Rasmussen tror på, at det almene kommer til at vise sig at spille en stor rolle i fremtiden. 

”Der er ingen tvivl om, at der skal sikres et større udbud af boliger – og også billige boliger til ældre. Det kan ske ved opførelse af nye almene boliger og ved prioritering af midler til ombygning af eksisterende almene boliger til mere ældrevenlige boliger”, udtaler han i en artikel til Fagbladet Boligen

Meget mere end niveaufri adgang 

En af hovedkonklusioner i BL's rapport er, at flere med alderen vælger at flytte i mindre boliger og at skifte ejerboligen ud med en lejebolig og parcelhuset med en etagebolig eller et række-/dobbelthus. Det være sig pga. alderdom, mere tilgængelighed og mindre vedligeholdelse.

I den nye publikation "Boligviden" fra Realdania og Statens Kunstfond giver seniorforskere Marie Stender og Mette Mechlenborg samt professor Claus Bech-Danielsen fra BUILD deres bud på, hvordan boligbyggeriet kan være med til at svare på bl.a. fremtidens livsmønstre og demografi. 

De beskriver bl.a. her, hvordan udviklingen af seniorboliger ikke kun skal handle om niveaufri adgang og at tilpasse boligen til kroppens aldring. Derimod skal der også tages højde for befolkningsgruppens drømme og holdninger til, hvad det vil sige at være gammel. 

Publikationen peger på, hvordan der i fremtiden skal tænkes i fleksible boliger, som kan ændre form og funktion alt afhængig af, hvor vi er i livet, og som skal kunne leve op til vores skiftende boligbehov - og drømme, som vi bliver ældre. Der skal tænkes i alternative muligheder for at blive i lokalområdet, så man ikke er tvunget til at blive i det store hus, det være sig i forbindelse med skilsmisse, børn der flytter mm. Der skal altså indtænkes en såkaldt livsboligcyklus ind i fremtidens boligudbud.

Find og de læs de to udgivelser “Boliger til livet” og “Boligviden”.

Tallene taler deres tydelige sprog: Andelen af mennesker over 65 år forventes at stige med 210.000 over de næste ti år. Det svarer til, at knap hver fjerde dansker vil i 2030 være 65 år eller derover.

Og ifølge den nye rapport “Boliger til hele livet” udarbejdet af BL – Danmarks Almene Boliger, er det noget, som stiller krav til fremtidens boliger. Der skal nemlig ikke bare være nok af dem. De skal også matche de forskellige behov, repræsenteret i denne befolkningsgruppe. Rapporten forsøger at afdække, hvad der kendetegner gruppen af seniorer og ældre, hvilke behov boligen skal dække, og hvor mange boliger, der er brug for. 

Den peger bl.a. på en væsentlig besparelse ved at gøre flere eksisterende almene boliger mere egnede til ældre fremfor at bygge helt nye ældreboliger. Formanden for Danske Ældreråd Mogens Rasmussen tror på, at det almene kommer til at vise sig at spille en stor rolle i fremtiden. 

”Der er ingen tvivl om, at der skal sikres et større udbud af boliger – og også billige boliger til ældre. Det kan ske ved opførelse af nye almene boliger og ved prioritering af midler til ombygning af eksisterende almene boliger til mere ældrevenlige boliger”, udtaler han i en artikel til Fagbladet Boligen

Meget mere end niveaufri adgang 

En af hovedkonklusioner i BL's rapport er, at flere med alderen vælger at flytte i mindre boliger og at skifte ejerboligen ud med en lejebolig og parcelhuset med en etagebolig eller et række-/dobbelthus. Det være sig pga. alderdom, mere tilgængelighed og mindre vedligeholdelse.

I den nye publikation "Boligviden" fra Realdania og Statens Kunstfond giver seniorforskere Marie Stender og Mette Mechlenborg samt professor Claus Bech-Danielsen fra BUILD deres bud på, hvordan boligbyggeriet kan være med til at svare på bl.a. fremtidens livsmønstre og demografi. 

De beskriver bl.a. her, hvordan udviklingen af seniorboliger ikke kun skal handle om niveaufri adgang og at tilpasse boligen til kroppens aldring. Derimod skal der også tages højde for befolkningsgruppens drømme og holdninger til, hvad det vil sige at være gammel. 

Publikationen peger på, hvordan der i fremtiden skal tænkes i fleksible boliger, som kan ændre form og funktion alt afhængig af, hvor vi er i livet, og som skal kunne leve op til vores skiftende boligbehov - og drømme, som vi bliver ældre. Der skal tænkes i alternative muligheder for at blive i lokalområdet, så man ikke er tvunget til at blive i det store hus, det være sig i forbindelse med skilsmisse, børn der flytter mm. Der skal altså indtænkes en såkaldt livsboligcyklus ind i fremtidens boligudbud.

Find og de læs de to udgivelser “Boliger til livet” og “Boligviden”.

Foto: BL – Danmarks Almene Boliger

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.