Bog: Age-Inclusive Public Space

Spottet
No items found.

Når vi skal skabe miljøer, der inkluderer ældre, er midlet bevidst refleksion frem for en guide med færdiglavede løsninger. Det er overbevisningen bag bogen Age-Inclusive Public Space, der bidrager med viden og inspiration til denne refleksion – som en form for kompas.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

I den netop udkomne udgivelse “Age-Inclusive Public Space” bliver aldersinklusion i det offentlige rum undersøgt ud fra vidt forskellige faglige vinkler. Redaktørerne Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena har inviteret en række internationale fagfolk, primært forskere, til at bidrage med tekster til bogen, som enten er akademiske artikler, case-studier eller redaktørernes egne kommentarer. 

Skabt til praktikere

Med udgangspunkt i aldringsforskning er der en store bredde i bidragene og mange fagfelter er i spil bl.a. miljøpsykologi, filosofi og bygeografi. Redaktørerne er partnere i tegnestuen dominique + serena, som de sidste år har arbejdet dybdegående med aldersinklusion i det offentlige rum. 

Det har været vigtigt for redaktørerne at kontekstualisere de mange bidrag, så de er relevante for praktikere i bred forstand: arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter, designere, offentlige forvaltninger mv. Det viser sig i bl.a. inddragelsen af metoder, eksempler på rumlige iagttagelser og referencer ikke blot til arkitektur men til forskellige kunstformer og film. Dermed er redaktørerne til stede i kraft af introduktioner og illustrationer af forskellig karakter og fra forskellige tider igennem hele bogen, hvilket skaber et fagligt nærvær men bogstaveligt talt også variation.

Aspirerende arkitektskole-pensum

Et gennemgående tema er rummets evne til at initiere og understøtte social kontakt og aktiviteter. Her genaktualiseres den udøvende arkitekt og arkitekturteoretiker, Herman Herzbergers begreb om Polyvalence. For dem, som ikke kender ham, er bogens interview med ham en fin anledning til at stifte bekendtskab med hans tilgang og fokus på at få arkitekturen til at understøtte møder mellem mennesker. Bogen handler ikke kun om at tilrettelægge for, at noget er fysisk muligt, men bl.a. også om den atmosfære, som skabes.

Bogen tager udgangspunkt i tre hovedbegreber, der på fornem vis relaterer sig til arkitekturen. Det første er Elasticity, som er en måde at forstå rum i forhold til menneskets forandring over tid. Sammen med det Agency og Belonging –, nøgle­begreber i aldringsforskningen med udgangspunkt i egenkontrol, handle-duelighed og emotionelle tilhørs­forhold – er der tale om begreber, der vil give mening i forhold til alle mennesker uanset alder, køn, kultur og funktionsevne.

“Age-Inclusive Public Space” aspirerer til at blive en del af pensum på arkitektskolerne. Dels fordi den kuraterer viden om ’den ældre’ på en måde, som bidrager til forståelse og inspiration. Her ser man hvem ’den ældre’ er, og hvilken betydning det offentlige rum kan have sent i livet. Og dels fordi den handler om at skabe offentlige rum for mennesker i alle aldre.

Bogen er udgivet af Hatje Cantz Verlag, Berlin 2020. 

Tekster af: Dominique Hauderowicz, Kristian Ly Serena, Peter Buchanan, Martin Gak, Herman Hertzberger, Caroline Holland, Susanne Iwarsson, Masashi Kajita, Eric Klinenberg, Debora Lombardi, Rianne van Melik, Karen Pallesgaard Munk, Sheila Peace, Roos Pijpers, Jon Dag Rasmussen, Kjeld Slot, Agneta Ståhl, Christine E. Swane, Leng Leng Thang, Jens Troelsen og Joachim Wiewiura. 

Du kan læse mere om og købe bogen her 

I den netop udkomne udgivelse “Age-Inclusive Public Space” bliver aldersinklusion i det offentlige rum undersøgt ud fra vidt forskellige faglige vinkler. Redaktørerne Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena har inviteret en række internationale fagfolk, primært forskere, til at bidrage med tekster til bogen, som enten er akademiske artikler, case-studier eller redaktørernes egne kommentarer. 

Skabt til praktikere

Med udgangspunkt i aldringsforskning er der en store bredde i bidragene og mange fagfelter er i spil bl.a. miljøpsykologi, filosofi og bygeografi. Redaktørerne er partnere i tegnestuen dominique + serena, som de sidste år har arbejdet dybdegående med aldersinklusion i det offentlige rum. 

Det har været vigtigt for redaktørerne at kontekstualisere de mange bidrag, så de er relevante for praktikere i bred forstand: arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter, designere, offentlige forvaltninger mv. Det viser sig i bl.a. inddragelsen af metoder, eksempler på rumlige iagttagelser og referencer ikke blot til arkitektur men til forskellige kunstformer og film. Dermed er redaktørerne til stede i kraft af introduktioner og illustrationer af forskellig karakter og fra forskellige tider igennem hele bogen, hvilket skaber et fagligt nærvær men bogstaveligt talt også variation.

Aspirerende arkitektskole-pensum

Et gennemgående tema er rummets evne til at initiere og understøtte social kontakt og aktiviteter. Her genaktualiseres den udøvende arkitekt og arkitekturteoretiker, Herman Herzbergers begreb om Polyvalence. For dem, som ikke kender ham, er bogens interview med ham en fin anledning til at stifte bekendtskab med hans tilgang og fokus på at få arkitekturen til at understøtte møder mellem mennesker. Bogen handler ikke kun om at tilrettelægge for, at noget er fysisk muligt, men bl.a. også om den atmosfære, som skabes.

Bogen tager udgangspunkt i tre hovedbegreber, der på fornem vis relaterer sig til arkitekturen. Det første er Elasticity, som er en måde at forstå rum i forhold til menneskets forandring over tid. Sammen med det Agency og Belonging –, nøgle­begreber i aldringsforskningen med udgangspunkt i egenkontrol, handle-duelighed og emotionelle tilhørs­forhold – er der tale om begreber, der vil give mening i forhold til alle mennesker uanset alder, køn, kultur og funktionsevne.

“Age-Inclusive Public Space” aspirerer til at blive en del af pensum på arkitektskolerne. Dels fordi den kuraterer viden om ’den ældre’ på en måde, som bidrager til forståelse og inspiration. Her ser man hvem ’den ældre’ er, og hvilken betydning det offentlige rum kan have sent i livet. Og dels fordi den handler om at skabe offentlige rum for mennesker i alle aldre.

Bogen er udgivet af Hatje Cantz Verlag, Berlin 2020. 

Tekster af: Dominique Hauderowicz, Kristian Ly Serena, Peter Buchanan, Martin Gak, Herman Hertzberger, Caroline Holland, Susanne Iwarsson, Masashi Kajita, Eric Klinenberg, Debora Lombardi, Rianne van Melik, Karen Pallesgaard Munk, Sheila Peace, Roos Pijpers, Jon Dag Rasmussen, Kjeld Slot, Agneta Ståhl, Christine E. Swane, Leng Leng Thang, Jens Troelsen og Joachim Wiewiura. 

Du kan læse mere om og købe bogen her 

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Også værd at læse