Link

Arrangement om universelt design på FN’s Internationale Handicapdag

Arrangement om universelt design på FN’s Internationale Handicapdag

Link

Kom til paneldebat d. 3. december om hvordan vi med arkitektur og universelt design kan skabe plads til alle i det offentlige liv og rum.

I anledningen af FN's internationale Handicapdag afholder Arkitektforeningen sammen med Bevica Fonden, Muskelsvindfonden og KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering et arrangement den 3. december med fokus på universelt design.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

¹ The Center for Universal Design

² Universal Design, Barrier Free Environments for Everyone. Af Ron Mace i Designers West. 33, (1), (1985), s. 147-152.

³ Ibid.

⁴ Grangaard, Sidse: Analyse af bygherrens tilgang til tilgængelighed og universelt design i byggeriet, SBi 2018:02

⁵ Ryhl, Camilla: Tilgængelighed - udfordringer begreber og strategier, SBi 2009:12

⁶ Ryhl, Camilla og Frandsen, Anne Kathrine: Handicaporganisationernes hus Evaluering af proces og værk, 2016

⁷ Design for all: Stockholmsdeklarationen

⁸ Steinfeld, Edward: The Future of Universal Design

⁹ Ibid.

¹⁰ Steinfeld, Edward og Maisel, Joana: Universal Design: Creating Inclusive Environments (De otte mål er oversat af Rumsans)


I anledningen af FN's internationale Handicapdag afholder Arkitektforeningen sammen med Bevica Fonden, Muskelsvindfonden og KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering et arrangement den 3. december med fokus på universelt design.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Alle kan komme tæt på vandet og få en naturoplevelse

Udsigtsbroen tilbyder alle en sanselig oplevelse, for her kan man stikke fingrene i vandet, kigge på og høre vandet eller opleve det rige dyreliv omkring søen.

Sanselige oplevelser for alle

Overalt taler anlægget til sanserne. Her er noget at kigge på, noget at røre ved, noget at lytte til og noget at mærke. Og alle kan komme rundt og deltage. Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
1:1 landskab, rådgiver på brugerindvolveringenN
Bygherre / ordregiver
Med støtte fra
Realiseret

+ Læs mere

Litteratur

No items found.

Flere spots

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.

Også værd at kigge på