Hvordan kan fremtidens by blive mere attraktiv for den ældre generation?

Spottet

Meget tyder på, at ældre benytter sig mindre af byrummene og ikke føler sig hjemme i dem. Det er en kritisk udvikling, skriver Henrik H. Mikkelsen, ph.d. i antropologi og rådgiver hos Carlberg.

I de kommende år vil antallet af ældre stige i de danske byer. En markant stigning, der ifølge Københavns Kommune vil betyde, at antallet af borgere over 80 år vil være vokset med 60% i 2030. Studier tyder dog på, at ældre ikke vil blive mere synlige i byen. Nærmere tværtimod.

Problemet er manglende viden om, hvordan byer opleves af forskellige grupper af ældre mennesker, skriver Henrik H. Mikkelsen, ph.D. i antropologi og rådgiver hos Carlberg, i et indlæg på ByplanBlog. Og det er ifølge ham en kritisk udvikling, der fortjener opmærksomhed.

“Noget tyder på, at store åbne byrum og byrum med mange funktioner ikke appellerer – eller måske ligefrem kan virke afskrækkende på nogle ældre. Blandt andet af den grund er de mange ældre, som bor i København, måske mindre synlige i gadebilledet, end deres antal tilsiger. Det er en kritisk udvikling, som fortjener opmærksomhed. For hvis andelen af ældre i byerne stiger og deres deltagelse i bylivet omvendt falder, så tegner der sig et trist scenarie med voksende ensomhed, øgede sundhedsudgifter og faldende livskvalitet”.  

Du kan læse indlægget her.

I de kommende år vil antallet af ældre stige i de danske byer. En markant stigning, der ifølge Københavns Kommune vil betyde, at antallet af borgere over 80 år vil være vokset med 60% i 2030. Studier tyder dog på, at ældre ikke vil blive mere synlige i byen. Nærmere tværtimod.

Problemet er manglende viden om, hvordan byer opleves af forskellige grupper af ældre mennesker, skriver Henrik H. Mikkelsen, ph.D. i antropologi og rådgiver hos Carlberg, i et indlæg på ByplanBlog. Og det er ifølge ham en kritisk udvikling, der fortjener opmærksomhed.

“Noget tyder på, at store åbne byrum og byrum med mange funktioner ikke appellerer – eller måske ligefrem kan virke afskrækkende på nogle ældre. Blandt andet af den grund er de mange ældre, som bor i København, måske mindre synlige i gadebilledet, end deres antal tilsiger. Det er en kritisk udvikling, som fortjener opmærksomhed. For hvis andelen af ældre i byerne stiger og deres deltagelse i bylivet omvendt falder, så tegner der sig et trist scenarie med voksende ensomhed, øgede sundhedsudgifter og faldende livskvalitet”.  

Du kan læse indlægget her.

Foto: Lucas Grubak

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.