Hvordan kan fremtidens by blive mere attraktiv for den ældre generation?

Spottet
No items found.
Foto: Lucas Grubak

Meget tyder på, at ældre benytter sig mindre af byrummene og ikke føler sig hjemme i dem. Det er en kritisk udvikling, skriver Henrik H. Mikkelsen, ph.d. i antropologi og rådgiver hos Carlberg.

I de kommende år vil antallet af ældre stige i de danske byer. En markant stigning, der ifølge Københavns Kommune vil betyde, at antallet af borgere over 80 år vil være vokset med 60% i 2030. Studier tyder dog på, at ældre ikke vil blive mere synlige i byen. Nærmere tværtimod.

Problemet er manglende viden om, hvordan byer opleves af forskellige grupper af ældre mennesker, skriver Henrik H. Mikkelsen, ph.D. i antropologi og rådgiver hos Carlberg, i et indlæg på ByplanBlog. Og det er ifølge ham en kritisk udvikling, der fortjener opmærksomhed.

“Noget tyder på, at store åbne byrum og byrum med mange funktioner ikke appellerer – eller måske ligefrem kan virke afskrækkende på nogle ældre. Blandt andet af den grund er de mange ældre, som bor i København, måske mindre synlige i gadebilledet, end deres antal tilsiger. Det er en kritisk udvikling, som fortjener opmærksomhed. For hvis andelen af ældre i byerne stiger og deres deltagelse i bylivet omvendt falder, så tegner der sig et trist scenarie med voksende ensomhed, øgede sundhedsudgifter og faldende livskvalitet”.  

Du kan læse indlægget her.

I de kommende år vil antallet af ældre stige i de danske byer. En markant stigning, der ifølge Københavns Kommune vil betyde, at antallet af borgere over 80 år vil være vokset med 60% i 2030. Studier tyder dog på, at ældre ikke vil blive mere synlige i byen. Nærmere tværtimod.

Problemet er manglende viden om, hvordan byer opleves af forskellige grupper af ældre mennesker, skriver Henrik H. Mikkelsen, ph.D. i antropologi og rådgiver hos Carlberg, i et indlæg på ByplanBlog. Og det er ifølge ham en kritisk udvikling, der fortjener opmærksomhed.

“Noget tyder på, at store åbne byrum og byrum med mange funktioner ikke appellerer – eller måske ligefrem kan virke afskrækkende på nogle ældre. Blandt andet af den grund er de mange ældre, som bor i København, måske mindre synlige i gadebilledet, end deres antal tilsiger. Det er en kritisk udvikling, som fortjener opmærksomhed. For hvis andelen af ældre i byerne stiger og deres deltagelse i bylivet omvendt falder, så tegner der sig et trist scenarie med voksende ensomhed, øgede sundhedsudgifter og faldende livskvalitet”.  

Du kan læse indlægget her.

Video

No items found.
No items found.
No items found.

Også værd at læse