Webinar: Hvordan understøtter arkitektur seniorbofællesskaber?

Spottet
Forsiden fra publikationen "Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber"
No items found.
Publikationen "Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber" udarbejdet af AART for Realdania.

Dyk ned i, hvordan arkitektur kan understøtte forskellige former for fællesskaber, når Realdania inviterer til webinar med fokus på nyopførte bofællesskaber for mennesker, der er fyldt 50 år.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Ensomhed præger over 100.000 ældres liv. Derfor har Realdania siden 2016 arbejdet med projektet ‘Rum og fællesskaber for ældre’, der arbejder for at reducere ensomhed blandt ældre ved at skabe og udvikle nye boformer for ældre, hvor forskellige former for fællesskaber kan være med til at øge livskvaliteten.

Som led i projektet har AART for Realdania undersøgt og evalueret tre nyopførte bofællesskaber i Aalborg, Ry og Ringkøbing og set nærmere på, hvordan arkitekturen er med til at understøtte fællesskabet. De tværgående resultater er udgivet i publikationen "Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber", som er udarbejdet af Mette Riisgaard Hansen, Ida Roed Volsmann, Johanne Mose Entwistle og Mia Kruse Rasmussen fra AART for Realdania i 2023.

Evalueringerne giver blandt andet indblik i, hvordan en placering af huse i klynger, fælleskøkken og andre fællesfaciliteter, der skaber naturlig, men uforpligtende social friktion i dagligdagen er med til at understøtte såkaldte hverdagsfællesskaber. Interessefællesskaber er derimod noget, der lettere kan blomstre, når de fysiske omgivelser bl.a. rummer et værksted, der kan bruges året rundt, eller når selve bofællesskabet ligger i nærheden af natur eller kulturoplevelser, som man kan skabe interessefællesskaber om.

Evalueringerne kommer også med 16 anbefalinger til fremtidens seniorbofællesskaber.

Vil du høre mere om, hvordan arkitektur kan understøtte fællesskab? Mandag den 11. marts 2024 kl. 13-14 holder Realdania et gratis webinar med udgangspunkt i evalueringerne.

Tilmeld dig her.

Anbefalinger fra evalueringen "Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber"

 • Definer og tryktest et værdigrundlag for seniorbofællesskabet i de tidlige faser.
 • Anvend værdigrundlaget aktivt både i designprocessen, i rekrutteringen af nye beboere og i forbindelse med ibrugtagning.
 • Opfordr beboerne til aktivt at arbejde videre med værdiprogrammet efter indflytning.
 • Giv beboerne mulighed for at deltage i indretningen af fællesarealerne.
 • Skab plads til at alle beboerne kan samles indendørs.
 • Placer fælles faciliteter synligt og tilgængeligt for beboerne.
 • Placer boliger i mindre grupperinger for at understøtte mindre fællesskaber.
 • Placer delefaciliteter, så der opstår social friktion og dermed uformelle hverdagsmøder, men undgå tvungne sociale møder.
 • Gør livet både inden- og udendørs synligt og let tilgængeligt.
 • Understøt det uformelle møde i hverdagen, hvor beboerne ser hinanden fra egen bolig uden aktivt at skulle opsøge hinanden og møder hinanden på vej til og fra fælles faciliteter.
 • Overvej hvilke målgrupper og hvilke typer af interessefællesskaber, man ønsker at understøtte og udform faciliteterne derefter.
 • Understøt varierede interessetilbud i forhold til både faciliteter og beboerantal.
 • Skab mulighed for privathed. Fx i forhold til placeringen af boliger, rum og fællesfaciliteternes i forhold til hinanden.
 • Skab tydelig afgrænsning mellem private, semi-private og offentlige områder.
 • Skab overensstemmelse mellem kvadratmeter, husleje, bofællesskabets målgruppe og prisniveau på det lokale boligmarked.
 • Skab boliger med relativt ens niveau i kvalitet.

Find hele evalueringen her.

Ensomhed præger over 100.000 ældres liv. Derfor har Realdania siden 2016 arbejdet med projektet ‘Rum og fællesskaber for ældre’, der arbejder for at reducere ensomhed blandt ældre ved at skabe og udvikle nye boformer for ældre, hvor forskellige former for fællesskaber kan være med til at øge livskvaliteten.

Som led i projektet har AART for Realdania undersøgt og evalueret tre nyopførte bofællesskaber i Aalborg, Ry og Ringkøbing og set nærmere på, hvordan arkitekturen er med til at understøtte fællesskabet. De tværgående resultater er udgivet i publikationen "Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber", som er udarbejdet af Mette Riisgaard Hansen, Ida Roed Volsmann, Johanne Mose Entwistle og Mia Kruse Rasmussen fra AART for Realdania i 2023.

Evalueringerne giver blandt andet indblik i, hvordan en placering af huse i klynger, fælleskøkken og andre fællesfaciliteter, der skaber naturlig, men uforpligtende social friktion i dagligdagen er med til at understøtte såkaldte hverdagsfællesskaber. Interessefællesskaber er derimod noget, der lettere kan blomstre, når de fysiske omgivelser bl.a. rummer et værksted, der kan bruges året rundt, eller når selve bofællesskabet ligger i nærheden af natur eller kulturoplevelser, som man kan skabe interessefællesskaber om.

Evalueringerne kommer også med 16 anbefalinger til fremtidens seniorbofællesskaber.

Vil du høre mere om, hvordan arkitektur kan understøtte fællesskab? Mandag den 11. marts 2024 kl. 13-14 holder Realdania et gratis webinar med udgangspunkt i evalueringerne.

Tilmeld dig her.

Anbefalinger fra evalueringen "Læring på tværs af tre seniorbofællesskaber"

 • Definer og tryktest et værdigrundlag for seniorbofællesskabet i de tidlige faser.
 • Anvend værdigrundlaget aktivt både i designprocessen, i rekrutteringen af nye beboere og i forbindelse med ibrugtagning.
 • Opfordr beboerne til aktivt at arbejde videre med værdiprogrammet efter indflytning.
 • Giv beboerne mulighed for at deltage i indretningen af fællesarealerne.
 • Skab plads til at alle beboerne kan samles indendørs.
 • Placer fælles faciliteter synligt og tilgængeligt for beboerne.
 • Placer boliger i mindre grupperinger for at understøtte mindre fællesskaber.
 • Placer delefaciliteter, så der opstår social friktion og dermed uformelle hverdagsmøder, men undgå tvungne sociale møder.
 • Gør livet både inden- og udendørs synligt og let tilgængeligt.
 • Understøt det uformelle møde i hverdagen, hvor beboerne ser hinanden fra egen bolig uden aktivt at skulle opsøge hinanden og møder hinanden på vej til og fra fælles faciliteter.
 • Overvej hvilke målgrupper og hvilke typer af interessefællesskaber, man ønsker at understøtte og udform faciliteterne derefter.
 • Understøt varierede interessetilbud i forhold til både faciliteter og beboerantal.
 • Skab mulighed for privathed. Fx i forhold til placeringen af boliger, rum og fællesfaciliteternes i forhold til hinanden.
 • Skab tydelig afgrænsning mellem private, semi-private og offentlige områder.
 • Skab overensstemmelse mellem kvadratmeter, husleje, bofællesskabets målgruppe og prisniveau på det lokale boligmarked.
 • Skab boliger med relativt ens niveau i kvalitet.

Find hele evalueringen her.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse